نمونه سوال شیمی محض پیام نور باجواب

نمونه سوال شیمی محض پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال شیمی محض پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۴۰۰۸شیمی عمومی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۲۴ریاضی عمومی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۷۹فیزیک پایه ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۱۰شیمی عمومی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۸۱فیزیک پایه ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۲۵ریاضی عمومی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۱۸مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۲۶معادلات دیفرانسیل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۲۵شیمی معدنی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۱۲شیمی آلی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۱۸شیمی تجزیه ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۱۴شیمی آلی ۲  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۱۶شیمی فیزیک ۱  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۲۳شیمی تجزیه ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۲۸زبان تخصصی شیمی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۳۱شیمی تجزیه دستگاهی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۲۱شیمی فیزیک ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۳۵شیمی معدنی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۲۰شیمی آلی ۳ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۲۷مبانی شیمی کوانتومی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۳۳اصول صنایع شیمیایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۳۹طیف سنجی مولکولی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۴۶شیمی فیزیک آلی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۴۱روش استفاده از متون علمی شیمی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۴۰کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۴۷جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۴۲شیمی آلی فلزی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۲۹سنتز مواد آلی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۳۷شیمی محیط زیست 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۴۴شیمی هسته ای 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۴۹نظریه گروه در شیمی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۵۱شیمی سطح و حالت جامد به زودی …
۱۱۱۴۰۵۲شیمی دارویی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۲۹۴نانوشیمی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۵۵روش تجزیه مقادیر بسیار کم 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۷۴کاربرد الکترونیک در شیمی به زودی …
۱۱۱۴۳۱۷مبانی و کاربرد نانوفناوری در علوم پایه به زودی …
۱۱۱۴۰۶۱تاریخ علم شیمی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com