نمونه سوال ارتباط تصویری پیام نور باجواب

نمونه سوال ارتباط تصویری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ارتباط تصویری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۳مبانی هنرهای تجسمی (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۳۱۷خوشنویسی و طراحی حروف (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۰۱کارگاه چاپ به زودی …
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۰۶آشنایی با هنر در تاریخ (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۰۸مبانی هنرهای تجسمی (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۰۲کارگاه تصویر سازی (۱) به زودی ….
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۵هنر در تمدن اسلامی (۱) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۳۳۵خوشنویسی و طراحی حروف (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۰۴کارگاه ارتباط تصویری (۱) به زودی …
۱۸۱۲۰۰۵کارگاه تصویر سازی (۲) به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۰هنر در تمدن اسلامی (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۱۲آشنایی با هنر در تاریخ (۲) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۶۷آشنایی با رشته های هنری معاصر به زودی …
۱۸۱۲۰۰۶کارگاه ارتباط تصویری (۲) به زودی …
۱۸۱۲۰۰۷خوشنویسی و طراحی حروف (۳) به زودی …
۱۸۱۲۰۰۸هندسه مناظر و مرایا 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۳انسان طبیعت طراحی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۱۰کارگاه ارتباط تصویری (۳) به زودی …
۱۸۱۲۰۱۱خوشنویسی و طراحی حروف (۴) به زودی …
۱۸۱۲۰۱۳تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۲۱تاریخچه کتابت 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۱۴آشنایی با هنرهای سنتی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۱۵کارگاه ارتباط تصویری (۴) به زودی …
۱۸۱۲۰۱۷تصویر متحرک (۱) به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۲۰۱۸کارگاه ارتباط تصویری (۵) به زودی …
۱۸۱۲۰۱۹چاپهای ماشینی به زودی …
۱۸۱۲۰۲۰تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری به زودی …
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۲۰۲۲کارگاه ارتباط تصویری (۶) به زودی …
۱۸۱۲۰۲۳کارگاه تصویر سازی به زودی …
۱۸۱۲۰۲۴هنر در دنیای کودکان 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۴۷حکمت هنر اسلامی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com