نمونه سوال رشته آبگینه پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته آبگینه پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته آبگینه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
1212256 زبان خارجه  
1810001 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 1
1810003 مبانی هنرهای تجسمی (1)  
1810090 آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (1)  
1810007 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (2)  
1810091 آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 به زودی …
1233030 اندیشه اسلامی 1  
1810005 هنر در تمدن اسلامی (1)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (2)  
1810093 روش تحقیق در هنرهای سنتی 
1810094 تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)
1233031 اندیشه اسلامی 2  
1810010 هنر در تمدن اسلامی (2)  
1810355 عکاسی به زودی …
1810161 آشنایی با سفال و کاشی
1810162 آشنایی با آبگینه به زودی …
1810163 آشنایی با نساجی سنتی
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1810097 آشنایی با خوشنویسی به زودی …
1810101 آشنایی با فرهنگ و ادب ایران  
1810164 آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب به زودی …
1810165 آشنایی با هنر فلزکاری
1810166 طرح اشیاء در هنرهای سنتی
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1810108 تحقیق در هنرهای سنتی ایران  
1810167 آشنایی با رشته های هنرهای معاصر
1810171 تاریخچه شیشه گری در ایران و جهان به زودی …
1810172 آشنایی با مواد اولیه و ابزار کار (آبگینه) به زودی …
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
1220434 انقلاب اسلامی ایران  
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1810100 آشنایی با صنایع دستی سایر ملل  
1810109 مبانی زیبایی شناسی  
1233043 دانش خانواده و جمعیت  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1810038 سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران  
1810170 آداب معنوی در هنرهای سنتی به زودی …
1810047 حکمت هنر اسلامی  
1810183 زیبایی شناسی آبگینه به زودی …