نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۱۱۴۷۱ ریاضیات  
۱۸۱۳۰۵۷ مبانی شهرسازی  
۱۸۱۳۰۰۲ آمار در شهرسازی  
۱۸۱۳۰۵۸ بیان معماری  
۱۸۱۳۰۱۲ جغرافیای شهری  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیرموضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۳۳۱۴ فیزیک  
۱۸۱۳۰۵۹ درک و بیان محیط شهری  به زودی …
۱۸۱۳۰۶۰ هندسه احجام و پرسپکتیو  
۱۱۱۱۳۷۴ معادلات دیفرانسیل  
۱۸۱۳۰۱۴ مدل های کمی در شهرسازی  
۱۸۱۳۰۶۱ ترسیم مقدماتی  به زودی …
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۸۱۳۰۶۲ ترسیم پیشرفته  به زودی …
۱۸۱۳۰۶۳ مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری
۱۸۱۳۰۱۰ کاربرد نقشه برداری در شهرسازی  
۱۸۱۳۰۶۴ مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل شهری  
۱۸۱۳۰۱۳ جامعه شناسی شهری  
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۳۰۶۵ اصول سیستمهای اطلاعات مکانی  
۱۸۱۳۰۶۶ مبانی و روشهای طراحی شهری  به زودی …
۱۸۱۳۰۱۷ تاریخ شهر و شهرسازی در جهان
۱۸۱۳۰۶۷ کارگاه شهرسازی ۱  به زودی …
۱۸۱۳۰۶۸ مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلامو ایران  
۱۸۱۳۰۸۱ شناخت و تحلیل فضای شهری  
۱۸۱۳۰۶۹ تاسیسات و زیرساخت های شهری  به زودی …
۱۸۱۳۰۷۰ کارگاه شهرسازی ۲  به زودی …
۱۸۱۳۰۱۵ اقتصاد شهری  
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۳۰۱۱ زبان تخصصی  
۱۸۱۳۰۷۱ برنامه ریزی بافت های تاریخی و فرسوده  به زودی …
۱۸۱۳۰۷۲ کارگاه شهرسازی ۳  به زودی …
۱۸۱۳۰۱۶ روش تحقیق در شهرسازی  
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۳۰۷۳ تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای
۱۸۱۳۰۲۷ مسکن  
۱۸۱۳۰۷۴ کارگاه شهرسازی ۴   به زودی …
۱۸۱۳۰۷۵ تاریخ شهرهای ایرانی – اسلامی   به زودی …
۱۸۱۳۰۳۵ کاربرد رایانه در شهرسازی   به زودی …
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۳۰۷۶ آشنایی با معماری معاصر  
۱۸۱۳۰۷۷ مبانی مهندسی معماری و ساختمان
۱۸۱۳۰۷۸ کارگاه شهرسازی ۵  به زودی …
۱۸۱۳۰۳۷ بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی  
۱۸۱۳۰۳۹ طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری
۱۸۱۳۰۳۲ برنامه ریزی منطقه ای  
۱۸۱۳۰۷۹ روانشناسی محیطی
۱۸۱۳۰۴۱ سمینار مسائل شهری   به زودی …
۱۸۱۳۰۳۸ حقوق و قوانین شهری