نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب پیام نور
باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت
کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۱۱۱۴۶۳ریاضیات ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۳۱۲فیزیک ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۳۱۵شیمی عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۰۱گیاه شناسی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۶۴ریاضیات ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۳۱۳فیزیک ۲به زودی …
۱۱۱۶۳۷۹زمین شناسی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۹۶آمار و احتمالات
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۰۲رسم فنی و نقشه کشی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۶۵ریاضیات ۳ (معادلات دیفرانسیل)به زودی …
۱۴۱۱۱۱۷استاتیک
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۰۳خاکشناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۰۴زراعت عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۳۳طرح آزمایشهای کشاورزی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۱۰۱برنامه نویسی کامپیوتربه زودی …
۱۴۱۴۰۰۶آبیاری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۰۷هوا و اقلیم شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۰۸مساحی و نقشه برداری
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۰۹اقتصاد مهندسیبه زودی …
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۴۰۱۲مقاومت مصالح
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۱۳نقشه برداری تکمیلیبه زودی …
۱۴۱۴۰۱۴مکانیک سیالات
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۱۵هیدرولوژی آبهای سطحیبه زودی …
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۱۶باغبانی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۱۷اصول زهکشی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۷۲محاسبات عددیبه زودی …
۱۴۱۴۰۲۰هیدرولیکبه زودی …
۱۴۱۴۰۱۸هیدرولیک انهار
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۱۹مکانیک خاک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۲۱آشنایی با نرم افزارهای تخصصیبه زودی …
۱۴۱۴۰۲۲طراحی سیستم های آبیاری سطحیبه زودی …
۱۴۱۴۰۲۳طراحی سیستم های زهکشیبه زودی …
۱۴۱۴۰۲۴حفاظت آب و خاک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۲۵فیزیک خاکبه زودی …
۱۴۱۴۰۲۶زبان تخصصیبه زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۲۷طراحی سیستم های آبیاری تحت فشاربه زودی …
۱۴۱۴۰۲۸آبهای زیر زمینی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۲۹طراحی سازه های آبی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۳۱رابطه آب، خاک و گیاه
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۴۰۳۲هیدرولوژی مهندسیبه زودی …
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com