سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات ۱
۱۱۱۳۳۱۶ فیزیک ۱
1114315 شیمی عمومی
1415008 باغبانی عمومی
1213209 فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه

ترم ۲

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضیات ۲
1113318 فیزیک ۲ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۵ هواشناسی کشاورزی
1415036 مدیریت مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۷ آمار مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۸ زراعت عمومی
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم ۳

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۳۹ طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی
1115269 برنامه نویسی رایانه فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۰ نقشه کشی صنعتی ۱ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۱ مبانی مدیریت انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۲ ماشین های کشاورزی عمومی
۱۴۱۵۰۴۳ سیاستها و قوانین زیست محیطی 
1233025 اندیشه اسلامی ۱

ترم ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۴۴ مبانی مهندسی برق ۱ فاقد منبع
۱۴۱۴۰۰۶ آبیاری عمومی
1415046 مدیریت و کنترل پروژه فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۷ موتورهای درون سوز فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۹ منابع انرژی تجدید پذیر فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۲۷۱ اقتصاد خرد
۱۴۱۵۰۵۱ مکانیزاسیون کشاورزی
۱۴۱۵۰۵۲ منابع تولید و تامین انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۳ تغییرات آب و هوایی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۴ استاتیک و مقاومت مصالح فاقد منبع
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران

ترم ۶

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۵۶ تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی ۱ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۷ بهره وری و روش های حفظ انرژی فاقد منبع
۱۴۱۴۰۰۸ مساحی و نقشه برداری
۱۴۱۵۰۵۸ اقتصاد انرژی به زودی …
۱۳۲۲۰۰۹ اصول شبیه سازی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق

ترم ۷

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۵۹ بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
1415060 ممیزی انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۱ اقتصاد محیط زیست فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۲ ترمودینامیک و انتقال حرارت
۱۲۱۲۳۳۵ زبان انگلیسی تخصصی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۶۳ اقتصاد مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۴ سامانه های پشتیبان تصمیم گیری فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۶ ارزیابی چرخه زیست فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۷ اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۳ تکنولوژی حفاظت آب و خاک
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت