فهرست بستن

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوالات رشته مهندسی شهر سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۱۱۴۷۱ ریاضیات  
۱۸۱۳۰۵۷ مبانی شهرسازی  
۱۸۱۳۰۰۲ آمار در شهرسازی  
۱۸۱۳۰۵۸ بیان معماری  
۱۸۱۳۰۱۲ جغرافیای شهری  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیرموضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۳۳۱۴ فیزیک  
۱۸۱۳۰۵۹ درک و بیان محیط شهری فاقد منبع
۱۸۱۳۰۶۰ هندسه احجام و پرسپکتیو  
۱۱۱۱۳۷۴ معادلات دیفرانسیل  
۱۸۱۳۰۱۴ مدل های کمی در شهرسازی  
۱۸۱۳۰۶۱ ترسیم مقدماتی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۸۱۳۰۶۲ ترسیم پیشرفته فاقد منبع
۱۸۱۳۰۶۳ مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری
۱۸۱۳۰۱۰ کاربرد نقشه برداری در شهرسازی  
۱۸۱۳۰۶۴ مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل شهری  
۱۸۱۳۰۱۳ جامعه شناسی شهری  
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۳۰۶۵ اصول سیستمهای اطلاعات مکانی  
۱۸۱۳۰۶۶ مبانی و روشهای طراحی شهری فاقد منبع
۱۸۱۳۰۱۷ تاریخ شهر و شهرسازی در جهان
۱۸۱۳۰۶۷ کارگاه شهرسازی ۱ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۶۸ مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلامو ایران  
۱۸۱۳۰۸۱ شناخت و تحلیل فضای شهری  
۱۸۱۳۰۶۹ تاسیسات و زیرساخت های شهری فاقد منبع
۱۸۱۳۰۷۰ کارگاه شهرسازی ۲ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۱۵ اقتصاد شهری  
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۳۰۱۱ زبان تخصصی  
۱۸۱۳۰۷۱ برنامه ریزی بافت های تاریخی و فرسوده فاقد منبع
۱۸۱۳۰۷۲ کارگاه شهرسازی ۳ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۱۶ روش تحقیق در شهرسازی  
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۳۰۷۳ تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای
۱۸۱۳۰۲۷ مسکن  
۱۸۱۳۰۷۴ کارگاه شهرسازی ۴ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۷۵ تاریخ شهرهای ایرانی – اسلامی فاقد منبع
۱۸۱۳۰۳۵ کاربرد رایانه در شهرسازی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۳۰۷۶ آشنایی با معماری معاصر  
۱۸۱۳۰۷۷ مبانی مهندسی معماری و ساختمان
۱۸۱۳۰۷۸ کارگاه شهرسازی ۵ فاقد منبع
۱۸۱۳۰۳۷ بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی  
۱۸۱۳۰۳۹ طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری
۱۸۱۳۰۳۲ برنامه ریزی منطقه ای  
۱۸۱۳۰۷۹ روانشناسی محیطی
۱۸۱۳۰۴۱ سمینار مسائل شهری فاقد منبع
۱۸۱۳۰۳۸ حقوق و قوانین شهری

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com