نمونه سوال طراحی پارچه و لباس پیام نور باجواب

نمونه سوال طراحی پارچه و لباس پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال طراحی پارچه و لباس پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی (۱)  
1810260 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
۱۸۱۰۲۶۱ هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۱
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۸۱۰۰۰۵ هنر در تمدن اسلامی (۱)  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (۱)  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (۲)  
1810264 هندسه نقوش در صنایع دستی ایران ۲  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر در تمدن اسلامی (۲)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (۲)  
1810314 انسان طبیعت طراحی ۱  
۱۸۱۰۳۳۴ کارگاه طراحی بافت مقدماتی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۱۷ روش تحقیق  
1810338 کارگاه رنگرزی ۱  
1810340 کارگاه طراحی لباس مقدماتی فاقد منبع
۱۸۱۰۳۴۱ کارگاه طراحی چاپ مقدماتی فاقد منبع
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۲۶۵ آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ۱
1810313 تحول صنایع دستی در دنیا  
۱۸۱۰۳۱۷ خوشنویسی و طراحی حروف (۱)  
1810342 پارچه شناسی ۱  
1810343 کارگاه طراحی چاپ ۱ فاقد منبع
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1810337 آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران ۲  
۱۸۱۰۳۳۹ کارگاه رنگرزی ۲ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۴۴ کارگاه طراحی چاپ ۲ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۴۵ تاریخ پارچه و نساجی ۱  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی