نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب

نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
1212256 زبان خارجه  
1810003 مبانی هنرهای تجسمی (1)  
1810260 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
1810261 هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1810005 هنر در تمدن اسلامی (1)  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (1)  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (2)  
1810264 هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2  
1233030 اندیشه اسلامی 1  
1810010 هنر در تمدن اسلامی (2)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (2)  
1810314 انسان طبیعت طراحی 1  
1810334 کارگاه طراحی بافت مقدماتی  به زودی …
1233031 اندیشه اسلامی 2  
1810017 روش تحقیق  
1810338 کارگاه رنگرزی 1
1810340 کارگاه طراحی لباس مقدماتی فاقد منبع
1810341 کارگاه طراحی چاپ مقدماتی فاقد منبع
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1810265 آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران 1
1810313 تحول صنایع دستی در دنیا  
1810317 خوشنویسی و طراحی حروف (1)  
1810342 پارچه شناسی 1
1810343 کارگاه طراحی چاپ 1 فاقد منبع
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1810337 آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران 2
1810339 کارگاه رنگرزی 2 فاقد منبع
1810344 کارگاه طراحی چاپ 2 فاقد منبع
1810345 تاریخ پارچه و نساجی 1
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
1220434 انقلاب اسلامی ایران  
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1810167 آشنایی با رشته های هنری معاصر
1810346 کارگاه طراحی چاپ 3 فاقد منبع
1810347 پارچه شناسی 2
1233043 دانش خانواده و جمعیت  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1810348 کارگاه طراحی چاپ 4 فاقد منبع
1810349 تاریخ پارچه و نساجی 2
1810047 حکمت و هنر اسلامی  
1810351 کارگاه طراحی چاپ 5 فاقد منبع
1810352 تجزیه و تحلیل آثار تجسمی  
1810353 هنر در دنیای کودکان  

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی طراحی چاپ پارچه باجواب   نمونه سوال طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور   نمونه سوال طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور   دانلود سوالات طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوالات طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوال طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور   نمونه سوال طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال طراحی چاپ پارچه باجواب   طراحی چاپ پارچه باجواب   دانلود نمونه سوالات طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور با جواب تستی   سوالات طراحی چاپ پارچه باجواب با جواب   سوالات طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور   سوالات طراحی چاپ پارچه باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه