نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
1212256 زبان خارجه  
1810256 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران  به زودی …
1810257 مبانی هنرهای تجسمی 1  
1810260 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1233038 تفسیر موضوعی نهچ البلاغه  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ 1  
1810258 مبانی هنرهای تجسمی 2  
1810263 آشنایی با بافته های سنتی ایران
1810267 شیمی کاربردی فرش فاقد منبع
1810268 طراحی سنتی 1
1810270 شناخت طرح و نقش گلیم
1233030 اندیشه اسلامی 1  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ 2  
1810266 آشنایی با کامپیوتر  
1810269 طراحی سنتی 2
1810271 سیر تحول نقش در هنر ایران    به زودی …
1810272 علوم الیاف
1810273 تاریخ فرش ایران
1233031 اندیشه اسلامی 2  
1810005 هنر و تمدن اسلامی 1  
1810274 رنگرزی شیمیایی 1
1810275 بافت فرش 1
1810276 طراحی فرش 1
1810277 رنگرزی سنتی 1
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1810010 هنر و تمدن اسلامی 2  
حفاظت و مرمت فرش 1 فاقد منبع
1810280 شناخت طرح و نقش فرش ایران
1810295 طراحی فرش 2 فاقد منبع
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
1810281 شناخت طرح و نقش فرش ایران 2
1810283 اقتصاد فرش
1810284 کنترل کیفیت در فرش فاقد منبع
1810286 بافت فرش 2  به زودی …
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
1220434 انقلاب اسلامی ایران  
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1810287 بافت گلیم فاقد منبع
1810288 مدیریت تولید فرش
1810290 تاریخ فرش جهان
1810298 زبان تخصصی
1810299 طراحی فرش 3 فاقد منبع
1233043 دانش خانواده و جمعیت  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1810291 ارزیابی و ارزشیابی فرش
1810292 شناخت بازارهای جهانی فرش
1810293 موزه داری فرش  به زودی …
1810294 عکاسی 1 فاقد منبع
1810302 طراحی فرش 4 فاقد منبع
1810356 مبانی رنگ در فرش ایران فاقد منبع
1810305 خوشنویسی و طراحی حروف
1810306 کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش فاقد منبع