نمونه سوال اقتصاد کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۷۹ ریاضیات ۱ به زودی …
۱۱۱۴۳۱۶ شیمی عمومی
۱۱۱۳۱۱۱ فیزیک عمومی
۱۴۱۴۰۰۱ گیاهشناسی ۱
۱۲۱۳۲۰۹ زبان فارسی
۱۲۲۱۱۹۶ اقتصاد خرد ۱
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضیات ۲
۱۱۱۷۱۹۶ آمار و احتمالات
۱۴۱۳۰۲۰ زراعت عمومی
۱۴۱۴۰۰۳ خاک شناسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان انگلیسی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۴۱۳۰۲۱ اقتصاد تولید کشاورزی به زودی …
۱۴۱۳۰۲۳ بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی به زودی …
۱۴۱۳۰۲۵ اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی به زودی …
۱۴۱۱۵۱۱ دامپروری عمومی
۱۴۱۳۰۲۷ کاربرد آمار در اقتصاد کشاورزی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۴۱۳۰۲۸ اصول بیمه کشاورزی به زودی …
۱۴۱۳۰۲۹ اقتصاد جنگل، مرتع و شیلات به زودی …
۱۴۱۳۰۳۰ کسب و کار کشاورزی تجاری به زودی …
۱۴۱۳۰۳۲ باغبانی عمومی به زودی …
۱۲۲۱۱۹۷ اقتصاد کلان ۱ به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۰۹۰ مدیریت مالی
۱۴۱۳۰۳۳ حقوق کشاورزی و منابع طبیعی به زودی …
۱۴۱۳۰۳۴ اقتصاد محیط زیست به زودی …
۱۴۱۳۰۳۵ مبانی ترویج و آموزش کشاورزی به زودی …
۱۲۲۱۱۹۸ اقتصاد خرد ۲ به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن دراسلام و ایران
۱۲۲۱۱۹۹ اقتصاد آب و زمین به زودی …
۱۴۱۳۰۳۶ مدیریت واحد های کشاورزی به زودی …
۱۴۱۳۰۳۷ سیاست کشاورزی به زودی …
۱۲۲۱۲۰۰ اقتصاد ریاضی
۱۴۱۳۰۳۸ آبیاری عمومی
۱۴۱۳۰۳۹ کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )
۱۴۱۳۰۴۰ تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی به زودی …
۱۲۲۱۲۰۱ اقتصاد سنجی
۱۲۲۱۲۰۲ اقتصاد کلان ۲
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۳۰۴۲ اصول اقتصاد تعاون به زودی …
۱۴۱۳۰۴۳ اقتصاد نیروی کار کشاورزی به زودی …
۱۴۱۳۰۴۴ اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی به زودی …
۱۴۱۳۰۴۵ کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی و منابع طبیعی به زودی …
۱۴۱۳۰۴۸ سمینار به زودی …
۱۴۱۳۰۴۷ روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com