دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور -دروس رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد ) به همراه پاسخنامه!

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات(۱)
۱۱۱۳۳۱۶  فیزیک(۱)
1114315 شیمی عمومی
1415008 باغبانی عمومی
1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضیات(۲)
1113318  فیزیک (۲) فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۵ هواشناسی کشاورزی
1415036 مدیریت مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۷ آمار مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۸ زراعت عمومی
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1415039 طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی
1115269 برنامه نویسی رایانه فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۰ نقشه کشی صنعتی (۱) فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۱ مبانی مدیریت انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۲ ماشین های کشاورزی عمومی
۱۴۱۵۰۴۳ سیاستها و قوانین زیست محیطی
1233025 اندیشه اسلامی ۱
1415044 مبانی مهندسی برق (۱) فاقد منبع
۱۴۱۴۰۰۶ آبیاری عمومی
1415046 مدیریت وکنترل پروژه فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۷ موتورهای درون سوز فاقد منبع
۱۴۱۵۰۴۹ منابع انرژی تجدید پذیر به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
1221271 اقتصاد خرد
1415051 مکانیزاسیون کشاورزی
۱۴۱۵۰۵۲ منابع تولید و تأمین انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۳ تغییرات آب و هوایی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۴ استاتیک و مقاومت مصالح فاقد منبع
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۴۱۵۰۵۶ تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی ۱ فاقد منبع
۱۴۱۵۰۵۷ بهره وری و روش های حفظ انرژی فاقد منبع
۱۴۱۴۰۰۸ مساحی و نقشه برداری
۱۴۱۵۰۵۸ اقتصاد انرژی به زودی …
۱۳۲۲۰۰۹ اصول شبیه سازی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  
۱۴۱۵۰۵۹ بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
1415060 ممیزی انرژی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۱ اقتصاد محیط زیست فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۲ ترمودینامیک و انتقال حرارت
۱۲۱۲۳۳۵ زبان انگلیسی تخصصی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
1415063 اقتصاد مهندسی فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۴ سامانه های پشتیبان تصمیم گیری فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۶ ارزیابی چرخه زیست فاقد منبع
۱۴۱۵۰۶۷ اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها فاقد منبع
۱۴۱۵۰۳۳ تکنولوژی حفاظت آب وخاک
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت