نمونه سوال ارتباط تصویری پیام نور باجواب

نمونه سوال ارتباط تصویری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ارتباط تصویری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
1212256 زبان خارجه  
1810003 مبانی هنرهای تجسمی (1)  
1810317 خوشنویسی و طراحی حروف (1)  
1812001 کارگاه چاپ فاقد منبع
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (1)  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (2)  
1812002 کارگاه تصویر سازی (1) فاقد منبع
1233030 اندیشه اسلامی 1  
1810005 هنر در تمدن اسلامی (1)  
1810335 خوشنویسی و طراحی حروف (2)  
1812004 کارگاه ارتباط تصویری (1)  به زودی …
1812005 کارگاه تصویر سازی (2)  به زودی …
1233031 اندیشه اسلامی 2  
1810010 هنر در تمدن اسلامی (2)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (2)  
1810167 آشنایی با رشته های هنری معاصر
1812006 کارگاه ارتباط تصویری (2)  به زودی …
1812007 خوشنویسی و طراحی حروف (3)  به زودی …
1812008 هندسه مناظر و مرایا  
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1810013 انسان طبیعت طراحی  
1812010 کارگاه ارتباط تصویری (3)  به زودی …
1812011 خوشنویسی و طراحی حروف (4)  به زودی …
1812013 تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی  
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1810021 تاریخچه کتابت  
1812014 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
1812015 کارگاه ارتباط تصویری (4)  به زودی …
1812017 تصویر متحرک (1)
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
1220434 انقلاب اسلامی ایران  
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1812018 کارگاه ارتباط تصویری (5)  به زودی …
1812019 چاپهای ماشینی
1812020 تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری  به زودی …
1233043 دانش خانواده و جمعیت  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1812022 کارگاه ارتباط تصویری (6)  به زودی …
1812023 کارگاه تصویر سازی  به زودی …
1812024 هنر در دنیای کودکان  
1810047 حکمت هنر اسلامی