دانشکده علوم کشاورزی ، نمونه سوال پیام نور

دانشکده علوم کشاورزی ، نمونه سوال پیام نور

دانشکده علوم کشاورزی – دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

دانشجوی پیام نوری عزیز:

برای مشاهده لیست دروس و دانلود کتابچه نمونه سوال ها به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی،و همچنین مشاهده جزئیات مربوط به کتابچه هر درس، رشته خود را از لیست زیر انتخاب نمایید.

علوم مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

مهندسی علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد )

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

پس از انتخاب یکی از رشته های بالا، به صفحه رشته مورد نظر هدایت می شوید که پس از انتخاب گرایش رشته خود می توانید دروس رشته خود را مشاهده نموده و با انتخاب یک یا چند درس و قرار دادن در سبد خرید و کلیک بر روی گزینه پرداخت کتابچه نمونه سوال پیام نور دروس خود را دانلود نمایید.