نمونه سوال رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
۱۸۱۰۰۰۱ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی
۱۸۱۰۰۹۰ آشنایی با هنرهای سنتی ایران
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ ۱
۱۸۱۰۰۰۷ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲
۱۸۱۰۰۰۸ مبانی هنرهای تجسمی ۲
۱۸۱۰۰۹۱ آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۲ به زودی …
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱
۱۸۱۰۰۰۵ هنر در تمدن اسلامی ۱
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ ۲
۱۸۱۰۰۹۳ روش تحقیق در هنرهای سنتی
۱۸۱۰۰۹۴ تاریخ فرهنگ و هنر ایران(پیش از اسلام)
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی
۱۸۱۰۰۱۰ هنر درتمدن اسلامی ۲
۱۸۱۰۳۵۵ عکاسی به زودی …
۱۸۱۰۱۶۱ آشنایی با سفال و کاشی
۱۸۱۰۱۶۲ آشنایی با آبگینه به زودی …
۱۸۱۰۱۶۳ آشنایی با نساجی سنتی

ترم ۵ تا ۹

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۸۱۰۰۹۷ آشنایی با خوشنویسی به زودی …
۱۸۱۰۱۰۱ آشنایی با فرهنگ و ادب ایران
۱۸۱۰۱۶۴ آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب به زودی …
۱۸۱۰۱۶۵ آشنایی با هنر فلز کاری
۱۸۱۰۱۶۶ طرح اشیاء در هنرهای سنتی
۱۸۱۰۲۱۲ آشنایی با مواد اولیه و ابزارکار کاشی به زودی …
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (خلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)
۱۸۱۰۱۰۸ تحقیق در هنرهای سنتی ایران
۱۸۱۰۱۶۷ آشنایی با رشته های هنرهای معاصر
۱۸۱۰۲۱۳ تاریخچه کاشی به زودی …
۱۸۱۰۲۱۵ لعاب ۱ به زودی …
۱۸۱۰۲۱۶ آشنایی با معماری سنتی به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۸۱۰۱۰۰ آشنایی با صنایع دستی سایرملل
۱۸۱۰۱۰۹ مبانی زیبایی شناسی
۱۸۱۰۲۱۹ هندسه نقوش ۳ به زودی …
۱۸۱۰۲۲۰ لعاب ۲ به زودی …
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۳۸ سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران
۱۸۱۰۱۷۰ آداب معنوی در هنرهای سنتی به زودی …
۱۸۱۰۰۴۷ حکمت هنر اسلامی
۱۸۱۰۲۲۵ زیبایی شناسی کاشی به زودی …

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی   نمونه سوال نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور   نمونه سوال نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور   دانلود سوالات نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور   نمونه سوال نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی   نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی   دانلود نمونه سوالات نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی با جواب   سوالات نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور   سوالات نمونه رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه