نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب پیام نور
باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت
کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۶۳ ریاضیات ۱
۱۱۱۳۳۱۲ فیزیک ۱
۱۱۱۴۳۱۵ شیمی عمومی
۱۴۱۴۰۰۱ گیاه شناسی ۱
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۱۴۶۴ ریاضیات ۲
۱۱۱۳۳۱۳ فیزیک ۲ به زودی …
۱۱۱۶۳۷۹ زمین شناسی
۱۱۱۷۱۹۶ آمار و احتمالات
۱۴۱۴۰۰۲ رسم فنی و نقشه کشی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۱۱۱۴۶۵ ریاضیات ۳ (معادلات دیفرانسیل) فاقد منبع
۱۴۱۱۱۱۷ استاتیک
۱۴۱۴۰۰۳ خاکشناسی عمومی
۱۴۱۴۰۰۴ زراعت عمومی
۱۴۱۴۰۳۳ طرح آزمایشهای کشاورزی ۱
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۵۱۱۱۰۱ برنامه نویسی کامپیوتر فاقد منبع
۱۴۱۴۰۰۶ آبیاری عمومی
۱۴۱۴۰۰۷ هوا و اقلیم شناسی
۱۴۱۴۰۰۸ مساحی و نقشه برداری
۱۴۱۴۰۰۹ اقتصاد مهندسی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۴۰۱۲ مقاومت مصالح
۱۴۱۴۰۱۳ نقشه برداری تکمیلی فاقد منبع
۱۴۱۴۰۱۴ مکانیک سیالات
۱۴۱۴۰۱۵ هیدرولوژی آبهای سطحی به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران
۱۴۱۴۰۱۶ باغبانی عمومی
۱۴۱۴۰۱۷ اصول زهکشی
۱۱۱۱۴۷۲ محاسبات عددی فاقد منبع
۱۴۱۴۰۲۰ هیدرولیک فاقد منبع
۱۴۱۴۰۱۸ هیدرولیک انهار
۱۴۱۴۰۱۹ مکانیک خاک
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )
۱۴۱۴۰۲۱ آشنایی با نرم افزارهای تخصصی فاقد منبع
۱۴۱۴۰۲۲ طراحی سیستم های آبیاری سطحی فاقد منبع
۱۴۱۴۰۲۳ طراحی سیستم های زهکشی فاقد منبع
۱۴۱۴۰۲۴ حفاظت آب و خاک
۱۴۱۴۰۲۵ فیزیک خاک
۱۴۱۴۰۲۶ زبان تخصصی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۴۰۲۷ طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار فاقد منبع
۱۴۱۴۰۲۸ آبهای زیر زمینی
۱۴۱۴۰۲۹ طراحی سازه های آبی ۱
۱۴۱۴۰۳۱ رابطه آب، خاک و گیاه
۱۴۱۴۰۳۲ هیدرولوژی مهندسی فاقد منبع
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی مهندسی کشاورزی آب باجواب   نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور   نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور   دانلود سوالات مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوالات مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور   نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب باجواب   مهندسی کشاورزی آب باجواب   دانلود نمونه سوالات مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور با جواب تستی   سوالات مهندسی کشاورزی آب باجواب با جواب   سوالات مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور   سوالات مهندسی کشاورزی آب باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه