نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست پیام نور باجواب
تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!
دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید
و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس
کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید
اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت
منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات عمومی ۱
۱۱۱۴۰۹۳ شیمی عمومی
۱۱۲۱۰۴۳ گیاه شناسی عمومی
۱۱۱۳۱۱۲ فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۲۱۰۰۵ زراعت عمومی
۱۱۲۱۰۴۵ هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۱۱۲۱۰۴۷ خاکشناسی عمومی
۱۱۲۱۰۵۳ دامپروری عمومی
۱۱۲۱۰۶۱ باغبانی عمومی
۱۱۲۱۰۴۹ آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۱۲۱۰۵۵ جنگلداری
۱۱۲۱۰۵۱ اصول اقتصاد کشاورزی
۱۱۲۱۰۶۴ آفات و بیماریهای گیاهی
۱۱۲۱۰۵۶ ماشینهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۸ آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۶۰ اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
1121066 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
1411053 اکولوژی عمومی
1112157 جانور شناسی عمومی
1411137 روش تحقیق در منابع طبیعی به زودی …
1411138 چوب شناسی و حفاظت چوب به زودی …
1411139 گیاهان آبزی به زودی …
1225009 زبان تخصصی به زودی …
1233026 اندیشه اسلامی 2 به زودی …
1411147 تنوع زیستی به زودی …
1121050 شناخت محیط زیست به زودی …
1411142 اصول مهندسی جنگل به زودی …
1411144 شناسایی گیاهان مرتعی به زودی …
1411146 اکولوژی مرتع به زودی …
1411148 ارزیابی محیط زیست به زودی …
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به زودی …
1121063 مرتعداری به زودی …
1411141 جنگل شناسی به زودی …
1411149 اکولوژی منابع آب به زودی …
1411150 تکثیر، پرورش و صید آبزیان به زودی …
1411152 شناخت و مدیریت حیات وحش به زودی …
1411153 زیست شناسی حفاظت به زودی …
آیین زندگی به زودی …
1233029 اخلاق اسلامی به زودی …
1211410 فلسفه اخلاق به زودی …
1411154 اندازه گیری و ارزیابی مراتع به زودی …
1411155 اصول طراحی منظره و چشم انداز به زودی …
1411158 قوانین و مدیریت منابع طبیعی به زودی …
1411159 رابطه دام و مرتع به زودی …
1411160 صنایع چوب و کاغذ به زودی …
1411228 حمایت جنگل به زودی …
1223174 آشنایی با قانون اساسی به زودی …
1220424 انقلاب اسلامی ایران به زودی …
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی به زودی …
1411157 اکوتوریسم به زودی …
1411161 درختان و درختچه های ایران به زودی …
1411163 فرآوری و بازاریابی محصولات شیلاتی به زودی …
1411166 اکولوژی جنگل به زودی …
1411167 طراحی باغ و پارک به زودی …
1411230 آلودگی آب و خاک به زودی …
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم به زودی …
1233044 دانش خانواده و جمعیت به زودی …

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب   نمونه سوال نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور   دانلود سوالات نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب   نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب   دانلود نمونه سوالات نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب با جواب   سوالات نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور   سوالات نمونه رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه