نمونه سوال شیمی کاربردی پیام نور باجواب

نمونه سوال شیمی کاربردی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال شیمی کاربردی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1114008 شیمی عمومی 1  
1111024 ریاضی عمومی 1  
1113079 فیزیک پایه 1  
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
1114010 شیمی عمومی 2  
1113081 فیزیک پایه 2  
1111025 ریاضی عمومی 2  
1115018 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1114025 شیمی معدنی 1  
1111026 معادلات دیفرانسیل  
1114012 شیمی آلی 1  
1114018 شیمی تجزیه 1  
1233025  اندیشه اسلامی 1  
1114014 شیمی آلی 2  
1114016 شیمی فیزیک 1  
1114023 شیمی تجزیه 2  
1114028 زبان تخصصی شیمی  
1233026 اندیشه اسلامی 2
1114031 شیمی تجزیه دستگاهی  
1114021 شیمی فیزیک 2  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1114035 شیمی معدنی 2  
1114047 جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی  
1114063 اصول محاسبات شیمی صنعتی  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
1114064 شیمی صنعتی 1  
1114062 خوردگی فلزات  
1114078 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی  
1114020 شیمی آلی 3  
1114041 روش استفاده از متون علمی شیمی  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1114071 شیمی صنعتی 2  
1114040 کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1233044 دانش خانواده و جمعیت  
1114027 مبانی شیمی کوانتومی  
1114037 شیمی محیط زیست  
1114056 مبانی شیمی پلیمر  
1114065 الکتروشیمی صنعتی  
1114066 شیمی و تکنولوژی رنگ  
1114072 شیمی و تکنولوژی نفت  
1114055 روش تجزیه مقادیر بسیار کم  
1114294 نانوشیمی  
1114074 کاربرد الکترونیک در شیمی
1114317 مبانی و کاربرد نانوفناوری در علوم پایه  به زودی …
1114076 شیمی و تکنولوژی پلیمر  به زودی …