نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست پیام نور باجواب
تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!
دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید
و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس
کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید
اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت
منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات عمومی ۱
۱۱۱۴۰۹۳ شیمی عمومی
۱۱۲۱۰۴۳ گیاه شناسی عمومی
۱۱۱۳۱۱۲ فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۲۱۰۰۵ زراعت عمومی
۱۱۲۱۰۴۵ هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۱۱۲۱۰۴۷ خاکشناسی عمومی
۱۱۲۱۰۵۳ دامپروری عمومی
۱۱۲۱۰۶۱ باغبانی عمومی
۱۱۲۱۰۴۹ آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۱۲۱۰۵۵ جنگلداری
۱۱۲۱۰۵۱ اصول اقتصاد کشاورزی
۱۱۲۱۰۶۴ آفات و بیماریهای گیاهی
۱۱۲۱۰۵۶ ماشینهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۸ آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۶۰ اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۱۲۱۰۶۶ آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۱۴۱۱۰۵۳ اکولوژی عمومی
۱۱۱۲۱۵۷ جانور شناسی عمومی
۱۴۱۱۱۳۷ روش تحقیق در منابع طبیعی به زودی …
۱۴۱۱۱۳۸ چوب شناسی و حفاظت چوب به زودی …
۱۴۱۱۱۳۹ گیاهان آبزی به زودی …
۱۲۲۵۰۰۹ زبان تخصصی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲ به زودی …
۱۴۱۱۱۴۷ تنوع زیستی به زودی …
۱۱۲۱۰۵۰ شناخت محیط زیست به زودی …
۱۴۱۱۱۴۲ اصول مهندسی جنگل به زودی …
۱۴۱۱۱۴۴ شناسایی گیاهان مرتعی به زودی …
۱۴۱۱۱۴۶ اکولوژی مرتع به زودی …
۱۴۱۱۱۴۸ ارزیابی محیط زیست به زودی …
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به زودی …
۱۱۲۱۰۶۳ مرتعداری به زودی …
۱۴۱۱۱۴۱ جنگل شناسی به زودی …
۱۴۱۱۱۴۹ اکولوژی منابع آب به زودی …
۱۴۱۱۱۵۰ تکثیر، پرورش و صید آبزیان به زودی …
۱۴۱۱۱۵۲ شناخت و مدیریت حیات وحش به زودی …
۱۴۱۱۱۵۳ زیست شناسی حفاظت به زودی …
آیین زندگی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی به زودی …
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق به زودی …
۱۴۱۱۱۵۴ اندازه گیری و ارزیابی مراتع به زودی …
۱۴۱۱۱۵۵ اصول طراحی منظره و چشم انداز به زودی …
۱۴۱۱۱۵۸ قوانین و مدیریت منابع طبیعی به زودی …
۱۴۱۱۱۵۹ رابطه دام و مرتع به زودی …
۱۴۱۱۱۶۰ صنایع چوب و کاغذ به زودی …
۱۴۱۱۲۲۸ حمایت جنگل به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی به زودی …
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران به زودی …
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی به زودی …
۱۴۱۱۱۵۷ اکوتوریسم به زودی …
۱۴۱۱۱۶۱ درختان و درختچه های ایران به زودی …
۱۴۱۱۱۶۳ فرآوری و بازاریابی محصولات شیلاتی به زودی …
۱۴۱۱۱۶۶ اکولوژی جنگل به زودی …
۱۴۱۱۱۶۷ طراحی باغ و پارک به زودی …
۱۴۱۱۲۳۰ آلودگی آب و خاک به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم به زودی …
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت به زودی …