دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور -دروس رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد ) به همراه پاسخنامه!

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

۱۱۱۱۱۱۵ریاضیات(۱)
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۳۱۶ فیزیک(۱)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۳۱۵شیمی عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۰۸باغبانی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۱۱۶ریاضیات(۲)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۳۱۸ فیزیک (۲)به زودی …
۱۴۱۵۰۳۵هواشناسی کشاورزی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۳۶مدیریت مهندسیبه زودی …
۱۴۱۵۰۳۷آمار مهندسیبه زودی …
۱۴۱۵۰۳۸زراعت عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۳۹طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۲۶۹برنامه نویسی رایانهبه زودی …
۱۴۱۵۰۴۰نقشه کشی صنعتی (۱)به زودی …
۱۴۱۵۰۴۱مبانی مدیریت انرژیبه زودی …
۱۴۱۵۰۴۲ماشین های کشاورزی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۵۰۴۳سیاستها و قوانین زیست محیطی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۴۴مبانی مهندسی برق (۱)به زودی …
۱۴۱۴۰۰۶آبیاری عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۴۶مدیریت وکنترل پروژهبه زودی …
۱۴۱۵۰۴۷موتورهای درون سوزبه زودی …
۱۴۱۵۰۴۹منابع انرژی تجدید پذیربه زودی …
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۲۷۱اقتصاد خردبه زودی …
۱۴۱۵۰۵۱مکانیزاسیون کشاورزیبه زودی …
۱۴۱۵۰۵۲منابع تولید و تأمین انرژیبه زودی …
۱۴۱۵۰۵۳تغییرات آب و هواییبه زودی …
۱۴۱۵۰۵۴استاتیک و مقاومت مصالحبه زودی …
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۵۰۵۶تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی ۱به زودی …
۱۴۱۵۰۵۷بهره وری و روش های حفظ انرژیبه زودی …
۱۴۱۴۰۰۸مساحی و نقشه برداری
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۵۰۵۸اقتصاد انرژیبه زودی …
۱۳۲۲۰۰۹اصول شبیه سازیبه زودی …
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۴۱۵۰۵۹بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۶۰ممیزی انرژیبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۱اقتصاد محیط زیستبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۲ترمودینامیک و انتقال حرارت
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۳۵زبان انگلیسی تخصصیبه زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۴۱۵۰۶۳اقتصاد مهندسیبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۴سامانه های پشتیبان تصمیم گیریبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۶ارزیابی چرخه زیستبه زودی …
۱۴۱۵۰۶۷اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی هابه زودی …
۱۴۱۵۰۳۳تکنولوژی حفاظت آب وخاک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com