نمونه سوال عکاسی پیام نور باجواب

نمونه سوال عکاسی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال عکاسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی (۱)  
1810260 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
۱۸۱۲۰۲۷ فیزیک و ابزارشناسی
1233038 تفسیر موضوعی نهچ البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۸۱۰۰۰۵ هنر در تمدن اسلامی (۱)  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (۱)  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (۲)  
1812028 شیمی عمومی و عکاسی
1233030 اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر در تمدن اسلامی (۲)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (۲)  
1812029 کارگاه عکاسی ۱ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۲۰۳۰ نورپردازی
1812032 تجزیه و تحلیل و نقد عکس ۱
1812033 کارگاه عکاسی ۲ فاقد منبع
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۲۰۱۳ تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی  
۱۸۱۲۰۳۴ کارگاه عکاسی ۳ فاقد منبع
۱۸۱۲۰۳۸ تجزیه و تحلیل و نقد عکس ۲
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۰۳۱۷ خوشنویسی و طراحی حروف (۱)  
1812035 کارگاه عکاسی ۴ فاقد منبع
۱۸۱۲۰۴۱ فنون عرضه و نمایش عکس فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۲۰۳۶ کارگاه عکاسی ۵ فاقد منبع
۱۸۱۲۰۴۲ فنون بازسازی عکس فاقد منبع
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۲۰۱۷ تصویر متحرک ۱
1812037 کارگاه عکاسی ۶ فاقد منبع
۱۸۱۲۰۴۳ آشنایی با فیلم برداری    به زودی …