دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور -دروس رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد ) به همراه پاسخنامه!

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

۱۱۱۱۱۱۵ ریاضیات(۱)
۱۱۱۳۳۱۶  فیزیک(۱)
۱۱۱۴۳۱۵ شیمی عمومی
۱۴۱۵۰۰۸ باغبانی عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۱۱۱۱۶ ریاضیات(۲)
۱۱۱۳۳۱۸  فیزیک (۲) به زودی …
۱۴۱۵۰۳۵ هواشناسی کشاورزی
۱۴۱۵۰۳۶ مدیریت مهندسی به زودی …
۱۴۱۵۰۳۷ آمار مهندسی به زودی …
۱۴۱۵۰۳۸ زراعت عمومی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۴۱۵۰۳۹ طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی
۱۱۱۵۲۶۹ برنامه نویسی رایانه به زودی …
۱۴۱۵۰۴۰ نقشه کشی صنعتی (۱) به زودی …
۱۴۱۵۰۴۱ مبانی مدیریت انرژی به زودی …
۱۴۱۵۰۴۲ ماشین های کشاورزی عمومی
۱۴۱۵۰۴۳ سیاستها و قوانین زیست محیطی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۴۱۵۰۴۴ مبانی مهندسی برق (۱) به زودی …
۱۴۱۴۰۰۶ آبیاری عمومی
۱۴۱۵۰۴۶ مدیریت وکنترل پروژه به زودی …
۱۴۱۵۰۴۷ موتورهای درون سوز به زودی …
۱۴۱۵۰۴۹ منابع انرژی تجدید پذیر به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
۱۲۲۱۲۷۱ اقتصاد خرد به زودی …
۱۴۱۵۰۵۱ مکانیزاسیون کشاورزی به زودی …
۱۴۱۵۰۵۲ منابع تولید و تأمین انرژی به زودی …
۱۴۱۵۰۵۳ تغییرات آب و هوایی به زودی …
۱۴۱۵۰۵۴ استاتیک و مقاومت مصالح به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۴۱۵۰۵۶ تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی ۱ به زودی …
۱۴۱۵۰۵۷ بهره وری و روش های حفظ انرژی به زودی …
۱۴۱۴۰۰۸ مساحی و نقشه برداری
۱۴۱۵۰۵۸ اقتصاد انرژی به زودی …
۱۳۲۲۰۰۹ اصول شبیه سازی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  
۱۴۱۵۰۵۹ بازاریابی و اقتصاد کشاورزی
۱۴۱۵۰۶۰ ممیزی انرژی به زودی …
۱۴۱۵۰۶۱ اقتصاد محیط زیست به زودی …
۱۴۱۵۰۶۲ ترمودینامیک و انتقال حرارت
۱۲۱۲۳۳۵ زبان انگلیسی تخصصی به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۴۱۵۰۶۳ اقتصاد مهندسی به زودی …
۱۴۱۵۰۶۴ سامانه های پشتیبان تصمیم گیری به زودی …
۱۴۱۵۰۶۶ ارزیابی چرخه زیست به زودی …
۱۴۱۵۰۶۷ اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها به زودی …
۱۴۱۵۰۳۳ تکنولوژی حفاظت آب وخاک
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت