نمونه سوال رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۰۰۱ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی (۱)  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۰۵ هنر در تمدن اسلامی (۱)  
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ (۱)  
۱۸۱۰۰۰۷ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲  
۱۸۱۰۰۰۸ مبانی هنرهای تجسمی (۲)  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر در تمدن اسلامی (۲)  
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ (۲)  
۱۸۱۰۰۱۳ انسان طبیعت طراحی  
۱۸۱۰۰۱۴ آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۱۶ شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران ۱  
۱۸۱۰۰۱۷ روش تحقیق  
۱۸۱۰۰۱۹ شیوه های هنری دوران اسلامی ایران  
۱۸۱۰۰۲۰ بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر  
۱۸۱۰۰۲۱ تاریخچه کتابت  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۰۲۲ تحقیق در هنرهای اسلامی ایران
۱۸۱۰۰۲۴ شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران ۲  
۱۸۱۰۰۲۵ تاریخ سفال در ایران
۱۸۱۰۰۲۶ آشنایی با ابزار-وسایل-تجهیزات و مواد اولیه سفالگری  به زودی …
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۸۱۰۰۲۸ شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران ۳  
۱۸۱۰۰۲۹ مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران  
۱۸۱۰۰۳۰ هندسه مناظر و مرایا  
۱۸۱۰۰۳۲ تئوری لعاب و رنگ فاقد منبع
۱۸۱۰۰۳۴ بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۰۰۳۵ نمایش در ایران  
۱۸۱۰۰۳۶ مبانی و مبادی اصول اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران ۲  
۱۸۱۰۰۳۷ کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۱
۱۸۱۰۰۳۸ سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۴۱ مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی  
۱۸۱۰۰۴۲ کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۲  
۱۸۱۰۰۴۳ کارگاه طراحی و ساخت کوره سفال فاقد منبع
۱۸۱۰۰۴۴ روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای  
۱۸۱۰۰۴۶ مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن  
۱۸۱۰۰۴۷ حکمت هنر اسلامی  
۱۸۱۰۰۴۹ زبان تخصصی  

 

تعداد کاربران سایت: 3035

This site is protected by wp-copyrightpro.com