نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری

کتابچه نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی !

نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری

برای دانلود و استفاده از کتابچه نمونه سوال پیام نور رشته نگارگری به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی، کافیست بر روی دکمه ای که در سمت چپ نام هر درس در جدول زیر مشاهده میکنید کلیک کنید.با کلیک بر روی هر دکمه، نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری در مورد همان درس در سبد خرید شما قرار می گیرد.

به این ترتیب شما به هر تعداد که نیاز دارید میتوانید نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری را در سبد خرید خود قرار دهید،سپس با کلیک بر روی گزینه “پرداخت“که پس از انتخاب یک یا چند درس در بالای ستون سمت راست صفحه و یا در مکان دکمه یکی از همان دروسی که انتخاب کرده اید فعال می شود به صفحه پرداخت منتقل شوید و پس از پرداخت به تمامی نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری که انتخاب کرده اید دسترسی پیدا خواهید کرد.

لازم به ذکر است که لینک تمامی فایلهای خریداری شده توسط شما به همان آدرس ایمیلی که در هنگام پرداخت وارد می کنید ارسال خواهد شد، بنابراین در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت به خرج دهید.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۰۰۱ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی (۱)  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۰۵ هنر در تمدن اسلامی (۱)  
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ (۱)  
۱۸۱۰۰۰۷ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲  
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری
۱۸۱۰۰۰۸ مبانی هنرهای تجسمی (۲)  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر در تمدن اسلامی (۲)  
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ (۲)  
۱۸۱۰۰۱۳ انسان طبیعت طراحی  
۱۸۱۰۰۱۴ آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۱۶ شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران ۱  
۱۸۱۰۰۱۷ روش تحقیق  
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری
۱۸۱۰۰۱۹ شیوه های هنری دوران اسلامی ایران  
۱۸۱۰۰۲۰ بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر  
۱۸۱۰۰۲۱ تاریخچه کتابت  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۰۲۲ تحقیق در هنرهای اسلامی ایران
۱۸۱۰۰۲۴ شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران ۲  
۱۸۱۰۰۲۹ مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۸۱۰۰۲۸ شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران ۳  
۱۸۱۰۰۳۰ هندسه مناظر و مرایا  
۱۸۱۰۰۳۶ مبانی و مبادی اصول اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران ۲  
۱۸۱۰۰۸۵ تاریخ نگارگری در ایران  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری
۱۸۱۰۰۳۵ نمایش در ایران  
۱۸۱۰۰۳۷ کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۱
۱۸۱۰۰۳۸ سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۳۴ بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری  
۱۸۱۰۰۴۱ مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی  
۱۸۱۰۰۴۲ کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۲  
۱۸۱۰۰۴۴ روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای  
۱۸۱۰۰۴۶ مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن  
۱۸۱۰۰۴۷ حکمت هنر اسلامی  
۱۸۱۰۰۴۹ زبان تخصصی  
نمونه سوال های پیام نور رشته نگارگری