نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۷۵ریاضی و آمار به زودی …
۱۸۱۵۰۰۲بیان معماری 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۰۳آشنایی با باستان شناسی به زودی …
۱۸۱۵۰۴۰هنر و تمدن اسلامی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیرموضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۲۷هندسه مناظر و مرایا 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۰۴مقدمات طرح معماری ۱ به زودی …
۱۸۱۵۰۰۷ایستایی ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۰۸شناخت مواد و مصالح 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۰۹عکاسی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۰۵نقشه برداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۱۰ایستایی ۲  به زودی …
۱۸۱۵۰۱۲عناصر و جزئیات ساختمان  به زودی …
۱۸۱۵۰۲۷طرح معماری ۱ به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۱۷آشنایی با تزئینات وابسته به معماری به زودی …
۱۸۱۵۰۰۶کاربرد کامپیوتر در معماری به زودی …
۱۸۱۵۰۱۴عناصر و جزئیات بناهای تاریخی به زودی …
۱۸۱۵۰۱۵تاریخ و مبانی نظری مرمت به زودی …
۱۸۱۵۰۱۶برداشت از بناهای تاریخی به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلامو ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۵۰۱۸شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام به زودی …
۱۸۱۵۰۱۹تاق و قوس در معماری ایران به زودی …
۱۸۱۵۰۳۸مقدمات طرح معماری ۲ به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۵۰۲۰قوانین و تشکیلات مرمت به زودی …
۱۸۱۵۰۲۱شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی به زودی …
۱۸۱۵۰۳۶زبان تخصصی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۲۶مدیریت و تشکیلات کارگاهی به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۲۸انسان، طبیعت، معماری 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۴۰۳۲آشنایی با معماری جهان 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۲۲آشنایی با بافت های تاریخی به زودی …
۱۸۱۵۰۲۳فتوگرامتری به زودی …
۱۸۱۵۰۳۰شناخت سازه های سنتی به زودی …
۱۸۱۵۰۳۱طرح مرمت بناهای تاریخی ۱ به زودی …
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۴۰۴۴تنظیم شرایط محیطی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۲۴گره سازی و کاربندی به زودی …
۱۸۱۵۰۲۵متره و برآورد 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۵۰۳۲طرح مرمت بناهای تاریخی ۲  به زودی …
۱۸۱۵۰۳۳فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی به زودی …
۱۸۱۵۰۳۴کارگاه مرمت بناهای تاریخی به زودی …
۱۸۱۵۰۳۵کارگاه حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری به زودی …
۱۸۱۵۰۳۹طرح معماری ۲ به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com