نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
1111375 ریاضی و آمار
1815002 بیان معماری  
1815003 آشنایی با باستان شناسی
1815040 هنر و تمدن اسلامی  
1233039 تفسيرموضوعي نهج البلاغه  
1233028 تفسير موضوعي قرآن كريم  
1814027 هندسه مناظر و مرایا  
1815004 مقدمات طرح معماری 1 فاقد منبع
1815007 ایستایی 1  
1815008 شناخت مواد و مصالح  
1815009 عکاسی فاقد منبع
1233025 اندیشه اسلامی 1
1815005 نقشه برداری
1815010 ایستایی 2   به زودی …
1815012 عناصر و جزئیات ساختمان
1815027 طرح معماری 1  به زودی …
1233026 اندیشه اسلامی 2  
1815017 آشنایی با تزئینات وابسته به معماری  به زودی …
1815006 کاربرد کامپیوتر در معماری فاقد منبع
1815014 عناصر و جزئیات بناهای تاریخی  به زودی …
1815015 تاریخ و مبانی نظری مرمت  به زودی …
1815016 برداشت از بناهای تاریخی فاقد منبع
1212400 آشنايی با دفاع مقدس  
1229127 فرهنگ و تمدن اسلامو ايران  
1815018 شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام  به زودی …
1815019 تاق و قوس در معماری ایران
1815038 مقدمات طرح معماری 2 فاقد منبع
1233027 آيين زندگی (اخلاق كاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)  
1211410 فلسفه اخلاق (باتكيه بر مباحث تربيتي)  
1815020 قوانین و تشکیلات مرمت
1815021 شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی
1815036 زبان تخصصی  
1815026 مدیریت و تشکیلات کارگاهی
1223174 آشنايي با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
1220424 انقلاب اسلامی ايران  
1220478 انديشه سياسی امام خمينی  
1814028 انسان، طبیعت، معماری  
1814032 آشنایی با معماری جهان  
1815022 آشنایی با بافت های تاریخی  به زودی …
1815023 فتوگرامتری فاقد منبع
1815030 شناخت سازه های سنتی  به زودی …
1815031 طرح مرمت بناهای تاریخی 1 فاقد منبع
1233044 دانش خانواده و جمعيت  
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم  
1814044 تنظیم شرایط محیطی  
1815024 گره سازی و کاربندی  به زودی …
1815025 متره و برآورد  
1815032 طرح مرمت بناهای تاریخی 2 فاقد منبع
1815033 فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی  به زودی …
1815034 کارگاه مرمت بناهای تاریخی فاقد منبع
1815035 کارگاه حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری فاقد منبع
1815039 طرح معماری 2 فاقد منبع