نمونه سوال فیزیک حالت جامد پیام نور باجواب

نمونه سوال فیزیک حالت جامد پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال فیزیک حالت جامد پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۰۱۸ریاضی عمومی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۰۲شیمی عمومی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۰۲فیزیک پایه ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۱۹ریاضی عمومی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۱۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۰۴فیزیک پایه ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۳۴فیزیک نجومی مقدماتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۲۰معادلات دیفرانسیل
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۰۶فیزیک پایه ۳ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۳۳امواج 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۱۴الکترونیک ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۰۸فیزیک جدید ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۱۰مکانیک تحلیلی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۱۱ریاضی فیزیک ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۱۹ترمودینامیک و مکانیک آماری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۱۲ریاضی فیزیک ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۱۳مکانیک تحلیلی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۴۰الکترومغناطیس ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۳۰مکانیک آماری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۲۹نسبیت 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۴۱مکانیک کوانتومی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۲۲اپتیک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۴۲الکترومغناطیس ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۲۵فیزیک حالت جامد ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۴۳مکانیک کوانتومی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۶۷فیزیک محیط زیست 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۳۵فیزیک جدید ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۲۶فیزیک حالت جامد ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۲۴الکترونیک ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۲۸فیزیک هسته ای ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۳۹لیزر 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۶۰زبان تخصصی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۱۷کاربرد کامپیوتر در فیزیک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۶۵فیزیک لایه های نازک 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۳۸فیزیک قطعات نیمه رسانا ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۶۶ابررسانایی و کاربرد آن 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۵۷بلورشناسی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۲۷تاریخ علم 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۴۵مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۵۸نظریه گروهها 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۳۷مکانیک سیالات 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۳۶ریاضی فیزیک ۳ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com