نمونه سوال مهندسی شیلات پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی شیلات پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی شیلات پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1111115 ریاضیات ۱
۱۱۱۳۱۱۱ فیزیک عمومی
1121043 گیاهشناسی عمومی
1411330 شیمی عمومی
1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
۱۴۱۱۳۲۹ شیمی آلی
۱۴۱۱۳۲۲ رسم فنی
۱۴۱۱۳۲۸ جانور شناسی
۱۴۱۱۲۵۸ هوا و اقلیم شناسی
۱۱۲۱۰۰۴ خاک شناسی عمومی
1411257 آشنایی با کامپیوتر
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1411259 میکرو بیولوژی عمومی
۱۴۱۱۲۶۰ فیزیولوژی جانوری
۱۴۱۱۲۶۱ اکولوژی عمومی
1411262 اصول تکثیر و پرورش ماهی
1411263 هیدروتکنیک و طراحی استخرها
1411264 آمار حیاتی
1233025 اندیشه اسلامی ۱
1411265 بیوشیمی عمومی
۱۴۱۱۲۶۶ اکولوژی دریاها
1411267 ماهی شناسی عمومی
۱۴۱۱۲۶۸ ترویج و آموزش منابع طبیعی
1411269 شناخت و حمایت محیط زیست
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
1411327 ارزیابی محیط زیست
1411271 اقتصاد شیلاتی
1411272 ماهی شناسی سیستماتیک
1411270 اصول روشهای صید آبزیان
1411273 لیمنولوژی
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۴۱۱۲۸۵ تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
1411275 تکثیر و پرورش آبزیان
1411276 ژنتیک عمومی
1411277 گیاهان آبزی
1411278 هیدروشیمی
۱۴۱۱۳۸۱ جامعه شناسی شیلاتی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  
۱۴۱۱۲۸۰ هیدروبیولوژی عمومی
1411284 تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی
1411380 زبان تخصصی
۱۴۱۱۳۸۲ بهداشت و بیماری های آبزیان
۱۴۱۱۲۸۳ اصول تغذیه آبزیان
۱۴۱۱۲۹۰ جلسه بحث فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
1411281 اصول فرآوری محصولات شیلاتی
1411274 قوانین و اصول مدیریت شیلاتی
1411286 تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی
1411287 جیره نویسی تغذیه آبزیان
1411288 مبانی اصلاح نژاد آبزیان
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت