نمونه سوال رشته فلز پیام نور با جواب

نمونه سوال رشته فلز پیام نور با جواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته فلز پیام نور با جواب تستی و
پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس
رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
۱۸۱۰۰۰۱ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی ۱
۱۸۱۰۰۹۰ آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۱
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی هنر در تاریخ ۱
۱۸۱۰۰۰۷ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲
۱۸۱۰۰۰۸ مبانی هنرهای تجسمی ۲
۱۸۱۰۰۹۱ آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۲ به زودی …
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱
۱۸۱۰۰۰۵ هنردر تمدن اسلامی ۱
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ ۲
۱۸۱۰۰۹۳ روش تحقیق در هنرهای سنتی
۱۸۱۰۰۹۴ تاریخ فرهنگ و هنرایران(پیش از اسلام)
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲
۱۸۱۰۰۱۰ هنر در تمدن اسلامی ۲
۱۸۱۰۳۵۵ عکاسی به زودی …
۱۸۱۰۱۶۱ آشنایی با سفال و کاشی
۱۸۱۰۱۶۲ آشنایی با آبگینه به زودی …
۱۸۱۰۱۶۳ آشنایی با نساجی سنتی

ترم ۵ تا ۹

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۸۱۰۰۹۷ آشنایی با خوشنویسی به زودی …
۱۸۱۰۱۰۱ آشنایی با فرهنگ و ادب ایران
۱۸۱۰۱۶۴ آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب به زودی …
۱۸۱۰۱۶۵ آشنایی با هنرفلز کاری
۱۸۱۰۱۶۶ طرح اشیاء در هنرهای سنتی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (باتکیه برمباحث تربیتی)
۱۸۱۰۱۰۸ تحقیق در هنرهای سنتی ایران
۱۸۱۰۱۶۷ آشنایی با رشته های هنرهای معاصر
۱۸۱۰۱۹۸ تاریخچه فلز کاری در ایران به زودی …
۱۸۱۰۱۹۹ آشنایی با مواد اولیه و ابزار کار فلز به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۸۱۰۱۰۰ آشنایی با صنایع دستی سایرملل
۱۸۱۰۱۰۹ مبانی زیبایی شناسی
۱۸۱۰۲۰۴ بررسی ویژگیهای مکاتب فلز کاری در ایران به زودی …
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۳۸ سیرتحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران
۱۸۱۰۱۷۰ آداب معنوی در هنرهای سنتی به زودی …
۱۸۱۰۲۰۸ آشنایی با سایررشته های فلزکاری به زودی …
۱۸۱۰۰۴۷ حکمت هنر اسلامی
۱۸۱۰۲۱۱ زیبایی شناسی فلز کاری به زودی …

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی رشته فلز   نمونه سوال رشته فلز پیام نور با پاسخ   سوالات رشته فلز پیام نور   نمونه سوال رشته فلز پیام نور   دانلود سوالات رشته فلز پیام نور   دانلود نمونه سوالات رشته فلز پیام نور   دانلود نمونه سوال رشته فلز پیام نور   نمونه سوال رشته فلز پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال رشته فلز   رشته فلز   دانلود نمونه سوالات رشته فلز پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال رشته فلز پیام نور با جواب تستی   سوالات رشته فلز با جواب   سوالات رشته فلز پیام نور   سوالات رشته فلز پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه