نمونه سوال علوم گیاهی پیام نور باجواب

نمونه سوال علوم گیاهی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال علوم گیاهی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۲۰۰۸تشریح و مورفولوژی گیاهی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۱۱۳ریاضی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۸۲شیمی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۸۴شیمی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۱۱۴ریاضی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۱۰۹فیزیک 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۸۶شیمی آلی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۸۳آمار زیستی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۲۹جانور شناسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۴۹اکولوژی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۱۸میکرو بیولوژی عمومی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۱۶۲مبانی بیوشیمی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۲۰۱۲سیستماتیک گیاهی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۴۲جانور شناسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۱۴تالوفیتها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۱۲۰متون زیست شناسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۱۶زیست شناسی سلولی و مولکولی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۳۱فیزیولوژی گیاهی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۲۳فیزیولوژی جانوری ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۲۰۲۷بافت شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۲۰سیستماتیک گیاهی ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۲۲زیست شناسی پرتویی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۳۹فیزیولوژی گیاهی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۳۳فیزیولوژی جانوری ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۲۰۴۶جنین شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۵۲ویروس شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۳۸فیزیولوژی جانوری ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۵۱رشد و نمو گیاهی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۳۶ژنتیک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۲۰۳۵ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۴۸تکامل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۴۱بیوفیزیک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۲۰۶۱فیزیولوژی تنش
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۶۲اکوفیزیولوژی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۶۳سیتوژنتیک گیاهی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۵۸اصول و روشهای رده بندی گیاهان 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۲۱۴کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۶۰روشهای تکثیر گیاهان 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۱۱۷آیین نگارش متون علمی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۵۹اکولوژی گیاهی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۳۱۳بیوشیمی ۲ به زودی …
۱۱۱۲۳۱۵زیست شناسی مولکولی به زودی …
۱۱۱۴۰۹۱شیمی محیط زیست 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com