نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۵۶هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران به زودی …
۱۸۱۰۲۵۷مبانی هنرهای تجسمی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۶۰آشنایی با هنرهای سنتی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهچ البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۶آشنایی با هنر در تاریخ ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۵۸مبانی هنرهای تجسمی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۶۳آشنایی با بافته های سنتی ایران  به زودی …
۱۸۱۰۲۶۷شیمی کاربردی فرش  به زودی …
۱۸۱۰۲۶۸طراحی سنتی ۱  به زودی …
۱۸۱۰۲۷۰شناخت طرح و نقش گلیم  به زودی …
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۲آشنایی با هنر در تاریخ ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۶۶آشنایی با کامپیوتر 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۶۹طراحی سنتی ۲   به زودی …
۱۸۱۰۲۷۱سیر تحول نقش در هنر ایران   به زودی …
۱۸۱۰۲۷۲علوم الیاف   به زودی …
۱۸۱۰۲۷۳تاریخ فرش ایران   به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۵هنر و تمدن اسلامی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۲۷۴رنگرزی شیمیایی ۱    به زودی …
۱۸۱۰۲۷۵بافت فرش ۱    به زودی …
۱۸۱۰۲۷۶طراحی فرش ۱    به زودی …
۱۸۱۰۲۷۷رنگرزی سنتی ۱    به زودی …
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۰هنر و تمدن اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۷۸حفاظت و مرمت فرش ۱    به زودی …
۱۸۱۰۲۸۰شناخت طرح و نقش فرش ایران     به زودی …
۱۸۱۰۲۹۵طراحی فرش ۲ به زودی …
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۸۱شناخت طرح و نقش فرش ایران ۲ به زودی …
۱۸۱۰۲۸۳اقتصاد فرش به زودی …
۱۸۱۰۲۸۴کنترل کیفیت در فرش به زودی …
۱۸۱۰۲۸۶بافت فرش ۲ به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۸۷بافت گلیم  به زودی …
۱۸۱۰۲۸۸مدیریت تولید فرش  به زودی …
۱۸۱۰۲۹۰تاریخ فرش جهان  به زودی …
۱۸۱۰۲۹۸زبان تخصصی  به زودی …
۱۸۱۰۲۹۹طراحی فرش ۳  به زودی …
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۲۹۱ارزیابی و ارزشیابی فرش به زودی …
۱۸۱۰۲۹۲شناخت بازارهای جهانی فرش به زودی …
۱۸۱۰۲۹۳موزه داری فرش به زودی …
۱۸۱۰۲۹۴عکاسی ۱ به زودی …
۱۸۱۰۳۰۲طراحی فرش ۴  به زودی …
۱۸۱۰۳۵۶مبانی رنگ در فرش ایران  به زودی …
۱۸۱۰۳۰۵خوشنویسی و طراحی حروف به زودی …
۱۸۱۰۳۰۶کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com