نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۱۵۳۹ کاربرد فیزیک در کشاورزی
۱۴۱۱۵۴۰ کاربرد ریاضیات در کشاورزی
۱۴۱۱۵۴۱ گیاه شناسی ۱
۱۴۱۱۵۴۲ کاربرد شیمی در کشاورزی
۱۴۱۱۵۴۷ مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۷۰۸۴ آمار و احتمالات
۱۴۱۱۵۴۵ خاک شناسی عمومی
۱۴۱۱۵۴۶ زراعت عمومی
۱۴۱۱۵۴۳ اکولوژی
۱۲۱۷۲۳۶ روانشناسی تربیتی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۱۲۱۰۳۱ دامپروری عمومی
۱۴۱۱۳۳۴ آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۰۹ اقتصاد کشاورزی
۱۴۱۱۵۴۸ جامعه شناسی روستایی و عشایری
۱۴۱۱۵۴۹ مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۴۱۱۵۵۰ کشاورزی دقیق به زودی …
۱۴۱۱۵۵۱ حشره شناسی کشاورزی
۱۴۱۱۳۳۹ بیماریهای گیاهی
۱۴۱۱۵۵۲ هوا و اقلیم شناشی
۱۴۱۱۵۵۳ طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۱۵۵۵ نقشه برداری ۱
۱۱۲۱۰۱۰ باغبانی عمومی
۱۴۱۱۵۵۶ مقدمات روش تحقیق
۱۴۱۱۵۵۷ مدیریت سازمانی و منابع انسانی
۱۴۱۱۵۵۸ زبان تخصصی به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۴۱۱۵۵۹ روش های تبدیل و نگه داری محصولات کشاورزی به زودی …
۱۱۲۱۰۰۶ ماشینهای کشاورزی
۱۴۱۱۵۶۰ نظام های بهره برداری در کشاورزی و منابع طبیعی به زودی …
۱۴۱۱۵۷۱ نوآوری و ارتباطات به زودی …
۱۴۱۱۵۶۱ طراحی و تولید رسانه های ترویجی و آموزشی به زودی …
۱۴۱۱۵۶۲ حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۱۱۵۶۳ ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۴۱۱۵۶۴ روزنامه نگاری در کشاورزی به زودی …
۱۴۱۱۵۶۵ کارآفرینی در کشاورزی به زودی …
۱۴۱۱۵۶۶ دانش بومی کشاورزی به زودی …
۱۴۱۱۵۶۷ ارتباطات تصویری در کشاورزی به زودی …
۱۴۱۱۵۶۹ ترویج کشاورزی ارگانیک به زودی …
۱۴۱۱۵۷۰ مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

This site is protected by wp-copyrightpro.com