سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۴۰۰۸ شیمی عمومی ۱

۱۱۱۱۵۰۱ ریاضی عمومی ۱

۱۱۱۴۳۴۵ ایمنی در آزمایشگاه

فاقد منبع

۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی

1212255 زبان خارجه

۱۱۱۴۰۱۰ شیمی عمومی ۲

1113341 فیزیک عمومی ۱

هم منبع:

1111500 ریاضی عمومی ۲

1114028 زبان تخصصی شیمی

1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۱۱۳۳۴۲ فیزیک عمومی ۲

هم منبع:

1114016 شیمی فیزیک ۱

1114012 شیمی آلی ۱

1114018 شیمی تجزیه ۱

1233025  اندیشه اسلامی ۱

1114025 شیمی معدنی ۱

1114014 شیمی آلی ۲

1114021 شیمی فیزیک ۲

1114346 شیمی تجزیه ۲

1233026 اندیشه اسلامی ۲

1114347 شیمی تجزیه ۳

1111502 ریاضی در شیمی

قاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۸ شیمی معدنی ۲

هم منبع:

۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۱۱۴۰۶۳ اصول محاسبات شیمی صنعتی

1114350 شناسایی ترکیبات آلی

هم منبع:

۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)

۱۱۱۴۰۲۰ شیمی آلی ۳

1114064 شیمی صنعتی ۱

1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1220424 انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۱۱۴۳۵۲ شیمی صنعتی ۲

هم منبع:

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

دروس تخصصی

۱۱۱۴۳۵۴ شیمی پلیمر

هم منبع:

1114294 نانوشیمی

1114037 شیمی محیط زیست

1114355 متون علمی شیمی

هم منبع:

1114078 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

1114356 روشهای جداسازی در شیمی

فاقد منبع

دروس اختیاری

۱۱۱۴۳۲۰ سنتز مواد آلی

1114321 کاربرد نظریه گروه در شیمی

1114322 شیمی سطح و حالت جامد

به زودی …

۱۱۱۴۰۵۲ شیمی دارویی

۱۱۱۴۳۶۰ شیمی هسته ای

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۲۳ شیمی و فناوری مواد غذایی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۴ شیمی و فناوری چرم

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۵ شیمی و فناوری نفت و گاز

۱۱۱۴۰۶۷ شیمی صنایع معدنی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۲۶ شیمی و فناوری رنگ

۱۱۱۴۳۲۷ فناوری پلیمرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۸ شیمی سبز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۲ خوردگی فلزات

1114329 الکتروشیمی کاربردی

1114074 کاربرد الکترونیک در شیمی

1114331 کاربرد رایانه در شیمی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۳ استانداردسازی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۴ تاریخ و فلسفه علم شیمی

1114335 آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۶ گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

1114337 مبانی رایانه و برنامه نویسی

1114338 آمار در شیمی تجزیه

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۹ مبانی کاتالیزگرها

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۰ صنایع شیمیایی آلی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۱ شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۲ مبانی بیوتکنولوژی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۳ مدیریت کسب و کار

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۵۷ شیمی فیزیک ۳

1114344 شیمی معدنی ۳

فاقد منبع