نمونه سوال اقتصاد کشاورزی (ورودی ۹۵ و ۹۶) پیام نور باجواب

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی (ورودی 95 و 96) پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی (ورودی ۹۵ و ۹۶) پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۷۹ ریاضیات ۱ به زودی …
۱۱۱۴۳۱۶ شیمی عمومی
۱۱۱۳۱۱۱ فیزیک عمومی
۱۴۱۴۰۰۱ گیاهشناسی ۱
۱۲۱۳۲۰۹ زبان فارسی
۱۲۲۱۱۹۶ اقتصاد خرد ۱
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضیات ۲
۱۱۱۷۱۹۶ آمار و احتمالات
۱۴۱۳۰۲۰ زراعت عمومی
۱۴۱۴۰۰۳ خاک شناسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان انگلیسی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۴۱۳۰۲۱ اقتصاد تولید کشاورزی
۱۴۱۳۰۲۳ بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۱۳۰۲۵ اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی
۱۴۱۱۵۱۱ دامپروری عمومی
۱۴۱۳۰۲۷ کاربرد آمار در اقتصاد کشاورزی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۴۱۳۰۲۸ اصول بیمه کشاورزی
۱۴۱۳۰۲۹ اقتصاد جنگل، مرتع و شیلات فاقد منبع
۱۴۱۳۰۳۰ کسب و کار کشاورزی تجاری فاقد منبع
۱۴۱۳۰۳۲ باغبانی عمومی
۱۲۲۱۱۹۷ اقتصاد کلان ۱
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۰۹۰ مدیریت مالی
۱۴۱۳۰۳۳ حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۱۳۰۳۴ اقتصاد محیط زیست فاقد منبع
۱۴۱۳۰۳۵ مبانی ترویج و آموزش کشاورزی
۱۲۲۱۱۹۸ اقتصاد خرد ۲ فاقد منبع
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن دراسلام و ایران
۱۲۲۱۱۹۹ اقتصاد آب و زمین فاقد منبع
۱۴۱۳۰۳۶ مدیریت واحد های کشاورزی
۱۴۱۳۰۳۷ سیاست کشاورزی
۱۲۲۱۲۰۰ اقتصاد ریاضی
۱۴۱۳۰۳۸ آبیاری عمومی
۱۴۱۳۰۳۹ کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )
۱۴۱۳۰۴۰ تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی
۱۲۲۱۲۰۱ اقتصاد سنجی
۱۲۲۱۲۰۲ اقتصاد کلان ۲
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۳۰۴۲ اصول اقتصاد تعاون فاقد منبع
۱۴۱۳۰۴۳ اقتصاد نیروی کار کشاورزی فاقد منبع
۱۴۱۳۰۴۴ اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
۱۴۱۳۰۴۵ کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی و منابع طبیعی فاقد منبع
۱۴۱۳۰۴۸ سمینار فاقد منبع
۱۴۱۳۰۴۷ روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸ کار آفرینی به زودی …