فهرست بستن

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۴۰۰۸ شیمی عمومی ۱

۱۱۱۱۵۰۱ ریاضی عمومی ۱

۱۱۱۴۳۴۵ ایمنی در آزمایشگاه

فاقد منبع

۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه

۱۱۱۴۰۱۰ شیمی عمومی ۲

۱۱۱۳۳۴۱ فیزیک عمومی ۱

هم منبع:

۱۱۱۱۵۰۰ ریاضی عمومی ۲

۱۱۱۴۰۲۸ زبان تخصصی شیمی

۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۱۱۳۳۴۲ فیزیک عمومی ۲

هم منبع:

۱۱۱۴۰۱۶ شیمی فیزیک ۱

۱۱۱۴۰۱۲ شیمی آلی ۱

۱۱۱۴۰۱۸ شیمی تجزیه ۱

۱۲۳۳۰۲۵  اندیشه اسلامی ۱

۱۱۱۴۰۲۵ شیمی معدنی ۱

۱۱۱۴۰۱۴ شیمی آلی ۲

۱۱۱۴۰۲۱ شیمی فیزیک ۲

۱۱۱۴۳۴۶ شیمی تجزیه ۲

۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

۱۱۱۴۳۴۷ شیمی تجزیه ۳

۱۱۱۱۵۰۲ ریاضی در شیمی

قاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۸ شیمی معدنی ۲

هم منبع:

۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۱۱۴۰۶۳ اصول محاسبات شیمی صنعتی

۱۱۱۴۳۵۰ شناسایی ترکیبات آلی

هم منبع:

۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)

۱۱۱۴۰۲۰ شیمی آلی ۳

۱۱۱۴۰۶۴ شیمی صنعتی ۱

۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۱۱۴۳۵۲ شیمی صنعتی ۲

هم منبع:

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

دروس تخصصی

۱۱۱۴۳۵۴ شیمی پلیمر

هم منبع:

۱۱۱۴۲۹۴ نانوشیمی

۱۱۱۴۰۳۷ شیمی محیط زیست

۱۱۱۴۳۵۵ متون علمی شیمی

هم منبع:

۱۱۱۴۰۷۸ اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

۱۱۱۴۳۵۶ روشهای جداسازی در شیمی

فاقد منبع

دروس اختیاری

۱۱۱۴۳۲۰ سنتز مواد آلی

۱۱۱۴۳۲۱ کاربرد نظریه گروه در شیمی

۱۱۱۴۳۲۲ شیمی سطح و حالت جامد

به زودی …

۱۱۱۴۰۵۲ شیمی دارویی

۱۱۱۴۳۶۰ شیمی هسته ای

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۲۳ شیمی و فناوری مواد غذایی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۴ شیمی و فناوری چرم

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۵ شیمی و فناوری نفت و گاز

۱۱۱۴۰۶۷ شیمی صنایع معدنی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۲۶ شیمی و فناوری رنگ

۱۱۱۴۳۲۷ فناوری پلیمرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۸ شیمی سبز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۲ خوردگی فلزات

۱۱۱۴۳۲۹ الکتروشیمی کاربردی

۱۱۱۴۰۷۴ کاربرد الکترونیک در شیمی

۱۱۱۴۳۳۱ کاربرد رایانه در شیمی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۳ استانداردسازی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۴ تاریخ و فلسفه علم شیمی

۱۱۱۴۳۳۵ آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۶ گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

۱۱۱۴۳۳۷ مبانی رایانه و برنامه نویسی

۱۱۱۴۳۳۸ آمار در شیمی تجزیه

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۹ مبانی کاتالیزگرها

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۰ صنایع شیمیایی آلی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۱ شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۲ مبانی بیوتکنولوژی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۳ مدیریت کسب و کار

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۵۷ شیمی فیزیک ۳

۱۱۱۴۳۴۴ شیمی معدنی ۳

فاقد منبع

This site is protected by wp-copyrightpro.com