نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۱۵۳۹ کاربرد فیزیک در کشاورزی
۱۴۱۱۵۴۰ کاربرد ریاضیات در کشاورزی
۱۴۱۱۵۴۱ گیاه شناسی ۱
۱۴۱۱۵۴۲ کاربرد شیمی در کشاورزی
۱۴۱۱۵۴۷ مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۷۰۸۴ آمار و احتمالات
۱۴۱۱۵۴۵ خاک شناسی عمومی
۱۴۱۱۵۴۶ زراعت عمومی
۱۴۱۱۵۴۳ اکولوژی
۱۲۱۷۲۳۶ روانشناسی تربیتی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۱۲۱۰۳۱ دامپروری عمومی
۱۴۱۱۳۳۴ آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۰۹ اقتصاد کشاورزی
۱۴۱۱۵۴۸ جامعه شناسی روستایی و عشایری
۱۴۱۱۵۴۹ مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۴۱۱۵۵۰ کشاورزی دقیق فاقد منبع
۱۴۱۱۵۵۱ حشره شناسی کشاورزی
۱۴۱۱۳۳۹ بیماریهای گیاهی
۱۴۱۱۵۵۲ هوا و اقلیم شناشی
۱۴۱۱۵۵۳ طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۱۵۵۵ نقشه برداری ۱
۱۱۲۱۰۱۰ باغبانی عمومی
۱۴۱۱۵۵۶ مقدمات روش تحقیق
۱۴۱۱۵۵۷ مدیریت سازمانی و منابع انسانی
۱۴۱۱۵۵۸ زبان تخصصی به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۴۱۱۵۵۹ روش های تبدیل و نگه داری محصولات کشاورزی
۱۱۲۱۰۰۶ ماشینهای کشاورزی
۱۴۱۱۵۶۰ نظام های بهره برداری در کشاورزی و منابع طبیعی فاقد منبع
۱۴۱۱۵۷۱ نوآوری و ارتباطات
۱۴۱۱۵۶۱ طراحی و تولید رسانه های ترویجی و آموزشی فاقد منبع
۱۴۱۱۵۶۲ حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۱۱۵۶۳ ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۴۱۱۵۶۴ روزنامه نگاری در کشاورزی فاقد منبع
۱۴۱۱۵۶۵ کارآفرینی در کشاورزی فاقد منبع
۱۴۱۱۵۶۶ دانش بومی کشاورزی فاقد منبع
۱۴۱۱۵۶۷ ارتباطات تصویری در کشاورزی فاقد منبع
۱۴۱۱۵۶۹ ترویج کشاورزی ارگانیک فاقد منبع
۱۴۱۱۵۷۰ مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم