سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۴۰۰۸ شیمی عمومی ۱

۱۱۱۱۵۰۱ ریاضی عمومی ۱

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۵ ایمنی در آزمایشگاه

به زودی …

۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه

۱۱۱۴۰۱۰ شیمی عمومی ۲

۱۱۱۳۳۴۱ فیزیک عمومی ۱

به زودی …

۱۱۱۱۵۰۰ ریاضی عمومی ۲

۱۱۱۴۰۲۸ زبان تخصصی شیمی

۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۱۱۳۳۴۲ فیزیک عمومی ۲

به زودی …

۱۱۱۴۰۱۶ شیمی فیزیک ۱

۱۱۱۴۰۱۲ شیمی آلی ۱

۱۱۱۴۰۱۸ شیمی تجزیه ۱

۱۲۳۳۰۲۵  اندیشه اسلامی ۱

۱۱۱۴۰۲۵ شیمی معدنی ۱

۱۱۱۴۰۱۴ شیمی آلی ۲

۱۱۱۴۰۲۱ شیمی فیزیک ۲

۱۱۱۴۳۴۶ شیمی تجزیه ۲

به زودی …

۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

۱۱۱۴۳۴۷ شیمی تجزیه ۳

به زودی …

۱۱۱۱۵۰۲ ریاضی در شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۸ شیمی معدنی ۲

به زودی …

۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۱۱۴۰۶۳ اصول محاسبات شیمی صنعتی

۱۱۱۴۳۵۰ شناسایی ترکیبات آلی

به زودی …

۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)

۱۱۱۴۰۲۰ شیمی آلی ۳

۱۱۱۴۰۶۴ شیمی صنعتی ۱

۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۱۱۴۳۵۲ شیمی صنعتی ۲

به زودی …

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

دروس تخصصی

۱۱۱۴۳۵۴ شیمی پلیمر

به زودی …

۱۱۱۴۲۹۴ نانوشیمی

۱۱۱۴۰۳۷ شیمی محیط زیست

۱۱۱۴۳۵۵ متون علمی شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۰۷۸ اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

۱۱۱۴۳۵۶ روشهای جداسازی در شیمی

به زودی …

دروس اختیاری

۱۱۱۴۳۲۰ سنتز مواد آلی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۱ کاربرد نظریه گروه در شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۲ شیمی سطح و حالت جامد

به زودی …

۱۱۱۴۰۵۲ شیمی دارویی

۱۱۱۴۳۶۰ شیمی هسته ای

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۳ شیمی و فناوری مواد غذایی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۴ شیمی و فناوری چرم

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۵ شیمی و فناوری نفت و گاز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۷ شیمی صنایع معدنی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۶ شیمی و فناوری رنگ

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۷ فناوری پلیمرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۸ شیمی سبز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۲ خوردگی فلزات

۱۱۱۴۳۲۹ الکتروشیمی کاربردی

به زودی …

۱۱۱۴۰۷۴ کاربرد الکترونیک در شیمی

۱۱۱۴۳۳۱ کاربرد رایانه در شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۳ استانداردسازی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۴ تاریخ و فلسفه علم شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۵ آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۶ گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۷ مبانی رایانه و برنامه نویسی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۸ آمار در شیمی تجزیه

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۹ مبانی کاتالیزگرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۰ صنایع شیمیایی آلی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۱ شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۲ مبانی بیوتکنولوژی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۳ مدیریت کسب و کار

به زودی …

۱۱۱۴۳۵۷ شیمی فیزیک ۳

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۴ شیمی معدنی ۳

به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com