نمونه سوال مکانیزاسیون کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال مکانیزاسیون کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مکانیزاسیون کشاورزی پیام نور
باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

به زودی….​

ترم ۱ تا ۴
کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۵  ریاضیات ۱
۱۱۱۳۳۱۶ فیزیک ۱
۱۱۱۴۳۱۵ شیمی عمومی
۱۴۱۵۰۰۸ باغبانی عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضیات ۲
۱۱۱۳۳۱۸ فیزیک ۲ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۵ هواشناسی کشاورزی
۱۴۱۵۰۳۶ مدیریت مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۷ آمار مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۸ زراعت عمومی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۴۱۵۰۳۹ طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی
۱۱۱۵۲۶۹ برنامه نویسی رایانه فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۰ نقشه کشی صنعتی ۱ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۱ مبانی مدیریت انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۲ ماشین های کشاورزی عمومی
۱۴۱۵۰۴۳ سیاستها و قوانین زیست محیطی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۴۱۵۰۴۴ مبانی مهندسی برق ۱ فاقد منبع
۱۴۱۴۰۰۶ آبیاری عمومی
۱۴۱۵۰۴۶ مدیریت وکنترل پروژه فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۷ موتورهای درون سوز فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۹ منابع انرژی تجدید پذیر به زودی….
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
ترم ۵ تا ۸
کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۲۷۱ اقتصاد خرد
۱۴۱۵۰۵۱ مکانیزاسیون کشاورزی
۱۴۱۵۰۵۲ منابع تولید و تأمین انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۳ تغییرات آب و هوایی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۴ استاتیک و مقاومت مصالح فاقد منبع
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران
۱۴۱۵۰۵۶ تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی ۱ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۷ بهره وری و روش های حفظ انرژی فاقد منبع
۱۴۱۴۰۰۸ مساحی و نقشه برداری
۱۴۱۵۰۵۸ اقتصاد انرژی به زودی….
۱۳۲۲۰۰۹ اصول شبیه سازی به زودی….
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۴۱۵۰۵۹ ازاریابی و اقتصاد کشاورزی
۱۴۱۵۰۶۰ ممیزی انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۱ اقتصاد محیط زیست فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۲ ترمودینامیک و انتقال حرارت
۱۲۱۲۳۳۵ زبان انگلیسی تخصصی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری سلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۵۰۶۳ اقتصاد مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۴ سامانه های پشتیبان تصمیم گیری فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۶ ارزیابی چرخه زیست فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۷ اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۳ تکنولوژی حفاظت آب وخاک
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت