نمونه سوال خوشه آبیاری و زهکشی پیام نور باجواب

نمونه سوال علوم و مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

علوم و مهندسی آب نمونه سوال  خوشه آبیاری و زهکشی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۴۶۳ ریاضیات ۱
۱۱۱۴۳۱۶ شیمی عمومی
۱۱۱۳۳۱۵ فیزیک ۱
۱۴۱۴۰۳۴ مبانی کشاورزی به زودی …
۱۴۱۴۰۳۵ گیاه شناسی
۱۲۱۳۲۰۹ زبان فارسی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۱۴۶۴ ریاضیات ۲
۱۴۱۴۰۳۶ آمار مهندسی به زودی …
۱۱۱۶۴۳۶ زمین شناسی
۱۴۱۴۰۰۷ هوا و اقلیم شناسی
۱۴۱۴۰۰۳ خاک شناسی عمومی
۱۴۱۴۰۰۲ رسم فنی و نقشه کشی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۱۱۱۴۷۴ معادلات دیفرانسیل
۱۱۱۵۲۶۸ برنامه نویسی رایانه ای به زودی …
۱۱۱۶۴۳۷ نقشه برداری ۱
۱۴۱۴۰۳۷ ایستایی به زودی …
۱۴۱۴۰۳۸ کیفیت آب به زودی …
۱۴۱۴۰۳۹ مبانی و روشهای آبیاری
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۱۱۱۴۷۲ محاسبات عددی به زودی …
۱۱۱۶۴۳۸ نقشه برداری ۲ به زودی …
۱۴۱۴۰۱۴ مکانیک سیالات
۱۴۱۴۰۳۱ رابطه آب، خاک و گیاه
۱۴۱۴۰۴۱ باغبانی عمومی
۱۴۱۴۰۴۲ زراعت عمومی
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
۱۴۱۴۰۴۳ مبانی زهکشی
۱۴۱۴۰۴۴ هیدرولوژی آب های سطحی به زودی …
۱۴۱۴۰۱۲ مقاومت مصالح
۱۴۱۴۰۲۸ آبهای زیر زمینی
۱۴۱۴۰۴۵ هیدرولیک مجازی روباز
۱۴۱۴۰۴۶ هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران
۱۴۱۴۰۴۸ مکانیک خاک
۱۴۱۴۰۴۹ مصالح و روشهای ساختمانی به زودی …
۱۴۱۴۰۶۱ طرح آزمایشهای کشاورزی
۱۴۱۴۰۵۰ طراحی سامانه های آبیاری سطحی به زودی …
۱۴۱۴۰۵۱ پمپ ها و ایستگاههای پمپاژ به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۴۱۴۰۵۲ طراحی سازه های آبی ۱
۱۴۱۴۰۰۹ اقتصاد مهندسی به زودی …
۱۴۱۴۰۵۳ مهندسی منابع آب به زودی …
۱۴۱۴۰۵۴ طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار به زودی …
۱۴۱۴۰۵۷ طراحی سامانه های زهکشی به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۴۰۵۶ آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی به زودی …
۱۴۱۴۰۲۴ حفاظت آب و خاک
۱۴۱۴۰۵۸ مبانی محیط زیست
۱۴۱۴۰۶۰ مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت