نمونه سوال علوم وصنایع غذایی پیام نور باجواب

نمونه سوال علوم وصنایع غذایی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال علوم وصنایع غذایی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۵  ریاضیات ۱
۱۴۱۱۵۱۳ شیمی عمومی
۱۴۱۱۵۱۲ بیولوژی سلولی
۱۱۱۳۱۱۱ فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضیات ۲
۱۴۱۱۳۲۹ شیمی آلی
۱۴۱۱۲۵۹ میکروبیولوژی عمومی
۱۴۱۱۳۲۲ رسم فنی و نقشه کشی
۱۱۱۷۰۸۴ آمار و احتمالات
۱۴۱۱۳۰۶ اقتصاد و مدیریت صنعتی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۴۱۱۲۶۵ بیوشیمی عمومی
۱۴۱۱۳۲۱ شیمی تجزیه
۱۴۱۱۵۱۸ طرح آزمایشات
۱۴۱۱۵۱۶ شیمی مواد غذایی ۱
۱۴۱۱۵۱۷ میکروبیولوژی مواد غذایی ۱
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۴۱۱۵۱۵ تولید محصولات کشاورزی و دامی
۱۴۱۱۵۱۹ تکنولوژی پس از برداشت
۱۴۱۱۵۲۰ شیمی مواد غذایی ۲
۱۴۱۱۵۲۱ میکروبیولوژی مواد غذایی ۲
۱۴۱۱۳۰۲ اصول مهندسی صنایع غذایی ۱
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۱۲۹۴ اصول نگهداری مواد غذایی
۱۴۱۱۲۹۵ تجزیه مواد غذایی
۱۴۱۱۲۹۷ تکنولوژی روغن
۱۴۱۱۵۱۴ کاربرد کامپیوتر
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۴۱۱۵۲۴ تکنولوژی شیر و فرآورده ها
۱۴۱۱۵۲۶ کنسروسازی
۱۴۱۱۵۲۷ کنترل کیفیت مواد غذایی
۱۴۱۱۳۰۸ اصول مهندسی صنایع غذایی ۲
۱۴۱۱۵۲۹ تغذیه
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق
۱۴۱۱۵۳۰ صنایع آشامیدنی ها
۱۴۱۱۵۳۱ تکنولوژی گوشت و شیلات
۱۴۱۱۵۳۲ تکنولوژی غلات
۱۴۱۱۵۳۳ زبان انگلیسی تخصصی الزامی
۱۴۱۱۵۳۴ عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی
۱۴۱۱۳۰۰ اصول بسته بندی مواد غذایی
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۱۳۰۹ اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی
۱۴۱۱۵۳۵ تکنولوژی قند
۱۴۱۱۳۱۲ اصول عمل آوری خشکبار
۱۴۱۱۳۱۴ صنایع تخمیری
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

دانشجوی عزیز:

به زودی کتابچه نمونه سوالات این رشته بر روی سایت بارگذاری می گردد.