فهرست بستن

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۲۵۶ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران  به زودی …
۱۸۱۰۲۵۷ مبانی هنرهای تجسمی ۱  
۱۸۱۰۲۶۰ آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهچ البلاغه  
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ ۱  
۱۸۱۰۲۵۸ مبانی هنرهای تجسمی ۲  
۱۸۱۰۲۶۳ آشنایی با بافته های سنتی ایران
۱۸۱۰۲۶۷ شیمی کاربردی فرش فاقد منبع
۱۸۱۰۲۶۸ طراحی سنتی ۱
۱۸۱۰۲۷۰ شناخت طرح و نقش گلیم
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ ۲  
۱۸۱۰۲۶۶ آشنایی با کامپیوتر  
۱۸۱۰۲۶۹ طراحی سنتی ۲
۱۸۱۰۲۷۱ سیر تحول نقش در هنر ایران    به زودی …
۱۸۱۰۲۷۲ علوم الیاف
۱۸۱۰۲۷۳ تاریخ فرش ایران
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۰۵ هنر و تمدن اسلامی ۱  
۱۸۱۰۲۷۴ رنگرزی شیمیایی ۱
۱۸۱۰۲۷۵ بافت فرش ۱
۱۸۱۰۲۷۶ طراحی فرش ۱
۱۸۱۰۲۷۷ رنگرزی سنتی ۱
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر و تمدن اسلامی ۲  
حفاظت و مرمت فرش ۱ فاقد منبع
۱۸۱۰۲۸۰ شناخت طرح و نقش فرش ایران
۱۸۱۰۲۹۵ طراحی فرش ۲ فاقد منبع
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۰۲۸۱ شناخت طرح و نقش فرش ایران ۲
۱۸۱۰۲۸۳ اقتصاد فرش
۱۸۱۰۲۸۴ کنترل کیفیت در فرش فاقد منبع
۱۸۱۰۲۸۶ بافت فرش ۲  به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۰۲۸۷ بافت گلیم فاقد منبع
۱۸۱۰۲۸۸ مدیریت تولید فرش
۱۸۱۰۲۹۰ تاریخ فرش جهان
۱۸۱۰۲۹۸ زبان تخصصی
۱۸۱۰۲۹۹ طراحی فرش ۳ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۰۲۹۱ ارزیابی و ارزشیابی فرش
۱۸۱۰۲۹۲ شناخت بازارهای جهانی فرش
۱۸۱۰۲۹۳ موزه داری فرش  به زودی …
۱۸۱۰۲۹۴ عکاسی ۱ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۰۲ طراحی فرش ۴ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۵۶ مبانی رنگ در فرش ایران فاقد منبع
۱۸۱۰۳۰۵ خوشنویسی و طراحی حروف
۱۸۱۰۳۰۶ کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش فاقد منبع

This site is protected by wp-copyrightpro.com