نمونه سوال شیمی محض پیام نور باجواب

نمونه سوال شیمی محض پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال شیمی محض پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1114008 شیمی عمومی ۱  
۱۱۱۱۰۲۴ ریاضی عمومی ۱  
1113079 فیزیک پایه ۱  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
۱۱۱۴۰۱۰ شیمی عمومی ۲  
1113081 فیزیک پایه ۲  
۱۱۱۱۰۲۵ ریاضی عمومی ۲  
1115018 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۱۰۲۶ معادلات دیفرانسیل  
1114025 شیمی معدنی ۱  
1114012 شیمی آلی ۱  
1114018 شیمی تجزیه ۱  
1233025  اندیشه اسلامی ۱  
1114014 شیمی آلی ۲   
1114016 شیمی فیزیک ۱   
1114023 شیمی تجزیه ۲  
1114028 زبان تخصصی شیمی  
1233026 اندیشه اسلامی ۲
1114031 شیمی تجزیه دستگاهی  
1114021 شیمی فیزیک ۲  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۴۰۳۵ شیمی معدنی ۲  
1114020 شیمی آلی ۳  
1114027 مبانی شیمی کوانتومی  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۱۱۴۰۳۳ اصول صنایع شیمیایی  
1114039 طیف سنجی مولکولی  
1114046 شیمی فیزیک آلی  
1114041 روش استفاده از متون علمی شیمی  
1114040 کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۱۱۴۰۴۷ جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی  
1114042 شیمی آلی فلزی  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۱۱۴۰۲۹ سنتز مواد آلی  
1114037 شیمی محیط زیست  
1114044 شیمی هسته ای  
1114049 نظریه گروه در شیمی  
1114051 شیمی سطح و حالت جامد  
1114052 شیمی دارویی  
1114294 نانوشیمی  
1114055 روش تجزیه مقادیر بسیار کم  
1114074 کاربرد الکترونیک در شیمی
۱۱۱۴۳۱۷ مبانی و کاربرد نانوفناوری در علوم پایه  به زودی …
۱۱۱۴۰۶۱ تاریخ علم شیمی