نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۱۵۳۹کاربرد فیزیک در کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۵۴۰کاربرد ریاضیات در کشاورزی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۵۴۱گیاه شناسی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۴۲کاربرد شیمی در کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۴۷مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۸۴آمار و احتمالات
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۵۴۵خاک شناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۴۶زراعت عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۴۳اکولوژی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۲۳۶روانشناسی تربیتی
۱۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۳۱دامپروری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۳۴آبیاری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۰۹اقتصاد کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۴۸جامعه شناسی روستایی و عشایری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۴۹مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۵۵۰کشاورزی دقیقبه زودی …
۱۴۱۱۵۵۱حشره شناسی کشاورزی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۳۳۹بیماریهای گیاهی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۵۲هوا و اقلیم شناشی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۵۳طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۱۵۵۵نقشه برداری ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۱۰باغبانی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۵۶مقدمات روش تحقیق
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۵۷مدیریت سازمانی و منابع انسانی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۵۸زبان تخصصیبه زودی …
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۵۵۹روش های تبدیل و نگه داری محصولات کشاورزیبه زودی …
۱۱۲۱۰۰۶ماشینهای کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۶۰نظام های بهره برداری در کشاورزی و منابع طبیعیبه زودی …
۱۴۱۱۵۷۱نوآوری و ارتباطاتبه زودی …
۱۴۱۱۵۶۱طراحی و تولید رسانه های ترویجی و آموزشیبه زودی …
۱۴۱۱۵۶۲حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۱۵۶۳ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۵۶۴روزنامه نگاری در کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۱۵۶۵کارآفرینی در کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۱۵۶۶انش بومی کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۱۵۶۷ارتباطات تصویری در کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۱۵۶۹ترویج کشاورزی ارگانیکبه زودی …
۱۴۱۱۵۷۰مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزیبه زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com