نمونه سوال عکاسی پیام نور باجواب

نمونه سوال عکاسی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال عکاسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
1212256 زبان خارجه  
1810003 مبانی هنرهای تجسمی (1)  
1810260 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
1812027 فیزیک و ابزارشناسی
1233038 تفسیر موضوعی نهچ البلاغه  
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1810005 هنر در تمدن اسلامی (1)  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (1)  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (2)  
1812028 شیمی عمومی و عکاسی
1233030 اندیشه اسلامی 1  
1810010 هنر در تمدن اسلامی (2)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (2)  
1812029 کارگاه عکاسی 1 فاقد منبع
1233031 اندیشه اسلامی 2  
1812030 نورپردازی
1812032 تجزیه و تحلیل و نقد عکس 1
1812033 کارگاه عکاسی 2 فاقد منبع
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1812013 تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی  
1812034 کارگاه عکاسی 3 فاقد منبع
1812038 تجزیه و تحلیل و نقد عکس 2
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
1810317 خوشنویسی و طراحی حروف (1)  
1812035 کارگاه عکاسی 4 فاقد منبع
1812041 فنون عرضه و نمایش عکس فاقد منبع
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
1220434 انقلاب اسلامی ایران  
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1812036 کارگاه عکاسی 5 فاقد منبع
1812042 فنون بازسازی عکس فاقد منبع
1233043 دانش خانواده و جمعیت  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1812017 تصویر متحرک 1
1812037 کارگاه عکاسی 6 فاقد منبع
1812043 آشنایی با فیلم برداری    به زودی …