نمونه سوال رشته علوم دامی پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته علوم دامی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته علوم دامی پیام نور باجواب
تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!
دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید
و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس
کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید
اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت
منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۱۱۱۱۱۵ریاضیات عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۹۳شیمی عمومی
۱۱۲۱۰۴۳گیاه شناسی عمومی
۱۱۱۳۱۱۲فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۰۵زراعت عمومی
۱۱۲۱۰۴۵هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۱۱۲۱۰۴۷خاکشناسی عمومی
۱۱۲۱۰۵۳دامپروری عمومی
۱۱۲۱۰۶۱باغبانی عمومی
۱۱۲۱۰۴۹آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۵جنگلداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۱اصول اقتصاد کشاورزی
۱۱۲۱۰۶۴آفات و بیماریهای گیاهی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۶ماشینهای کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۸آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۶۰اصول آموزش و ترویج کشاورزی منابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۶۶آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۲۰۳شیمی آلی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۵۳اکولوژی عمومی
۱۱۱۲۱۵۵ژنتیک
۱۱۱۲۱۵۷جانور شناسی
۱۲۲۵۰۰۹زبان تخصصی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا۸

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۱۰۵۸مبانی کشاورزی پایدار
۱۱۱۴۲۰۴بیوشیمی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۵۴طرح آزمایشهای دامپروری
۱۴۱۱۰۵۶اصول تغذیه دام
۱۴۱۱۰۵۹اصلاح دام
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۰شناخت محیط زیست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۴۰۸۸مدیریت و حسابداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۶۰تشریح و فیزیولوژی دام
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۶۲پرورش گاوهای شیری
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۶۴رفتار شناسی حیوانات اهلی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۶۵پرورش طیور
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث ترببیتی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۶۳مرتعداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۶۷پرورش گوسفند و بز
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۶۹فیزیولوژی تولید مثل
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۷۲خوراکها و جیره نویسی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۷۹تغذیه طیور
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۳۴آشنایی با دامپروری ایران
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۰۷۴بهداشت و بیماریهای دام و طیور
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۷۶فرآوری تولیدات دام و طیور
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۷۷پرورش آبزیان (ماهی و میگو)
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۰۸۰پرورش زنبور عسل
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۲۳۵طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com