نمونه سوال علوم و مهندسی صنایع غذایی پیام نور باجواب

نمونه سوال علوم و مهندسی صنایع غذایی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال علوم و مهندسی صنایع غذایی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۱۱۵ریاضیات ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۱۳شیمی عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۱۲بیولوژی سلولی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۱۱۱فیزیک عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۱۱۶ریاضیات ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۲۹شیمی آلی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۲۵۹میکرو بیولوژی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۳۲۲رسم فنی و نقشه کشی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۸۴آمار و احتمالات
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۳۰۶اقتصاد و مدیریت صنعتی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۶۵بیوشیمی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۲۱شیمی تجزیه
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۱۸طرح آزمایشات
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۱۶شیمی مواد غذایی ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۱۷میکرو بیولوژی مواد غذایی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۱۵تولید محصولات کشاورزی و دامی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۱۹تکنولوژی پس از برداشت
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۲۰شیمی مواد غذایی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۲۱میکرو بیولوژی مواد غذایی ۲به زودی …
۱۴۱۱۳۰۲اصول مهندسی صنایع غذایی ۱
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۹۴اصول نگهداری مواد غذایی
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۹۵تجزیه مواد غذایی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۹۷تکنولوژی روغن
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۱۴کاربرد کامپیوتر
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۵۲۴تکنولوژی شیر و فرآورده هابه زودی …
۱۴۱۱۵۲۶کنسرو سازی
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۲۷کنترل کیفیت مواد غذایی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۰۸اصول مهندسی صنایع غذایی ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۲۹تغذیه
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۵۳۰صنایع آشامیدنی هابه زودی …
۱۴۱۱۵۳۱تکنولوژی گوشت و شیلات
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۳۲تکنولوژی غلات
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۳۳زبان انگلیسی تخصصی الزامیبه زودی …
۱۴۱۱۵۳۴عملیات واحد در مهندسی صنایع غذاییبه زودی …
۱۴۱۱۳۰۰اصول بسته بندی مواد غذایی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۰۹اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۳۵تکنولوژی قند
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۱۲اصول عمل آوری خشکباربه زودی …
۱۴۱۱۳۱۴صنایع تخمیری
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com