نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال طراحی فرش پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۲۵۶ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران  به زودی …
۱۸۱۰۲۵۷ مبانی هنرهای تجسمی ۱  
۱۸۱۰۲۶۰ آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهچ البلاغه  
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ ۱  
۱۸۱۰۲۵۸ مبانی هنرهای تجسمی ۲  
۱۸۱۰۲۶۳ آشنایی با بافته های سنتی ایران
1810267 شیمی کاربردی فرش فاقد منبع
۱۸۱۰۲۶۸ طراحی سنتی ۱
1810270 شناخت طرح و نقش گلیم
1233030 اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ ۲  
۱۸۱۰۲۶۶ آشنایی با کامپیوتر  
۱۸۱۰۲۶۹ طراحی سنتی ۲
1810271 سیر تحول نقش در هنر ایران
1810272 علوم الیاف
1810273 تاریخ فرش ایران
1233031 اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۰۵ هنر و تمدن اسلامی ۱  
1810274 رنگرزی شیمیایی ۱
1810275 بافت فرش ۱
1810276 طراحی فرش ۱
1810277 رنگرزی سنتی ۱
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر و تمدن اسلامی ۲  
حفاظت و مرمت فرش ۱ فاقد منبع
۱۸۱۰۲۸۰ شناخت طرح و نقش فرش ایران
1810295 طراحی فرش ۲ فاقد منبع
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۰۲۸۱ شناخت طرح و نقش فرش ایران ۲
1810283 اقتصاد فرش
1810284 کنترل کیفیت در فرش فاقد منبع
۱۸۱۰۲۸۶ بافت فرش ۲  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۰۲۸۷ بافت گلیم فاقد منبع
۱۸۱۰۲۸۸ مدیریت تولید فرش
1810290 تاریخ فرش جهان
1810298 زبان تخصصی
1810299 طراحی فرش ۳ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۰۲۹۱ ارزیابی و ارزشیابی فرش
1810292 شناخت بازارهای جهانی فرش
1810293 موزه داری فرش
1810294 عکاسی ۱ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۰۲ طراحی فرش ۴ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۵۶ مبانی رنگ در فرش ایران فاقد منبع
۱۸۱۰۳۰۵ خوشنویسی و طراحی حروف
۱۸۱۰۳۰۶ کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش فاقد منبع