سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور

سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور

دانلود :

سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی
روستاها پیام نور به صورت کتابچه همراه با
پاسخنامه

کتابچه های بانک نمونه سوالات پیام نور شامل
مجموعه ای از سوالات پایان ترم از این رشته می باشد
که تمامی سوالات از ترم اول ۸۷-۸۸ تا کنون را شامل می شود.

هر کتابچه شامل مجموعه سوالات و پاسخنامه های مربوط به درس مورد نظر که نام و کد آن در جدول زیر قید شده است می باشد که در یک فایل pdf جمع آوری شده است.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۱۱۱۱۱۵ریاضیات عمومی ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۹۳شیمی عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۳گیاه شناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۱۱۲فیزیک عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۰۵زراعت عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۵هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۷خاکشناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۵۳دامپروری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۱باغبانی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۴۹آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۵جنگلداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۱اصول اقتصاد کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۴آفات و بیماریهای گیاهی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۶ماشینهای کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۸آبیاری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۶۰اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۶۶آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۱۱۶ریاضی ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۸۹اصول حسابداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۱۳جامعه شناسی روستایی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۱۶۹اقتصاد ایران با تکیه بر روستا
۱۲۲۵۰۰۹زبان تخصصی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۲۲۱۰۲۵اقتصاد خرد ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۲۱۰۳۶اقتصاد کلان ۱
۱۴۱۱۱۷۱ایستایی
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۱۷۲مصالح بومی و روشهای ساختمانسازی سنتی
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۲۱۰۵۰شناخت محیط زیست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۴۰۹۰مدیریت مالی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۱۷۴مدیریت تولیدات روستایی
۱۴۱۱۱۷۵صنایع روستایی
۱۴۱۱۱۷۶معماری و جزییات ساختمانهای روستایی ایران
۱۴۱۱۱۷۰راههای روستایی
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۱۷۵بازاریابی ومدیریت بازار
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۱۱۷۹ساختمانهای روستایی مقاوم در برابر بلایای طبیعی
۱۴۱۱۱۸۱تأسیسات در ساختمانهای روستایی
۱۴۱۱۲۳۳محیط زیست روستاه
۱۴۱۱۱۸۳کانالهای آبرسانی
۱۱۲۱۰۶۳مرتعداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۱۷۶مدیریت توسعه
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۱۷۷مدیریت تعاونیها
۱۴۱۱۱۸۲طرح بهسازی روستایی
۱۴۱۱۰۰۷مدیریت واحدهای زراعی و دامی
۱۴۱۱۱۷۸آب و فاضلاب روستاها
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com