نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۱۱۲۰۰۸ تشریح و مورفولوژی گیاهی  
1111113 ریاضی ۱  
1114082 شیمی ۱  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
۱۱۱۴۰۸۴ شیمی ۲  
1111114 ریاضی ۲  
1112014 تالوفیتها  
1113109 فیزیک  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۴۰۸۶ شیمی آلی  
1117083 آمار زیستی  
1112029 جانور شناسی ۱  
1112049 اکولوژی  
1112018 میکرو بیولوژی عمومی  
1233025 اندیشه اسلامی ۱  
1112010  مبانی بیوشیمی  
1112012 سیستماتیک گیاهی ۱  
1112042 جانور شناسی ۲  
1112025  متون زیست شناسی  
1233026 اندیشه اسلامی ۲
1112016 زیست شناسی سلولی و مولکولی  
1112031 فیزیولوژی گیاهی ۱  
1112023 فیزیولوژی جانوری ۱  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۲۰۲۷ بافت شناسی  
1112020 سیستماتیک گیاهی ۲  
1112022 زیست شناسی پرتویی  
1112039 فیزیولوژی گیاهی ۲  
1112033 فیزیولوژی جانوری ۲  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۱۱۲۰۴۶ جنین شناسی  
1112052 ویروس شناسی  
1112038 فیزیولوژی جانوری ۳  
1112051 رشد و نمو گیاهی  
1112036 ژنتیک  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۱۱۲۰۳۵ ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  
1112048 تکامل  
1112041 بیوفیزیک  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۱۱۵۲۱۴ کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی  
1112044  زیست شناسی انگلها  
1112006  پرتوزئولوژی  
1112026  میکروبیولوژی محیطی  
1112315 زیست شناسی مولکولی فاقد منبع
۱۱۱۲۳۲۴  ایمونولوژی فاقد منبع
۱۱۱۴۰۹۱ شیمی محیط زیست  
1112313 بیوشیمی ۲ فاقد منبع