فهرست بستن

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات ۱
۱۱۱۳۳۱۶ فیزیک ۱
۱۱۱۴۳۱۵ شیمی عمومی
۱۴۱۵۰۰۸ باغبانی عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه

ترم ۲

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضیات ۲
۱۱۱۳۳۱۸ فیزیک ۲ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۵ هواشناسی کشاورزی
۱۴۱۵۰۳۶ مدیریت مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۷ آمار مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۸ زراعت عمومی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم ۳

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۳۹ طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی
۱۱۱۵۲۶۹ برنامه نویسی رایانه فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۰ نقشه کشی صنعتی ۱ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۱ مبانی مدیریت انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۲ ماشین های کشاورزی عمومی
۱۴۱۵۰۴۳ سیاستها و قوانین زیست محیطی 
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱

ترم ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۴۴ مبانی مهندسی برق ۱ فاقد منبع
۱۴۱۴۰۰۶ آبیاری عمومی
۱۴۱۵۰۴۶ مدیریت و کنترل پروژه فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۷ موتورهای درون سوز فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۹ منابع انرژی تجدید پذیر فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۲۷۱ اقتصاد خرد
۱۴۱۵۰۵۱ مکانیزاسیون کشاورزی
۱۴۱۵۰۵۲ منابع تولید و تامین انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۳ تغییرات آب و هوایی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۴ استاتیک و مقاومت مصالح فاقد منبع
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران

ترم ۶

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۵۶ تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی ۱ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۷ بهره وری و روش های حفظ انرژی فاقد منبع
۱۴۱۴۰۰۸ مساحی و نقشه برداری
۱۴۱۵۰۵۸ اقتصاد انرژی به زودی …
۱۳۲۲۰۰۹ اصول شبیه سازی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق

ترم ۷

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۵۹ بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
۱۴۱۵۰۶۰ ممیزی انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۱ اقتصاد محیط زیست فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۲ ترمودینامیک و انتقال حرارت
۱۲۱۲۳۳۵ زبان انگلیسی تخصصی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۴۱۵۰۶۳ اقتصاد مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۴ سامانه های پشتیبان تصمیم گیری فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۶ ارزیابی چرخه زیست فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۷ اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۳ تکنولوژی حفاظت آب و خاک
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

This site is protected by wp-copyrightpro.com