نمونه سوال مهندسی معماری پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی معماری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی معماری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۱۲۱ریاضیات و آمار 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۲۰درک و بیان محیط به زودی …
۱۸۱۴۰۲۱بیان معماری ۱ به زودی …
۱۲۳۳۰۳۹تفسیرموضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۲۳مقدمات طراحی معماری ۱ به زودی …
۱۸۱۴۰۲۴هندسه کاربردی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۲۵بیان معماری ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۲۹ایستایی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۳۰مصالح ساختمانی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۲۶مقدمات طراحی معماری ۲ به زودی …
۱۸۱۴۰۲۷هندسه مناظر و مرایا 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۲۸انسان، طبیعت، معماری 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۳۴مقاومت مصالح و سازه های فلزی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۵۸کاربرد کامپیوتر در معماری به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۳۱طرح معماری ۱ به زودی …
۱۸۱۴۰۳۲آشنایی با معماری جهان 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۴۰سازه های بتنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۳۵نقشه برداری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلامو ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۳۶طرح معماری ۲ به زودی …
۱۸۱۴۰۳۷آشنایی با معماری اسلامی به زودی …
۱۸۱۴۰۳۸ساختمان ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۴۴تنظیم شرایط محیطی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۳۹روستا ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۴۱طرح معماری ۳  به زودی …
۱۸۱۴۰۴۶تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۴۳ساختمان ۲ و گزارش کارگاه   به زودی …
۱۸۱۴۰۴۵آشنایی با معماری معاصر 
رایگان – اضافه به سبد خرید
غف
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۴۲روستا ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۴۹تاسیسات مکانیکی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۴۷مبانی نظری معماری 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۵۱طرح معماری ۴ به زودی …
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۴۸متره و برآورد 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۵۲طراحی فنی  به زودی …
۱۸۱۴۰۵۳طرح معماری ۵  به زودی …
۱۸۱۴۰۵۵آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۵۰مدیریت و تشکیلات کارگاه 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۵۴تحلیل فضاهای شهری
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۵۶آشنایی با مرمت ابنیه 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com