نمونه سوال علوم گیاهی پیام نور باجواب

نمونه سوال علوم گیاهی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال علوم گیاهی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1112008 تشریح و مورفولوژی گیاهی  
1111113 ریاضی 1  
1114082 شیمی 1  
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
1114084 شیمی 2  
1111114 ریاضی 2  
1113109 فیزیک  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1114086 شیمی آلی  
1117083 آمار زیستی  
1112029 جانور شناسی 1  
1112049 اکولوژی  
1112018 میکرو بیولوژی عمومی  
1233025 اندیشه اسلامی 1  
1112162 مبانی بیوشیمی  
1112012 سیستماتیک گیاهی 1  
1112042 جانور شناسی 2  
1112014 تالوفیتها  
1112120 متون زیست شناسی  
1233026 اندیشه اسلامی 2
1112016 زیست شناسی سلولی و مولکولی  
1112031 فیزیولوژی گیاهی 1  
1112023 فیزیولوژی جانوری 1  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1112027 بافت شناسی  
1112020 سیستماتیک گیاهی 2  
1112022 زیست شناسی پرتویی  
1112039 فیزیولوژی گیاهی 2  
1112033 فیزیولوژی جانوری 2  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
1112046 جنین شناسی  
1112052 ویروس شناسی  
1112038 فیزیولوژی جانوری 3  
1112051 رشد و نمو گیاهی  
1112036 ژنتیک  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1112035 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  
1112048 تکامل  
1112041 بیوفیزیک  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1233044 دانش خانواده و جمعیت  
1112061 فیزیولوژی تنش
1112062 اکوفیزیولوژی
1112063 سیتوژنتیک گیاهی  
1112058 اصول و روشهای رده بندی گیاهان  
1115214 کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی  
1112060 روشهای تکثیر گیاهان  
1213117 آیین نگارش متون علمی  
1112059 اکولوژی گیاهی  
1112313 بیوشیمی 2 فاقد منبع
1112315 زیست شناسی مولکولی فاقد منبع
1114091 شیمی محیط زیست