نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب و خاک پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب و خاک پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب و خاک پیام
نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۱۱۱۱۱۵ریاضیات عمومی ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۹۳شیمی عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۳گیاه شناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۱۱۲فیزیک عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۰۵زراعت عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۵هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۷خاکشناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۵۳دامپروری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۱باغبانی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۹آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۵جنگلداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۵۱اصول اقتصاد کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۴آفات و بیماریهای گیاهی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۵۶ماشینهای کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۸آبیاری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۰اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۶۶آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۱۱۰مساحی و نقشه برداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضی ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۲۵رسم فنی و نقشه کشی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۵۰۰۹زبان تخصصی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۱۱۹۳معادلات دیفرانسیل
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۱۰۷زمین شناسی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۲۷فیزیک خاک
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۲۹مکانیک خاک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۰شناخت محیط زیست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۳۱شیمی و حاصلخیزی خاک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۳۴پیدایش و رده بندی خاکها
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۳۶هیدرولوژی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۳۸مکانیک سیالات و هیدرولیک
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۳۲خاکهای شور سدیمی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۶۳مرتعداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۳۹هیدرولیک انهار
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۴۰اصول مهندسی زهکشی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۴۲ارزیابی اراضی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۳۳رابطه آب و خاک و گیاه
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۴۵حفاظت خاک و آب تکمیلی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۴۶طراحی سازه های آبی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۴۷آبهای زیرزمینی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۴۹بیولوژی خاک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۵۱طراحی سیستمهای آبیاری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com