نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب

نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۳مبانی هنرهای تجسمی (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۲۶۰آشنایی با هنرهای سنتی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۶۱هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۱ به زودی …
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۵هنر در تمدن اسلامی (۱) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۰۶آشنایی با هنر در تاریخ (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۰۸مبانی هنرهای تجسمی (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۲۶۴هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۰هنر در تمدن اسلامی (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۱۲آشنایی با هنر در تاریخ (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۳۱۴انسان طبیعت طراحی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۳۳۴کارگاه طراحی بافت مقدماتی به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۷روش تحقیق 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۳۳۸کارگاه رنگرزی ۱ به زودی …
۱۸۱۰۳۴۰کارگاه طراحی لباس مقدماتی به زودی …
۱۸۱۰۳۴۱کارگاه طراحی چاپ مقدماتی به زودی …
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۶۵آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ۱ به زودی …
۱۸۱۰۳۱۳تحول صنایع دستی در دنیا 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۳۱۷خوشنویسی و طراحی حروف (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۳۴۲پارچه شناسی ۱ به زودی …
۱۸۱۰۳۴۳کارگاه طراحی چاپ ۱ به زودی …
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۳۳۷آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ۲ به زودی …
۱۸۱۰۳۳۹کارگاه رنگرزی ۲  به زودی …
۱۸۱۰۳۴۴کارگاه طراحی چاپ ۲  به زودی …
۱۸۱۰۳۴۵تاریخ پارچه و نساجی ۱  به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۱۶۷آشنایی با رشته های هنری معاصر  به زودی …
۱۸۱۰۳۴۶کارگاه طراحی چاپ ۳  به زودی …
۱۸۱۰۳۴۷پارچه شناسی ۲  به زودی …
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۳۴۸کارگاه طراحی چاپ ۴  به زودی …
۱۸۱۰۳۴۹تاریخ پارچه و نساجی ۲  به زودی …
۱۸۱۰۰۴۷حکمت و هنر اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۳۵۱کارگاه طراحی چاپ ۵ به زودی …
۱۸۱۰۳۵۲تجزیه و تحلیل آثار تجسمی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۳۵۳هنر در دنیای کودکان 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com