فهرست بستن

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مرمت بناهای تاریخی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۱۱۳۷۵ ریاضی و آمار
۱۸۱۵۰۰۲ بیان معماری  
۱۸۱۵۰۰۳ آشنایی با باستان شناسی
۱۸۱۵۰۴۰ هنر و تمدن اسلامی  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیرموضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۸۱۴۰۲۷ هندسه مناظر و مرایا  
۱۸۱۵۰۰۴ مقدمات طرح معماری ۱ فاقد منبع
۱۸۱۵۰۰۷ ایستایی ۱  
۱۸۱۵۰۰۸ شناخت مواد و مصالح  
۱۸۱۵۰۰۹ عکاسی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۸۱۵۰۰۵ نقشه برداری
۱۸۱۵۰۱۰ ایستایی ۲   به زودی …
۱۸۱۵۰۱۲ عناصر و جزئیات ساختمان
۱۸۱۵۰۲۷ طرح معماری ۱  به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۵۰۱۷ آشنایی با تزئینات وابسته به معماری  به زودی …
۱۸۱۵۰۰۶ کاربرد کامپیوتر در معماری فاقد منبع
۱۸۱۵۰۱۴ عناصر و جزئیات بناهای تاریخی  به زودی …
۱۸۱۵۰۱۵ تاریخ و مبانی نظری مرمت  به زودی …
۱۸۱۵۰۱۶ برداشت از بناهای تاریخی فاقد منبع
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلامو ایران  
۱۸۱۵۰۱۸ شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام  به زودی …
۱۸۱۵۰۱۹ تاق و قوس در معماری ایران
۱۸۱۵۰۳۸ مقدمات طرح معماری ۲ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۵۰۲۰ قوانین و تشکیلات مرمت
۱۸۱۵۰۲۱ شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی
۱۸۱۵۰۳۶ زبان تخصصی  
۱۸۱۵۰۲۶ مدیریت و تشکیلات کارگاهی
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۴۰۲۸ انسان، طبیعت، معماری  
۱۸۱۴۰۳۲ آشنایی با معماری جهان  
۱۸۱۵۰۲۲ آشنایی با بافت های تاریخی  به زودی …
۱۸۱۵۰۲۳ فتوگرامتری فاقد منبع
۱۸۱۵۰۳۰ شناخت سازه های سنتی  به زودی …
۱۸۱۵۰۳۱ طرح مرمت بناهای تاریخی ۱ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۴۰۴۴ تنظیم شرایط محیطی  
۱۸۱۵۰۲۴ گره سازی و کاربندی  به زودی …
۱۸۱۵۰۲۵ متره و برآورد  
۱۸۱۵۰۳۲ طرح مرمت بناهای تاریخی ۲ فاقد منبع
۱۸۱۵۰۳۳ فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی  به زودی …
۱۸۱۵۰۳۴ کارگاه مرمت بناهای تاریخی فاقد منبع
۱۸۱۵۰۳۵ کارگاه حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری فاقد منبع
۱۸۱۵۰۳۹ طرح معماری ۲ فاقد منبع

This site is protected by wp-copyrightpro.com