مهندسی کشاورزی پیام نور با جواب

مهندسی کشاورزی پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوال:

مهندسی کشاورزی پیام نور با جواب تستی وپاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

برای مشاهده لیست دروس و دانلود کتابچه نمونه سوال ها به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی

و همچنین مشاهده جزئیات مربوط به کتابچه هر درس، گرایش رشته خود را از لیست زیر انتخاب نمایید.

آب

آب و خاک

اقتصاد کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات ( زراعت )

علوم دامی

علوم وصنایع غذایی

مکانیزاسیون کشاورزی

در این بخش سعی کرده ایم با تمام دقت تمامی کتابچه نمونه سوال های دروس این رشته به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی را برای شما آماده کرده و بر روی سایت بارگذاری نماییم.

رضایت شما هدف ماست، در صورت اشکال و یا نقص در هر قسمت، ما را با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود یاری نمایید.