سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات ۱
۱۱۱۳۳۱۶ فیزیک ۱
۱۱۱۴۳۱۵ شیمی عمومی
۱۴۱۵۰۰۸ باغبانی عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه

ترم ۲

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضیات ۲
۱۱۱۳۳۱۸ فیزیک ۲ به زودی …
۱۴۱۵۰۳۵ هواشناسی کشاورزی
۱۴۱۵۰۳۶ مدیریت مهندسی به زودی …
۱۴۱۵۰۳۷ آمار مهندسی به زودی …
۱۴۱۵۰۳۸ زراعت عمومی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم ۳

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۳۹ طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی
۱۱۱۵۲۶۹ برنامه نویسی رایانه به زودی …
۱۴۱۵۰۴۰ نقشه کشی صنعتی ۱ به زودی …
۱۴۱۵۰۴۱ مبانی مدیریت انرژی به زودی …
۱۴۱۵۰۴۲ ماشین های کشاورزی عمومی
۱۴۱۵۰۴۳ سیاستها و قوانین زیست محیطی 
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱

ترم ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۴۴ مبانی مهندسی برق ۱ به زودی …
۱۴۱۴۰۰۶ آبیاری عمومی
۱۴۱۵۰۴۶ مدیریت و کنترل پروژه به زودی …
۱۴۱۵۰۴۷ موتورهای درون سوز به زودی …
۱۴۱۵۰۴۹ منابع انرژی تجدید پذیر به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۲۷۱ اقتصاد خرد به زودی …
۱۴۱۵۰۵۱ مکانیزاسیون کشاورزی به زودی …
۱۴۱۵۰۵۲ منابع تولید و تامین انرژی به زودی …
۱۴۱۵۰۵۳ تغییرات آب و هوایی به زودی …
۱۴۱۵۰۵۴ استاتیک و مقاومت مصالح به زودی …
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران

ترم ۶

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۵۶ تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی ۱ به زودی …
۱۴۱۵۰۵۷ بهره وری و روش های حفظ انرژی به زودی …
۱۴۱۴۰۰۸ مساحی و نقشه برداری
۱۴۱۵۰۵۸ اقتصاد انرژی به زودی …
۱۳۲۲۰۰۹ اصول شبیه سازی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق

ترم ۷

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۵۹ بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
۱۴۱۵۰۶۰ ممیزی انرژی به زودی …
۱۴۱۵۰۶۱ اقتصاد محیط زیست به زودی …
۱۴۱۵۰۶۲ ترمودینامیک و انتقال حرارت
۱۲۱۲۳۳۵ زبان انگلیسی تخصصی به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۶۳ اقتصاد مهندسی به زودی …
۱۴۱۵۰۶۴ سامانه های پشتیبان تصمیم گیری به زودی …
۱۴۱۵۰۶۶ ارزیابی چرخه زیست به زودی …
۱۴۱۵۰۶۷ اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها به زودی …
۱۴۱۵۰۳۳ تکنولوژی حفاظت آب و خاک
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت