نمونه سوال نقاشی عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال نقاشی عمومی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال نقاشی عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی (۱)  
1810005 هنر در تمدن اسلامی (۱)  
1812008 هندسه مناظر و مرایا  
1812014 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ (۱)  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (۲)  
1810010 هنر در تمدن اسلامی (۲)  
1810167 آشنایی با رشته های هنری معاصر
1812049 تاریخ عمومی نقاشی ۱  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ (۲)  
1812051 کارگاه نقاشی سطح یک ۱ فاقد منبع
۱۸۱۲۰۵۲ نقاشی دیواری سطح یک ۱  به زودی …
۱۸۱۲۰۵۳ تاریخ عمومی نقاشی ۲  
1233031 اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۴۷ حکمت هنر اسلامی  
1812055 کارگاه نقاشی سطح یک ۲ فاقد منبع
۱۸۱۲۰۵۶ کارگاه نقاشی دیواری سطح یک ۲ فاقد منبع
۱۸۱۲۰۵۷ تاریخ عمومی نقاشی ۳  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۲۰۵۹ تاریخ عمومی نقاشی ۴
1812060 تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی
1812061 کارگاه نقاشی سطح ۲ فاقد منبع
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1812013 تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی  
۱۸۱۲۰۶۲ کارگاه طراحی سطح سه ۱ فاقد منبع
۱۸۱۲۰۶۳ کارگاه نقاشی سطح دو ۲ فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۲۰۶۴ کارگاه نقاشی سطح دو ۳ فاقد منبع
۱۸۱۲۰۶۵ کارگاه طراحی سطح سه ۲ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
1812068 کارگاه نقاشی سطح سه فاقد منبع
۱۸۱۲۰۶۹ طرح عملی جامع نقاشی عمومی فاقد منبع
۱۸۱۲۰۶۶ مرمت آثار نقاشی فاقد منبع