نمونه سوال نقاشی عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال نقاشی عمومی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال نقاشی عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۳مبانی هنرهای تجسمی (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۰۵هنر در تمدن اسلامی (۱) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۰۸هندسه مناظر و مرایا 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۱۴آشنایی با هنرهای سنتی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۶آشنایی با هنر در تاریخ (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۰۸مبانی هنرهای تجسمی (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۱۰هنر در تمدن اسلامی (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۶۷آشنایی با رشته های هنری معاصر به زودی …
۱۸۱۲۰۴۹تاریخ عمومی نقاشی ۱ به زودی …
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۲آشنایی با هنر در تاریخ (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۵۱کارگاه نقاشی سطح یک ۱ به زودی …
۱۸۱۲۰۵۲نقاشی دیواری سطح یک ۱ به زودی …
۱۸۱۲۰۵۳تاریخ عمومی نقاشی ۲ به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۴۷حکمت هنر اسلامی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۵۵کارگاه نقاشی سطح یک ۲ به زودی …
۱۸۱۲۰۵۶کارگاه نقاشی دیواری سطح یک ۲ به زودی …
۱۸۱۲۰۵۷تاریخ عمومی نقاشی ۳ به زودی …
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۲۰۵۹تاریخ عمومی نقاشی ۴  به زودی …
۱۸۱۲۰۶۰تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی  به زودی …
۱۸۱۲۰۶۱کارگاه نقاشی سطح ۲  به زودی …
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۱۳تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۲۰۶۲کارگاه طراحی سطح سه ۱  به زودی …
۱۸۱۲۰۶۳کارگاه نقاشی سطح دو ۲  به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۲۰۶۴کارگاه نقاشی سطح دو ۳  به زودی …
۱۸۱۲۰۶۵کارگاه طراحی سطح سه ۲  به زودی …
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۶۸کارگاه نقاشی سطح سه  به زودی …
۱۸۱۲۰۶۹طرح عملی جامع نقاشی عمومی  به زودی …
۱۸۱۲۰۶۶مرمت آثار نقاشی  به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com