نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213209 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۱۱۴۷۱ ریاضیات  
1813057 مبانی شهرسازی  
1813002 آمار در شهرسازی  
1813058 بیان معماری  
۱۸۱۳۰۱۲ جغرافیای شهری  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیرموضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۳۳۱۴ فیزیک  
1813059 درک و بیان محیط شهری فاقد منبع
۱۸۱۳۰۶۰ هندسه احجام و پرسپکتیو  
1111374 معادلات دیفرانسیل  
1813014 مدل های کمی در شهرسازی  
1813061 ترسیم مقدماتی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
1813062 ترسیم پیشرفته فاقد منبع
۱۸۱۳۰۶۳ مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری
1813010 کاربرد نقشه برداری در شهرسازی  
1813064 مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل شهری  
1813013 جامعه شناسی شهری  
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  
1813065 اصول سیستمهای اطلاعات مکانی  
1813066 مبانی و روشهای طراحی شهری فاقد منبع
۱۸۱۳۰۱۷ تاریخ شهر و شهرسازی در جهان
1813067 کارگاه شهرسازی ۱ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۶۸ مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلامو ایران  
۱۸۱۳۰۸۱ شناخت و تحلیل فضای شهری  
1813069 تاسیسات و زیرساخت های شهری فاقد منبع
۱۸۱۳۰۷۰ کارگاه شهرسازی ۲ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۱۵ اقتصاد شهری  
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۳۰۱۱ زبان تخصصی  
1813071 برنامه ریزی بافت های تاریخی و فرسوده فاقد منبع
۱۸۱۳۰۷۲ کارگاه شهرسازی ۳ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۱۶ روش تحقیق در شهرسازی  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۳۰۷۳ تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای
1813027 مسکن  
۱۸۱۳۰۷۴ کارگاه شهرسازی ۴ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۷۵ تاریخ شهرهای ایرانی – اسلامی فاقد منبع
۱۸۱۳۰۳۵ کاربرد رایانه در شهرسازی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۳۰۷۶ آشنایی با معماری معاصر  
1813077 مبانی مهندسی معماری و ساختمان
1813078 کارگاه شهرسازی ۵ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۳۷ بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی  
1813039 طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری
1813032 برنامه ریزی منطقه ای  
1813079 روانشناسی محیطی
1813041 سمینار مسائل شهری فاقد منبع
۱۸۱۳۰۳۸ حقوق و قوانین شهری