نمونه سوال علوم گیاهی پیام نور باجواب

نمونه سوال علوم گیاهی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال علوم گیاهی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1112008 تشریح و مورفولوژی گیاهی  
1111113 ریاضی ۱  
1114082 شیمی ۱  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
۱۱۱۴۰۸۴ شیمی ۲  
1111114 ریاضی ۲  
1113109 فیزیک  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۴۰۸۶ شیمی آلی  
1117083 آمار زیستی  
1112029 جانور شناسی ۱  
1112049 اکولوژی  
1112018 میکرو بیولوژی عمومی  
1233025 اندیشه اسلامی ۱  
1112162 مبانی بیوشیمی  
۱۱۱۲۰۱۲ سیستماتیک گیاهی ۱  
1112042 جانور شناسی ۲  
1112014 تالوفیتها  
1112120 متون زیست شناسی  
1233026 اندیشه اسلامی ۲
1112016 زیست شناسی سلولی و مولکولی  
1112031 فیزیولوژی گیاهی ۱  
1112023 فیزیولوژی جانوری ۱  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۲۰۲۷ بافت شناسی  
1112020 سیستماتیک گیاهی ۲  
1112022 زیست شناسی پرتویی  
1112039 فیزیولوژی گیاهی ۲  
1112033 فیزیولوژی جانوری ۲  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۱۱۲۰۴۶ جنین شناسی  
1112052 ویروس شناسی  
1112038 فیزیولوژی جانوری ۳  
1112051 رشد و نمو گیاهی  
1112036 ژنتیک  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۱۱۲۰۳۵ ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  
1112048 تکامل  
1112041 بیوفیزیک  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۱۱۲۰۶۱ فیزیولوژی تنش
1112062 اکوفیزیولوژی
1112063 سیتوژنتیک گیاهی  
1112058 اصول و روشهای رده بندی گیاهان  
1115214 کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی  
1112060 روشهای تکثیر گیاهان  
1213117 آیین نگارش متون علمی  
1112059 اکولوژی گیاهی  
1112313 بیوشیمی ۲ فاقد منبع
۱۱۱۲۳۱۵ زیست شناسی مولکولی فاقد منبع
۱۱۱۴۰۹۱ شیمی محیط زیست