فهرست بستن

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات ۱
۱۱۱۴۰۹۳ شیمی عمومی
۱۱۲۱۰۴۳ گیاه شناسی عمومی
۱۱۱۳۱۱۲ فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۲۱۰۰۵ زراعت عمومی
۱۱۲۱۰۴۵ هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۱۱۲۱۰۴۷ خاکشناسی عمومی
۱۱۲۱۰۵۳ دامپروری عمومی
۱۱۲۱۰۶۱ باغبانی عمومی
۱۱۲۱۰۴۹ آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۲۱۰۵۵ جنگلداری
۱۱۲۱۰۵۱ اصول اقتصاد کشاورزی
۱۱۲۱۰۶۴ آفات و بیماریهای گیاهی
۱۱۲۱۰۵۶ ماشینهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۸ آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۶۰ اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۱۲۱۰۶۶ آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۱۲۲۵۰۰۹ زبان تخصصی
۱۱۱۴۲۰۳ شیمی آلی
۱۱۱۲۱۵۵ ژنتیک
۱۱۲۱۰۰۱ طرح آزمایشهای کشاورزی
۱۴۱۱۲۳۷ تشریح و رده بندی گیاهی
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
۱۴۱۱۰۵۳ اکولوژی عمومی
۱۱۱۴۲۰۴ بیوشیمی عمومی
۱۴۱۱۰۸۳ فیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۴۱۱۰۸۴ اصول اصلاح نباتات
۱۴۱۱۰۸۶ رابطه آب و خاک وگیاه
۱۴۱۱۰۸۷ زراعت غلات
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۲۱۰۵۰ شناخت محیط زیست
۱۴۱۱۰۵۸ مبانی کشاورزی پایدار
۱۴۱۱۰۹۴ سم شناسی
۱۴۱۱۲۳۸ میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز
۱۴۱۱۰۸۸ علفهای هرز و کنترل آنها
۱۴۱۱۰۹۲ گیاهان دارویی
۱۴۱۱۰۹۳ دیم کاری
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  
۱۱۲۱۰۶۳ مرتعداری
۱۴۱۱۰۹۶ بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها
۱۴۱۱۰۹۸ زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی
۱۴۱۱۰۹۹ فیزیولوژی بعد از برداشت
۱۴۱۱۱۰۰ ازدیاد نباتات
۱۴۱۱۲۴۰ میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۱۱۰۲ کنترل و گواهی بذر
۱۴۱۱۱۰۳ آفات مهم گیاهی و کنترل آنها
۱۴۱۱۱۰۵ سبزیکاری و گلکاری
۱۴۱۱۱۰۷ مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی
۱۴۱۱۱۰۸ قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا
۱۴۱۱۰۸۲ آفات انباری
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  

This site is protected by wp-copyrightpro.com