نمونه سوال رشته آبگینه پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته آبگینه پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته آبگینه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۰۰۱ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱
1810003 مبانی هنرهای تجسمی (۱)  
1810090 آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۱
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ (۱)  
1810007 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲
۱۸۱۰۰۰۸ مبانی هنرهای تجسمی (۲)  
1810091 آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۲  
1233030 اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۰۵ هنر در تمدن اسلامی (۱)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (۲)  
1810093 روش تحقیق در هنرهای سنتی 
1810094 تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)
1233031 اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر در تمدن اسلامی (۲)  
1810355 عکاسی به زودی …
۱۸۱۰۱۶۱ آشنایی با سفال و کاشی
۱۸۱۰۱۶۲ آشنایی با آبگینه
۱۸۱۰۱۶۳ آشنایی با نساجی سنتی
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۰۹۷ آشنایی با خوشنویسی  
۱۸۱۰۱۰۱ آشنایی با فرهنگ و ادب ایران  
۱۸۱۰۱۶۴ آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب  
۱۸۱۰۱۶۵ آشنایی با هنر فلزکاری
۱۸۱۰۱۶۶ طرح اشیاء در هنرهای سنتی
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1810108 تحقیق در هنرهای سنتی ایران  
۱۸۱۰۱۶۷ آشنایی با رشته های هنرهای معاصر
1810171 تاریخچه شیشه گری در ایران و جهان به زودی …
۱۸۱۰۱۷۲ آشنایی با مواد اولیه و ابزار کار (آبگینه) به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۰۱۰۰ آشنایی با صنایع دستی سایر ملل  
۱۸۱۰۱۰۹ مبانی زیبایی شناسی  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
1810038 سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران  
۱۸۱۰۱۷۰ آداب معنوی در هنرهای سنتی  
۱۸۱۰۰۴۷ حکمت هنر اسلامی  
1810183 زیبایی شناسی آبگینه به زودی …