سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور

سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور

دانلود :

سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی
روستاها پیام نور به صورت کتابچه همراه با
پاسخنامه

کتابچه های بانک نمونه سوالات پیام نور شامل
مجموعه ای از سوالات پایان ترم از این رشته می باشد
که تمامی سوالات از ترم اول ۸۷-۸۸ تا کنون را شامل می شود.

هر کتابچه شامل مجموعه سوالات و پاسخنامه های مربوط به درس مورد نظر که نام و کد آن در جدول زیر قید شده است می باشد که در یک فایل pdf جمع آوری شده است.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات عمومی ۱
۱۱۱۴۰۹۳ شیمی عمومی
۱۱۲۱۰۴۳ گیاه شناسی عمومی
۱۱۱۳۱۱۲ فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۲۱۰۰۵ زراعت عمومی
۱۱۲۱۰۴۵ هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۱۱۲۱۰۴۷ خاکشناسی عمومی
۱۱۲۱۰۵۳ دامپروری عمومی
۱۱۲۱۰۶۱ باغبانی عمومی
۱۱۲۱۰۴۹ آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۱۲۱۰۵۵ جنگلداری
۱۱۲۱۰۵۱ اصول اقتصاد کشاورزی
۱۱۲۱۰۶۴ آفات و بیماریهای گیاهی
۱۱۲۱۰۵۶ ماشینهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۸ آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۶۰ اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۱۲۱۰۶۶ آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضی ۲
۱۲۱۴۰۸۹ اصول حسابداری
۱۱۲۱۰۱۳ جامعه شناسی روستایی
۱۴۱۱۱۶۹ اقتصاد ایران با تکیه بر روستا
۱۲۲۵۰۰۹ زبان تخصصی
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۰۲۵ اقتصاد خرد ۱
۱۱۲۱۰۳۶ اقتصاد کلان ۱
۱۴۱۱۱۷۱ ایستایی
۱۴۱۱۱۷۲ مصالح بومی و روشهای ساختمانسازی سنتی
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۱۲۱۰۵۰ شناخت محیط زیست
۱۲۱۴۰۹۰ مدیریت مالی
۱۴۱۱۱۷۴ مدیریت تولیدات روستایی
۱۴۱۱۱۷۵ صنایع روستایی
۱۴۱۱۱۷۶ معماری و جزییات ساختمانهای روستایی ایران فاقد منبع
۱۴۱۱۱۷۰ راههای روستایی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )
۱۲۱۸۱۷۵ بازاریابی ومدیریت بازار
۱۴۱۱۱۷۹ ساختمانهای روستایی مقاوم در برابر بلایای طبیعی فاقد منبع
۱۴۱۱۱۸۱ تأسیسات در ساختمانهای روستایی
۱۴۱۱۲۳۳ محیط زیست روستا
۱۴۱۱۱۸۳ کانالهای آبرسانی
۱۱۲۱۰۶۳ مرتعداری
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۱۸۱۷۶ مدیریت توسعه
۱۲۱۸۱۷۷ مدیریت تعاونیها
۱۴۱۱۱۸۲ طرح بهسازی روستایی
۱۴۱۱۰۰۷ مدیریت واحدهای زراعی و دامی
۱۴۱۱۱۷۸ آب و فاضلاب روستاها
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت