فهرست بستن

نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب

نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال طراحی چاپ پارچه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی (۱)  
۱۸۱۰۲۶۰ آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
۱۸۱۰۲۶۱ هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۱
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۸۱۰۰۰۵ هنر در تمدن اسلامی (۱)  
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ (۱)  
۱۸۱۰۰۰۸ مبانی هنرهای تجسمی (۲)  
۱۸۱۰۲۶۴ هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۲  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر در تمدن اسلامی (۲)  
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ (۲)  
۱۸۱۰۳۱۴ انسان طبیعت طراحی ۱  
۱۸۱۰۳۳۴ کارگاه طراحی بافت مقدماتی  به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۱۷ روش تحقیق  
۱۸۱۰۳۳۸ کارگاه رنگرزی ۱
۱۸۱۰۳۴۰ کارگاه طراحی لباس مقدماتی فاقد منبع
۱۸۱۰۳۴۱ کارگاه طراحی چاپ مقدماتی فاقد منبع
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۲۶۵ آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ۱
۱۸۱۰۳۱۳ تحول صنایع دستی در دنیا  
۱۸۱۰۳۱۷ خوشنویسی و طراحی حروف (۱)  
۱۸۱۰۳۴۲ پارچه شناسی ۱
۱۸۱۰۳۴۳ کارگاه طراحی چاپ ۱ فاقد منبع
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۸۱۰۳۳۷ آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ۲
۱۸۱۰۳۳۹ کارگاه رنگرزی ۲ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۴۴ کارگاه طراحی چاپ ۲ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۴۵ تاریخ پارچه و نساجی ۱
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۰۱۶۷ آشنایی با رشته های هنری معاصر
۱۸۱۰۳۴۶ کارگاه طراحی چاپ ۳ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۴۷ پارچه شناسی ۲
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۸۱۰۳۴۸ کارگاه طراحی چاپ ۴ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۴۹ تاریخ پارچه و نساجی ۲
۱۸۱۰۰۴۷ حکمت و هنر اسلامی  
۱۸۱۰۳۵۱ کارگاه طراحی چاپ ۵ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۵۲ تجزیه و تحلیل آثار تجسمی  
۱۸۱۰۳۵۳ هنر در دنیای کودکان  

This site is protected by wp-copyrightpro.com