سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم 1

کد درس نام درس قیمت
1111115 ریاضیات 1
1113316 فیزیک 1
1114315 شیمی عمومی
1415008 باغبانی عمومی
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه

ترم 2

کد درس نام درس قیمت
1111116 ریاضیات 2
1113318 فیزیک 2 فاقد منبع
1415035 هواشناسی کشاورزی
1415036 مدیریت مهندسی فاقد منبع
1415037 آمار مهندسی فاقد منبع
1415038 زراعت عمومی
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم 3

کد درس نام درس قیمت
1415039 طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی
1115269 برنامه نویسی رایانه فاقد منبع
1415040 نقشه کشی صنعتی 1 فاقد منبع
1415041 مبانی مدیریت انرژی فاقد منبع
1415042 ماشین های کشاورزی عمومی
1415043 سیاستها و قوانین زیست محیطی 
1233025 اندیشه اسلامی 1

ترم 4

کد درس نام درس قیمت
1415044 مبانی مهندسی برق 1 فاقد منبع
1414006 آبیاری عمومی
1415046 مدیریت و کنترل پروژه فاقد منبع
1415047 موتورهای درون سوز فاقد منبع
1415049 منابع انرژی تجدید پذیر فاقد منبع
1233026 اندیشه اسلامی 2

ترم 5

کد درس نام درس قیمت
1221271 اقتصاد خرد
1415051 مکانیزاسیون کشاورزی
1415052 منابع تولید و تامین انرژی فاقد منبع
1415053 تغییرات آب و هوایی فاقد منبع
1415054 استاتیک و مقاومت مصالح فاقد منبع
1229127 فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران

ترم 6

کد درس نام درس قیمت
1415056 تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی 1 فاقد منبع
1415057 بهره وری و روش های حفظ انرژی فاقد منبع
1414008 مساحی و نقشه برداری
1415058 اقتصاد انرژی به زودی …
1322009 اصول شبیه سازی به زودی …
1233027 آیین زندگی
1233029 اخلاق اسلامی
1211410 فلسفه اخلاق

ترم 7

کد درس نام درس قیمت
1415059 بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
1415060 ممیزی انرژی فاقد منبع
1415061 اقتصاد محیط زیست فاقد منبع
1415062 ترمودینامیک و انتقال حرارت
1212335 زبان انگلیسی تخصصی فاقد منبع
1223174 آشنایی با قانون اساسی
1220424 انقلاب اسلامی
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم 8

کد درس نام درس قیمت
1415063 اقتصاد مهندسی فاقد منبع
1415064 سامانه های پشتیبان تصمیم گیری فاقد منبع
1415066 ارزیابی چرخه زیست فاقد منبع
1415067 اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها فاقد منبع
1415033 تکنولوژی حفاظت آب و خاک
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت