نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۱۱۵ریاضیات ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۹۳شیمی عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۳گیاه شناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۱۱۲فیزیک عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۰۵زراعت عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۵هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۷خاکشناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۵۳دامپروری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۱باغبانی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۹آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۵۵جنگلداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۱اصول اقتصاد کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۴آفات و بیماریهای گیاهی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۶ماشینهای کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۸آبیاری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۰اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۶آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۵۰۰۹زبان تخصصی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۲۰۳شیمی آلی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۱۵۵ژنتیک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۰۱طرح آزمایشهای کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۳۷تشریح و رده بندی گیاهی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۵۳اکولوژی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۲۰۴بیوشیمی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۸۳فیزیولوژی گیاهان زراعی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۸۴اصول اصلاح نباتات
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۸۶رابطه آب و خاک وگیاه
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۸۷زراعت غلات
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۰شناخت محیط زیست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۵۸مبانی کشاورزی پایدار
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۹۴سم شناسی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۳۸میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۸۸علفهای هرز و کنترل آنها
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۹۲گیاهان دارویی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۹۳دیم کاری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۶۳مرتعداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۹۶بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۹۸زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۹۹فیزیولوژی بعد از برداشت
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۱۰۰ازدیاد نباتات
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۴۰میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۱۰۲کنترل و گواهی بذر
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۱۰۳آفات مهم گیاهی و کنترل آنها
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۱۰۵سبزیکاری و گلکاری
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۱۰۷مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۱۰۸قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۸۲آفات انباری
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com