سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱

کد درسنام درسقیمت
۱۱۱۱۱۱۵ریاضیات ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۳۱۶فیزیک ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۳۱۵شیمی عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۰۸باغبانی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۲

کد درسنام درسقیمت
۱۱۱۱۱۱۶ریاضیات ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۳۱۸فیزیک ۲به زودی …
۱۴۱۵۰۳۵هواشناسی کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۳۶مدیریت مهندسیبه زودی …
۱۴۱۵۰۳۷آمار مهندسیبه زودی …
۱۴۱۵۰۳۸زراعت عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۳

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۵۰۳۹طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۲۶۹برنامه نویسی رایانهبه زودی …
۱۴۱۵۰۴۰نقشه کشی صنعتی ۱به زودی …
۱۴۱۵۰۴۱مبانی مدیریت انرژیبه زودی …
۱۴۱۵۰۴۲ماشین های کشاورزی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۵۰۴۳سیاستها و قوانین زیست محیطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۵۰۴۴مبانی مهندسی برق ۱به زودی …
۱۴۱۴۰۰۶آبیاری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۴۶مدیریت و کنترل پروژهبه زودی …
۱۴۱۵۰۴۷موتورهای درون سوزبه زودی …
۱۴۱۵۰۴۹منابع انرژی تجدید پذیربه زودی …
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵

کد درسنام درسقیمت
۱۲۲۱۲۷۱اقتصاد خردبه زودی …
۱۴۱۵۰۵۱مکانیزاسیون کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۵۰۵۲منابع تولید و تامین انرژیبه زودی …
۱۴۱۵۰۵۳تغییرات آب و هواییبه زودی …
۱۴۱۵۰۵۴استاتیک و مقاومت مصالحبه زودی …
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۶

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۵۰۵۶تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی ۱به زودی …
۱۴۱۵۰۵۷بهره وری و روش های حفظ انرژیبه زودی …
۱۴۱۴۰۰۸مساحی و نقشه برداری
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۵۰۵۸اقتصاد انرژیبه زودی …
۱۳۲۲۰۰۹اصول شبیه سازیبه زودی …
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۷

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۵۰۵۹بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۶۰ممیزی انرژیبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۱اقتصاد محیط زیستبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۲ترمودینامیک و انتقال حرارت
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۳۵زبان انگلیسی تخصصیبه زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۵۰۶۳اقتصاد مهندسیبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۴سامانه های پشتیبان تصمیم گیریبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۶ارزیابی چرخه زیستبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۷اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی هابه زودی …
۱۴۱۵۰۳۳تکنولوژی حفاظت آب و خاک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com