نمونه سوال رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
1212256 زبان خارجه  
1810001 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 1
1810003 مبانی هنرهای تجسمی (1)  
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم
1810005 هنر در تمدن اسلامی (1)  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (1)  
1810007 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (2)  
1233030 اندیشه اسلامی 1  
1810010 هنر در تمدن اسلامی (2)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (2)  
1810013 انسان طبیعت طراحی  
1810014 آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
1233031 اندیشه اسلامی 2  
1810016 شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران 1  
1810017 روش تحقیق  
1810019 شیوه های هنری دوران اسلامی ایران  
1810020 بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر  
1810021 تاریخچه کتابت  
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1810022 تحقیق در هنرهای اسلامی ایران
1810024 شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران 2  
1810025 تاریخ سفال در ایران
1810026 آشنایی با ابزار-وسایل-تجهیزات و مواد اولیه سفالگری  به زودی …
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1810028 شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 3  
1810029 مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران  
1810030 هندسه مناظر و مرایا  
1810032 تئوری لعاب و رنگ فاقد منبع
1810034 بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری  
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
1220434 انقلاب اسلامی ایران  
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1810035 نمایش در ایران  
1810036 مبانی و مبادی اصول اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران 2  
1810037 کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران 1
1810038 سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران  
1233043 دانش خانواده و جمعیت  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1810041 مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی  
1810042 کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران 2  
1810043 کارگاه طراحی و ساخت کوره سفال فاقد منبع
1810044 روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای  
1810046 مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن  
1810047 حکمت هنر اسلامی  
1810049 زبان تخصصی  

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب   نمونه سوال نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور   دانلود سوالات نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب   نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب   دانلود نمونه سوالات نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب با جواب   سوالات نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور   سوالات نمونه رشته هنرهای اسلامی گرایش سفال باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه