نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب و خاک پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب و خاک پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی آب و خاک پیام
نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات عمومی ۱
۱۱۱۴۰۹۳ شیمی عمومی
۱۱۲۱۰۴۳ گیاه شناسی عمومی
۱۱۱۳۱۱۲ فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۲۱۰۰۵ زراعت عمومی
۱۱۲۱۰۴۵ هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۱۱۲۱۰۴۷ خاکشناسی عمومی
۱۱۲۱۰۵۳ دامپروری عمومی
۱۱۲۱۰۶۱ باغبانی عمومی
۱۱۲۱۰۴۹ آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۱۲۱۰۵۵ جنگلداری
۱۱۲۱۰۵۱ اصول اقتصاد کشاورزی
۱۱۲۱۰۶۴ آفات و بیماریهای گیاهی
۱۱۲۱۰۵۶ ماشینهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۸ آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۶۰ اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۱۲۱۰۶۶ آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۱۴۱۱۱۱۰ مساحی و نقشه برداری
۱۱۱۱۱۱۶  ریاضی ۲
۱۴۱۱۰۲۵ رسم فنی و نقشه کشی
۱۲۲۵۰۰۹ زبان تخصصی
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۱۱۹۳ معادلات دیفرانسیل
۱۱۱۶۱۰۷ زمین شناسی
۱۴۱۱۰۲۷ فیزیک خاک
۱۴۱۱۰۲۹ مکانیک خاک
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۱۲۱۰۵۰ شناخت محیط زیست
۱۴۱۱۰۳۱ شیمی و حاصلخیزی خاک
۱۴۱۱۰۳۴ پیدایش و رده بندی خاکها
۱۴۱۱۰۳۶ هیدرولوژی
۱۴۱۱۰۳۸ مکانیک سیالات و هیدرولیک
۱۴۱۱۲۳۲ خاکهای شور سدیمی
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۱۲۱۰۶۳ مرتعداری
۱۴۱۱۰۳۹ هیدرولیک انهار
۱۴۱۱۰۴۰ اصول مهندسی زهکشی
۱۴۱۱۰۴۲ ارزیابی اراضی
۱۴۱۱۰۳۳ رابطه آب و خاک و گیاه
۱۴۱۱۰۴۵ حفاظت خاک و آب تکمیلی
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۱۰۴۶ طراحی سازه های آبی
۱۴۱۱۰۴۷ آبهای زیرزمینی
۱۴۱۱۰۴۹ بیولوژی خاک
۱۴۱۱۰۵۱ طراحی سیستمهای آبیاری
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت