نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1111115 ریاضیات ۱
۱۱۱۴۰۹۳ شیمی عمومی
1121043 گیاه شناسی عمومی
1113112 فیزیک عمومی
1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
۱۱۲۱۰۰۵ زراعت عمومی
1121045 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
1121047 خاکشناسی عمومی
1121053 دامپروری عمومی
1121061 باغبانی عمومی
1121049 آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1121055 جنگلداری
۱۱۲۱۰۵۱ اصول اقتصاد کشاورزی
1121064 آفات و بیماریهای گیاهی
۱۱۲۱۰۵۶ ماشینهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۸ آبیاری عمومی
1121060 اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
1233025 اندیشه اسلامی ۱
1121066 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۱۲۲۵۰۰۹ زبان تخصصی
۱۱۱۴۲۰۳ شیمی آلی
1112155 ژنتیک
1121001 طرح آزمایشهای کشاورزی
1411237 تشریح و رده بندی گیاهی
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
1411053 اکولوژی عمومی
1114204 بیوشیمی عمومی
۱۴۱۱۰۸۳ فیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۴۱۱۰۸۴ اصول اصلاح نباتات
۱۴۱۱۰۸۶ رابطه آب و خاک وگیاه
۱۴۱۱۰۸۷ زراعت غلات
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۲۱۰۵۰ شناخت محیط زیست
۱۴۱۱۰۵۸ مبانی کشاورزی پایدار
1411094 سم شناسی
1411238 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز
1411088 علفهای هرز و کنترل آنها
۱۴۱۱۰۹۲ گیاهان دارویی
۱۴۱۱۰۹۳ دیم کاری
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  
۱۱۲۱۰۶۳ مرتعداری
۱۴۱۱۰۹۶ بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها
1411098 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی
1411099 فیزیولوژی بعد از برداشت
۱۴۱۱۱۰۰ ازدیاد نباتات
1411240 میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
1411102 کنترل و گواهی بذر
۱۴۱۱۱۰۳ آفات مهم گیاهی و کنترل آنها
1411105 سبزیکاری و گلکاری
1411107 مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی
1411108 قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا
1411082 آفات انباری
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت