نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213209 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۱۱۳۷۵ ریاضی و آمار
1815002 بیان معماری  
1815003 آشنایی با باستان شناسی
1815040 هنر و تمدن اسلامی  
1233039 تفسیرموضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۸۱۴۰۲۷ هندسه مناظر و مرایا  
1815004 مقدمات طرح معماری ۱ فاقد منبع
۱۸۱۵۰۰۷ ایستایی ۱  
1815008 شناخت مواد و مصالح  
1815009 عکاسی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
1815005 نقشه برداری
1815010 ایستایی ۲
1815012 عناصر و جزئیات ساختمان
1815027 طرح معماری ۱  به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  
1815017 آشنایی با تزئینات وابسته به معماری  
1815006 کاربرد کامپیوتر در معماری فاقد منبع
۱۸۱۵۰۱۴ عناصر و جزئیات بناهای تاریخی  
1815015 تاریخ و مبانی نظری مرمت  
1815016 برداشت از بناهای تاریخی فاقد منبع
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلامو ایران  
۱۸۱۵۰۱۸ شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام  
۱۸۱۵۰۱۹ تاق و قوس در معماری ایران
1815038 مقدمات طرح معماری ۲ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۵۰۲۰ قوانین و تشکیلات مرمت
1815021 شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی
1815036 زبان تخصصی  
1815026 مدیریت و تشکیلات کارگاهی
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۴۰۲۸ انسان، طبیعت، معماری  
1814032 آشنایی با معماری جهان  
1815022 آشنایی با بافت های تاریخی  
1815023 فتوگرامتری فاقد منبع
۱۸۱۵۰۳۰ شناخت سازه های سنتی  
1815031 طرح مرمت بناهای تاریخی ۱ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۴۰۴۴ تنظیم شرایط محیطی  
1815024 گره سازی و کاربندی  
1815025 متره و برآورد  
1815032 طرح مرمت بناهای تاریخی ۲ فاقد منبع
۱۸۱۵۰۳۳ فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی  
۱۸۱۵۰۳۴ کارگاه مرمت بناهای تاریخی فاقد منبع
۱۸۱۵۰۳۵ کارگاه حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری فاقد منبع
۱۸۱۵۰۳۹ طرح معماری ۲ فاقد منبع