نمونه سوال اقتصاد کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال اقتصاد کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۱۱۱۴۷۹ریاضیات ۱به زودی …
۱۱۱۴۳۱۶شیمی عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۱۱۱فیزیک عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۴۰۰۱گیاهشناسی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹زبان فارسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۱۹۶اقتصاد خرد ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۱۱۶ریاضیات ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۱۹۶آمار و احتمالات
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۳۰۲۰زراعت عمومیبه زودی …
۱۴۱۴۰۰۳خاک شناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان انگلیسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۳۰۲۱اقتصاد تولید کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۳۰۲۳بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعیبه زودی …
۱۴۱۳۰۲۵اصول حسابداری در واحدهای کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۱۵۱۱دامپروری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۳۰۲۷کاربرد آمار در اقتصاد کشاورزیبه زودی …
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۳۰۲۸اصول بیمه کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۳۰۲۹اقتصاد جنگل، مرتع و شیلاتبه زودی …
۱۴۱۳۰۳۰کسب و کار کشاورزی تجاریبه زودی …
۱۴۱۳۰۳۲باغبانی عمومیبه زودی …
۱۲۲۱۱۹۷اقتصاد کلان ۱به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۲۱۴۰۹۰مدیریت مالی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۳۰۳۳حقوق کشاورزی و منابع طبیعیبه زودی …
۱۴۱۳۰۳۴اقتصاد محیط زیستبه زودی …
۱۴۱۳۰۳۵مبانی ترویج و آموزش کشاورزیبه زودی …
۱۲۲۱۱۹۸اقتصاد خرد ۲به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن دراسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۱۹۹اقتصاد آب و زمینبه زودی …
۱۴۱۳۰۳۶مدیریت واحد های کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۳۰۳۷سیاست کشاورزیبه زودی …
۱۲۲۱۲۰۰اقتصاد ریاضیبه زودی …
۱۴۱۳۰۳۸آبیاری عمومیبه زودی …
۱۴۱۳۰۳۹کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزیبه زودی …
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۳۰۴۰تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای کشاورزی و منابع طبیعیبه زودی …
۱۲۲۱۲۰۱اقتصاد سنجیبه زودی …
۱۲۲۱۲۰۲اقتصاد کلان ۲به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۳۰۴۲اصول اقتصاد تعاونبه زودی …
۱۴۱۳۰۴۳اقتصاد نیروی کار کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۳۰۴۴اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعیبه زودی …
۱۴۱۳۰۴۵کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی و منابع طبیعیبه زودی …
۱۴۱۳۰۴۸سمیناربه زودی …
۱۴۱۳۰۴۷روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزیبه زودی …
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com