دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور -دروس رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد ) به همراه پاسخنامه!

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

1111115 ریاضیات(1)
1113316  فیزیک(1)
1114315 شیمی عمومی
1415008 باغبانی عمومی
1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
1111116 ریاضیات(2)
1113318  فیزیک (2) فاقد منبع
1415035 هواشناسی کشاورزی
1415036 مدیریت مهندسی فاقد منبع
1415037 آمار مهندسی فاقد منبع
1415038 زراعت عمومی
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1415039 طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی
1115269 برنامه نویسی رایانه فاقد منبع
1415040 نقشه کشی صنعتی (1) فاقد منبع
1415041 مبانی مدیریت انرژی فاقد منبع
1415042 ماشین های کشاورزی عمومی
1415043 سیاستها و قوانین زیست محیطی
1233025 اندیشه اسلامی 1
1415044 مبانی مهندسی برق (1) فاقد منبع
1414006 آبیاری عمومی
1415046 مدیریت وکنترل پروژه فاقد منبع
1415047 موتورهای درون سوز فاقد منبع
1415049 منابع انرژی تجدید پذیر به زودی …
1233026 اندیشه اسلامی 2
1221271 اقتصاد خرد
1415051 مکانیزاسیون کشاورزی
1415052 منابع تولید و تأمین انرژی فاقد منبع
1415053 تغییرات آب و هوایی فاقد منبع
1415054 استاتیک و مقاومت مصالح فاقد منبع
1212400 آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1415056 تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی 1 فاقد منبع
1415057 بهره وری و روش های حفظ انرژی فاقد منبع
1414008 مساحی و نقشه برداری
1415058 اقتصاد انرژی به زودی …
1322009 اصول شبیه سازی به زودی …
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق  
1415059 بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
1415060 ممیزی انرژی فاقد منبع
1415061 اقتصاد محیط زیست فاقد منبع
1415062 ترمودینامیک و انتقال حرارت
1212335 زبان انگلیسی تخصصی فاقد منبع
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی
1415063 اقتصاد مهندسی فاقد منبع
1415064 سامانه های پشتیبان تصمیم گیری فاقد منبع
1415066 ارزیابی چرخه زیست فاقد منبع
1415067 اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها فاقد منبع
1415033 تکنولوژی حفاظت آب وخاک
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت