نمونه سوال نقاشی عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال نقاشی عمومی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال نقاشی عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
1212256 زبان خارجه  
1810003 مبانی هنرهای تجسمی (1)  
1810005 هنر در تمدن اسلامی (1)  
1812008 هندسه مناظر و مرایا  
1812014 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (1)  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (2)  
1810010 هنر در تمدن اسلامی (2)  
1810167 آشنایی با رشته های هنری معاصر
1812049 تاریخ عمومی نقاشی 1  به زودی …
1233030 اندیشه اسلامی 1  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (2)  
1812051 کارگاه نقاشی سطح یک 1 فاقد منبع
1812052 نقاشی دیواری سطح یک 1  به زودی …
1812053 تاریخ عمومی نقاشی 2  به زودی …
1233031 اندیشه اسلامی 2  
1810047 حکمت هنر اسلامی  
1812055 کارگاه نقاشی سطح یک 2 فاقد منبع
1812056 کارگاه نقاشی دیواری سطح یک 2 فاقد منبع
1812057 تاریخ عمومی نقاشی 3  به زودی …
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1812059 تاریخ عمومی نقاشی 4   به زودی …
1812060 تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی
1812061 کارگاه نقاشی سطح 2 فاقد منبع
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1812013 تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی  
1812062 کارگاه طراحی سطح سه 1 فاقد منبع
1812063 کارگاه نقاشی سطح دو 2 فاقد منبع
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
1220434 انقلاب اسلامی ایران  
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1812064 کارگاه نقاشی سطح دو 3 فاقد منبع
1812065 کارگاه طراحی سطح سه 2 فاقد منبع
1233043 دانش خانواده و جمعیت  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1812068 کارگاه نقاشی سطح سه فاقد منبع
1812069 طرح عملی جامع نقاشی عمومی فاقد منبع
1812066 مرمت آثار نقاشی فاقد منبع