نمونه سوال ارتباط تصویری پیام نور باجواب

نمونه سوال ارتباط تصویری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ارتباط تصویری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی (۱)  
1810317 خوشنویسی و طراحی حروف (۱)  
1812001 کارگاه چاپ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (۱)  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی (۲)  
1812002 کارگاه تصویر سازی (۱) فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۰۵ هنر در تمدن اسلامی (۱)  
1810335 خوشنویسی و طراحی حروف (۲)  
1812004 کارگاه ارتباط تصویری (۱)  به زودی …
۱۸۱۲۰۰۵ کارگاه تصویر سازی (۲)  به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر در تمدن اسلامی (۲)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (۲)  
1810167 آشنایی با رشته های هنری معاصر
1812006 کارگاه ارتباط تصویری (۲)  به زودی …
۱۸۱۲۰۰۷ خوشنویسی و طراحی حروف (۳)  به زودی …
۱۸۱۲۰۰۸ هندسه مناظر و مرایا  
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۰۱۳ انسان طبیعت طراحی  
1812010 کارگاه ارتباط تصویری (۳)  به زودی …
۱۸۱۲۰۱۱ خوشنویسی و طراحی حروف (۴)  به زودی …
۱۸۱۲۰۱۳ تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی  
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1810021 تاریخچه کتابت  
1812014 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
1812015 کارگاه ارتباط تصویری (۴)  به زودی …
۱۸۱۲۰۱۷ تصویر متحرک (۱)
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۸۱۲۰۱۸ کارگاه ارتباط تصویری (۵)  به زودی …
۱۸۱۲۰۱۹ چاپهای ماشینی
1812020 تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
1812022 کارگاه ارتباط تصویری (۶)  به زودی …
۱۸۱۲۰۲۳ کارگاه تصویر سازی  به زودی …
۱۸۱۲۰۲۴ هنر در دنیای کودکان  
1810047 حکمت هنر اسلامی