نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
1111471 ریاضیات  
1813057 مبانی شهرسازی  
1813002 آمار در شهرسازی  
1813058 بیان معماری  
1813012 جغرافیای شهری  
1233039 تفسيرموضوعي نهج البلاغه  
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم  
1113314 فیزیک  
1813059 درک و بیان محیط شهری فاقد منبع
1813060 هندسه احجام و پرسپکتیو  
1111374 معادلات دیفرانسیل  
1813014 مدل های کمی در شهرسازی  
1813061 ترسیم مقدماتی فاقد منبع
1233025 اندیشه اسلامی 1
1813062 ترسیم پیشرفته فاقد منبع
1813063 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری
1813010 کاربرد نقشه برداری در شهرسازی  
1813064 مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل شهری  
1813013 جامعه شناسی شهری  
1233026 اندیشه اسلامی 2  
1813065 اصول سیستمهای اطلاعات مکانی  
1813066 مبانی و روشهای طراحی شهری فاقد منبع
1813017 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان
1813067 کارگاه شهرسازی 1 فاقد منبع
1813068 مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری
1212400 آشنايي با دفاع مقدس  
1229127 فرهنگ و تمدن اسلامو ايران  
1813081 شناخت و تحلیل فضای شهری  
1813069 تاسیسات و زیرساخت های شهری فاقد منبع
1813070 کارگاه شهرسازی 2 فاقد منبع
1813015 اقتصاد شهری  
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)  
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)  
1211410 فلسفه اخلاق (باتكيه بر مباحث تربيتي)  
1813011 زبان تخصصی  
1813071 برنامه ریزی بافت های تاریخی و فرسوده فاقد منبع
1813072 کارگاه شهرسازی 3 فاقد منبع
1813016 روش تحقیق در شهرسازی  
1223174 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220424 انقلاب اسلامي ايران  
1220478 انديشه سياسي امام خميني  
1813073 تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای
1813027 مسکن  
1813074 کارگاه شهرسازی 4 فاقد منبع
1813075 تاریخ شهرهای ایرانی – اسلامی فاقد منبع
1813035 کاربرد رایانه در شهرسازی فاقد منبع
1233044 دانش خانواده و جمعيت  
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم  
1813076 آشنایی با معماری معاصر  
1813077 مبانی مهندسی معماری و ساختمان
1813078 کارگاه شهرسازی 5 فاقد منبع
1813037 بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی  
1813039 طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری
1813032 برنامه ریزی منطقه ای  
1813079 روانشناسی محیطی
1813041 سمینار مسائل شهری فاقد منبع
1813038 حقوق و قوانین شهری