نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست پیام نور باجواب
تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!
دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید
و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس
کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید
اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت
منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات عمومی ۱
۱۱۱۴۰۹۳ شیمی عمومی
۱۱۲۱۰۴۳ گیاه شناسی عمومی
۱۱۱۳۱۱۲ فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۲۱۰۰۵ زراعت عمومی
۱۱۲۱۰۴۵ هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۱۱۲۱۰۴۷ خاکشناسی عمومی
۱۱۲۱۰۵۳ دامپروری عمومی
۱۱۲۱۰۶۱ باغبانی عمومی
۱۱۲۱۰۴۹ آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۱۲۱۰۵۵ جنگلداری
۱۱۲۱۰۵۱ اصول اقتصاد کشاورزی
۱۱۲۱۰۶۴ آفات و بیماریهای گیاهی
۱۱۲۱۰۵۶ ماشینهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۸ آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۶۰ اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
1121066 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
1411053 اکولوژی عمومی
1112157 جانور شناسی عمومی
1411137 روش تحقیق در منابع طبیعی به زودی …
1411138 چوب شناسی و حفاظت چوب به زودی …
1411139 گیاهان آبزی به زودی …
1225009 زبان تخصصی به زودی …
1233026 اندیشه اسلامی 2 به زودی …
1411147 تنوع زیستی به زودی …
1121050 شناخت محیط زیست به زودی …
1411142 اصول مهندسی جنگل به زودی …
1411144 شناسایی گیاهان مرتعی به زودی …
1411146 اکولوژی مرتع به زودی …
1411148 ارزیابی محیط زیست به زودی …
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به زودی …
1121063 مرتعداری به زودی …
1411141 جنگل شناسی به زودی …
1411149 اکولوژی منابع آب به زودی …
1411150 تکثیر، پرورش و صید آبزیان به زودی …
1411152 شناخت و مدیریت حیات وحش به زودی …
1411153 زیست شناسی حفاظت به زودی …
آیین زندگی به زودی …
1233029 اخلاق اسلامی به زودی …
1211410 فلسفه اخلاق به زودی …
1411154 اندازه گیری و ارزیابی مراتع به زودی …
1411155 اصول طراحی منظره و چشم انداز به زودی …
1411158 قوانین و مدیریت منابع طبیعی به زودی …
1411159 رابطه دام و مرتع به زودی …
1411160 صنایع چوب و کاغذ به زودی …
1411228 حمایت جنگل به زودی …
1223174 آشنایی با قانون اساسی به زودی …
1220424 انقلاب اسلامی ایران به زودی …
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی به زودی …
1411157 اکوتوریسم به زودی …
1411161 درختان و درختچه های ایران به زودی …
1411163 فرآوری و بازاریابی محصولات شیلاتی به زودی …
1411166 اکولوژی جنگل به زودی …
1411167 طراحی باغ و پارک به زودی …
1411230 آلودگی آب و خاک به زودی …
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم به زودی …
1233044 دانش خانواده و جمعیت به زودی …