نمونه سوال مهندسی شیلات پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی شیلات پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی شیلات پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۱۱۵ریاضیات ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۱۱۱فیزیک عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۳گیاهشناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۳۰شیمی عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۳۲۹شیمی آلی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۳۲۲رسم فنی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۳۲۸جانور شناسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۵۸هوا و اقلیم شناسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۰۴خاک شناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۵۷آشنایی با کامپیوتر
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۵۹میکرو بیولوژی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۶۰فیزیولوژی جانوری
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۶۱اکولوژی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۶۲اصول تکثیر و پرورش ماهی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۶۳هیدروتکنیک و طراحی استخرها
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۶۴آمار حیاتی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۶۵بیوشیمی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۶۶اکولوژی دریاها
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۶۷ماهی شناسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۶۸ترویج و آموزش منابع طبیعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۶۹شناخت و حمایت محیط زیست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۲۷ارزیابی محیط زیست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۷۱اقتصاد شیلاتی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۷۲ماهی شناسی سیستماتیک
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۷۰اصول روشهای صید آبزیان
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۷۳لیمنولوژی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۸۵تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۷۵تکثیر و پرورش آبزیان
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۷۶ژنتیک عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۷۷گیاهان آبزی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۷۸هیدروشیمی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۳۸۱جامعه شناسی شیلاتیبه زودی …
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۸۰هیدروبیولوژی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۸۴تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۸۰زبان تخصصی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۳۸۲بهداشت و بیماری های آبزیان
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۸۳اصول تغذیه آبزیان
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۹۰جلسه بحثبه زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۸۱اصول فرآوری محصولات شیلاتی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۷۴قوانین و اصول مدیریت شیلاتی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۸۶تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۸۷جیره نویسی تغذیه آبزیان
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۸۸مبانی اصلاح نژاد آبزیان
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com