نمونه سوال شیمی محض پیام نور باجواب

نمونه سوال شیمی محض پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال شیمی محض پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1114008 شیمی عمومی 1  
1111024 ریاضی عمومی 1  
1113079 فیزیک پایه 1  
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
1114010 شیمی عمومی 2  
1113081 فیزیک پایه 2  
1111025 ریاضی عمومی 2  
1115018 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1111026 معادلات دیفرانسیل  
1114025 شیمی معدنی 1  
1114012 شیمی آلی 1  
1114018 شیمی تجزیه 1  
1233025  اندیشه اسلامی 1  
1114014 شیمی آلی 2   
1114016 شیمی فیزیک 1   
1114023 شیمی تجزیه 2  
1114028 زبان تخصصی شیمی  
1233026 اندیشه اسلامی 2
1114031 شیمی تجزیه دستگاهی  
1114021 شیمی فیزیک 2  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1114035 شیمی معدنی 2  
1114020 شیمی آلی 3  
1114027 مبانی شیمی کوانتومی  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
1114033 اصول صنایع شیمیایی  
1114039 طیف سنجی مولکولی  
1114046 شیمی فیزیک آلی  
1114041 روش استفاده از متون علمی شیمی  
1114040 کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1114047 جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی  
1114042 شیمی آلی فلزی  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1233044 دانش خانواده و جمعیت  
1114029 سنتز مواد آلی  
1114037 شیمی محیط زیست  
1114044 شیمی هسته ای  
1114049 نظریه گروه در شیمی  
1114051 شیمی سطح و حالت جامد  به زودی …
1114052 شیمی دارویی  
1114294 نانوشیمی  
1114055 روش تجزیه مقادیر بسیار کم  
1114074 کاربرد الکترونیک در شیمی
1114317 مبانی و کاربرد نانوفناوری در علوم پایه  به زودی …
1114061 تاریخ علم شیمی