نمونه سوال بافت و مرمت فرش پیام نور باجواب

نمونه سوال بافت و مرمت فرش پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال بافت و مرمت فرش پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۲۵۶ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران  به زودی …
۱۸۱۰۲۵۷ مبانی هنرهای تجسمی ۱  
۱۸۱۰۲۶۰ آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهچ البلاغه  
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ ۱  
۱۸۱۰۲۵۸ مبانی هنرهای تجسمی ۲  
۱۸۱۰۲۶۳ آشنایی با بافته های سنتی ایران
۱۸۱۰۲۶۷ شیمی کاربردی فرش فاقد منبع
۱۸۱۰۲۶۸ طراحی سنتی ۱
۱۸۱۰۲۷۰ شناخت طرح و نقش گلیم
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ ۲  
۱۸۱۰۲۶۶ آشنایی با کامپیوتر  
۱۸۱۰۲۶۹ طراحی سنتی ۲
۱۸۱۰۲۷۱ سیر تحول نقش در هنر ایران    به زودی …
۱۸۱۰۲۷۲ علوم الیاف
۱۸۱۰۲۷۳ تاریخ فرش ایران
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۰۵ هنر و تمدن اسلامی ۱  
1810274 رنگرزی شیمیایی ۱
۱۸۱۰۲۷۵ بافت فرش ۱
۱۸۱۰۲۷۶ طراحی فرش ۱ فاقد منبع
۱۸۱۰۲۷۷ رنگرزی سنتی ۱
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر و تمدن اسلامی ۲  
۱۸۱۰۲۷۸ حفاظت و مرمت فرش ۱ فاقد منبع
۱۸۱۰۲۸۰ شناخت طرح و نقش فرش ایران
۱۸۱۰۳۰۷ رنگرزی سنتی ۲ هم منبع:
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۸۱۰۲۸۱ شناخت طرح و نقش فرش ایران ۲
۱۸۱۰۲۸۳ اقتصاد فرش
۱۸۱۰۲۸۴ کنترل کیفیت در فرش فاقد منبع
۱۸۱۰۲۸۵ پژوهش در فرش
1810286 بافت فرش ۲
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۰۲۸۸ مدیریت تولید فرش
۱۸۱۰۲۹۰ تاریخ فرش جهان
۱۸۱۰۲۹۸ زبان تخصصی
۱۸۱۰۳۰۸ بافت فرش ۳
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۸۱۰۲۹۱ ارزیابی و ارزشیابی فرش
۱۸۱۰۲۹۲ شناخت بازارهای جهانی فرش
۱۸۱۰۲۹۴ عکاسی ۱ فاقد منبع
۱۸۱۰۳۰۵ خوشنویسی و طراحی حروف
1810310 بافت فرش ۴ فاقد منبع
۱۸۱۰۲۹۳ موزه داری فرش
1810306 کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش فاقد منبع
۱۸۱۰۳۰۹ حفاظت و مرمت گلیم فاقد منبع