نمونه سوال مهندسی معماری پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی معماری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی معماری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213209 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۱۱۱۲۱ ریاضیات و آمار  
1814020 درک و بیان محیط فاقد منبع
۱۸۱۴۰۲۱ بیان معماری ۱ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیرموضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۸۱۴۰۲۳ مقدمات طراحی معماری ۱ فاقد منبع
۱۸۱۴۰۲۴ هندسه کاربردی  
1814025 بیان معماری ۲  
1814029 ایستایی  
۱۸۱۴۰۳۰ مصالح ساختمانی  
1233025 اندیشه اسلامی ۱
1814026 مقدمات طراحی معماری ۲ فاقد منبع
۱۸۱۴۰۲۷ هندسه مناظر و مرایا  
۱۸۱۴۰۲۸ انسان، طبیعت، معماری  
۱۸۱۴۰۳۴ مقاومت مصالح و سازه های فلزی  
1814058 کاربرد کامپیوتر در معماری فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  
1814031 طرح معماری ۱ فاقد منبع
۱۸۱۴۰۳۲ آشنایی با معماری جهان  
۱۸۱۴۰۴۰ سازه های بتنی  
۱۸۱۴۰۳۵ نقشه برداری  
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلامو ایران  
۱۸۱۴۰۳۶ طرح معماری ۲ فاقد منبع
۱۸۱۴۰۳۷ آشنایی با معماری اسلامی
1814038 ساختمان ۱  
1814044 تنظیم شرایط محیطی  
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۴۰۳۹ روستا ۱  
1814041 طرح معماری ۳ فاقد منبع
۱۸۱۴۰۴۶ تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)  
1814043 ساختمان ۲ و گزارش کارگاه فاقد منبع
۱۸۱۴۰۴۵ آشنایی با معماری معاصر  
غف
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۴۰۴۲ روستا ۲  
1814049 تاسیسات مکانیکی  
1814047 مبانی نظری معماری  
1814051 طرح معماری ۴ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۴۰۴۸ متره و برآورد  
۱۸۱۴۰۵۲ طراحی فنی فاقد منبع
۱۸۱۴۰۵۳ طرح معماری ۵ فاقد منبع
۱۸۱۴۰۵۵ آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی  
1814050 مدیریت و تشکیلات کارگاه  
1814054 تحلیل فضاهای شهری
۱۸۱۴۰۵۶ آشنایی با مرمت ابنیه