سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی کاربردی مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم 1 تا 4

کد درس

نام و قیمت درس

1114008 شیمی عمومی 1

1111501 ریاضی عمومی 1

1114345 ایمنی در آزمایشگاه

فاقد منبع

1213209 فارسی عمومی

1212255 زبان خارجه

1114010 شیمی عمومی 2

1113341 فیزیك عمومی 1

هم منبع:

1111500 ریاضی عمومی 2

1114028 زبان تخصصی شیمی

1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه

1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم

1113342 فیزیك عمومی 2

هم منبع:

1114016 شیمی فیزیک 1

1114012 شیمی آلی 1

1114018 شیمی تجزیه 1

1233025  اندیشه اسلامی 1

1114025 شیمی معدنی 1

1114014 شیمی آلی 2

1114021 شیمی فیزیک 2

1114346 شیمی تجزیه 2

1233026 اندیشه اسلامی 2

1114347 شیمی تجزیه 3

1111502 ریاضی در شیمی

قاقد منبع

1114348 شیمی معدنی 2

هم منبع:

1212400 آشنایی با دفاع مقدس

1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

1114063 اصول محاسبات شیمی صنعتی

1114350 شناسایی تركیبات آلی

هم منبع:

1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

1211410 فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)

1114020 شیمی آلی 3

1114064 شیمی صنعتی 1

1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1220424 انقلاب اسلامی ایران

1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی

1114352 شیمی صنعتی 2

هم منبع:

1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم

1233044 دانش خانواده و جمعیت

دروس تخصصی

1114354 شیمی پلیمر

هم منبع:

1114294 نانوشیمی

1114037 شیمی محیط زیست

1114355 متون علمی شیمی

هم منبع:

1114078 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

1114356 روشهای جداسازی در شیمی

فاقد منبع

دروس اختیاری

1114320 سنتز مواد آلی

1114321 كاربرد نظریه گروه در شیمی

1114322 شیمی سطح و حالت جامد

به زودی …

1114052 شیمی دارویی

1114360 شیمی هسته ای

فاقد منبع

1114323 شیمی و فناوری مواد غذایی

به زودی …

1114324 شیمی و فناوری چرم

به زودی …

1114325 شیمی و فناوری نفت و گاز

1114067 شیمی صنایع معدنی

فاقد منبع

1114326 شیمی و فناوری رنگ

1114327 فناوری پلیمرها

به زودی …

1114328 شیمی سبز

به زودی …

1114062 خوردگی فلزات

1114329 الكتروشیمی كاربردی

1114074 كاربرد الكترونیك در شیمی

1114331 كاربرد رایانه در شیمی

فاقد منبع

1114333 استانداردسازی

فاقد منبع

1114334 تاریخ و فلسفه علم شیمی

1114335 آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه

فاقد منبع

1114336 گرافیك و نقشه خوانی صنعتی

1114337 مبانی رایانه و برنامه نویسی

1114338 آمار در شیمی تجزیه

فاقد منبع

1114339 مبانی كاتالیزگرها

فاقد منبع

1114340 صنایع شیمیایی آلی

فاقد منبع

1114341 شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

فاقد منبع

1114342 مبانی بیوتكنولوژی

فاقد منبع

1114343 مدیریت كسب و كار

فاقد منبع

1114357 شیمی فیزیک 3

1114344 شیمی معدنی 3

فاقد منبع