نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری

کتابچه نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی !

نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری

برای دانلود و استفاده از کتابچه نمونه سوال پیام نور رشته نگارگری به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی، کافیست بر روی دکمه ای که در سمت چپ نام هر درس در جدول زیر مشاهده میکنید کلیک کنید.با کلیک بر روی هر دکمه، نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری در مورد همان درس در سبد خرید شما قرار می گیرد.

به این ترتیب شما به هر تعداد که نیاز دارید میتوانید نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری را در سبد خرید خود قرار دهید،سپس با کلیک بر روی گزینه “پرداخت“که پس از انتخاب یک یا چند درس در بالای ستون سمت راست صفحه و یا در مکان دکمه یکی از همان دروسی که انتخاب کرده اید فعال می شود به صفحه پرداخت منتقل شوید و پس از پرداخت به تمامی نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری که انتخاب کرده اید دسترسی پیدا خواهید کرد.

لازم به ذکر است که لینک تمامی فایلهای خریداری شده توسط شما به همان آدرس ایمیلی که در هنگام پرداخت وارد می کنید ارسال خواهد شد، بنابراین در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت به خرج دهید.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۱هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱ به زودی …
۱۸۱۰۰۰۳مبانی هنرهای تجسمی (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۰۵هنر در تمدن اسلامی (۱) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۰۶آشنایی با هنر در تاریخ (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۰۷هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری
۱۸۱۰۰۰۸مبانی هنرهای تجسمی (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۰هنر در تمدن اسلامی (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۱۲آشنایی با هنر در تاریخ (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۱۳انسان طبیعت طراحی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۱۴آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۶شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۱۷روش تحقیق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری
۱۸۱۰۰۱۹شیوه های هنری دوران اسلامی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۲۰بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۲۱تاریخچه کتابت 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۲۲تحقیق در هنرهای اسلامی ایران
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۲۴شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۲۹مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۲۸شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران ۳ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۳۰هندسه مناظر و مرایا 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۳۶مبانی و مبادی اصول اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران ۲ به زودی …
۱۸۱۰۰۸۵تاریخ نگارگری در ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری
۱۸۱۰۰۳۵نمایش در ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۳۷کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۱ به زودی …
۱۸۱۰۰۳۸سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۳۴بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۴۱مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۴۲کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۴۴روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۴۶مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۴۷حکمت هنر اسلامی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۴۹زبان تخصصی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری

This site is protected by wp-copyrightpro.com