نمونه سوال رشته علوم دامی پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته علوم دامی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته علوم دامی پیام نور باجواب
تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!
دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید
و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس
کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید
اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت
منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات عمومی
۱۱۱۴۰۹۳ شیمی عمومی
۱۱۲۱۰۴۳ گیاه شناسی عمومی
۱۱۱۳۱۱۲ فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۲۱۰۰۵ زراعت عمومی
۱۱۲۱۰۴۵ هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۱۱۲۱۰۴۷ خاکشناسی عمومی
۱۱۲۱۰۵۳ دامپروری عمومی
۱۱۲۱۰۶۱ باغبانی عمومی
۱۱۲۱۰۴۹ آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۱۲۱۰۵۵ جنگلداری
۱۱۲۱۰۵۱ اصول اقتصاد کشاورزی
۱۱۲۱۰۶۴ آفات و بیماریهای گیاهی
۱۱۲۱۰۵۶ ماشینهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۸ آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۶۰ اصول آموزش و ترویج کشاورزی منابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۱۲۱۰۶۶ آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۱۱۱۴۲۰۳ شیمی آلی
۱۴۱۱۰۵۳ اکولوژی عمومی
۱۱۱۲۱۵۵ ژنتیک
۱۱۱۲۱۵۷ جانور شناسی
۱۲۲۵۰۰۹ زبان تخصصی
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا۸

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۱۰۵۸ مبانی کشاورزی پایدار
۱۱۱۴۲۰۴ بیوشیمی عمومی
۱۴۱۱۰۵۴ طرح آزمایشهای دامپروری
۱۴۱۱۰۵۶ اصول تغذیه دام
۱۴۱۱۰۵۹ اصلاح دام
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۱۲۱۰۵۰ شناخت محیط زیست
۱۲۱۴۰۸۸ مدیریت و حسابداری
۱۴۱۱۰۶۰ تشریح و فیزیولوژی دام
۱۴۱۱۰۶۲ پرورش گاوهای شیری
۱۴۱۱۰۶۴ رفتار شناسی حیوانات اهلی
۱۴۱۱۰۶۵ پرورش طیور
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث ترببیتی)
۱۱۲۱۰۶۳ مرتعداری
۱۴۱۱۰۶۷ پرورش گوسفند و بز
۱۴۱۱۰۶۹ فیزیولوژی تولید مثل
۱۴۱۱۰۷۲ خوراکها و جیره نویسی
۱۴۱۱۰۷۹ تغذیه طیور
۱۴۱۱۲۳۴ آشنایی با دامپروری ایران
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۱۰۷۴ بهداشت و بیماریهای دام و طیور
۱۴۱۱۰۷۶ فرآوری تولیدات دام و طیور
۱۴۱۱۰۷۷ پرورش آبزیان (ماهی و میگو)
۱۴۱۱۰۸۰ پرورش زنبور عسل
۱۴۱۱۲۳۵ طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت