نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

1112008 تشریح و مورفولوژی گیاهی  
1111113 ریاضی 1  
1114082 شیمی 1  
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
1114084 شیمی 2  
1111114 ریاضی 2  
1112014 تالوفیتها  
1113109 فیزیک  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1114086 شیمی آلی  
1117083 آمار زیستی  
1112029 جانور شناسی 1  
1112049 اکولوژی  
1112018 میکرو بیولوژی عمومی  
1233025 اندیشه اسلامی 1  
1112010  مبانی بیوشیمی  
1112012 سیستماتیک گیاهی 1  
1112042 جانور شناسی 2  
1112025  متون زیست شناسی  
1233026 اندیشه اسلامی 2
1112016 زیست شناسی سلولی و مولکولی  
1112031 فیزیولوژی گیاهی 1  
1112023 فیزیولوژی جانوری 1  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1112027 بافت شناسی  
1112020 سیستماتیک گیاهی 2  
1112022 زیست شناسی پرتویی  
1112039 فیزیولوژی گیاهی 2  
1112033 فیزیولوژی جانوری 2  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
1112046 جنین شناسی  
1112052 ویروس شناسی  
1112038 فیزیولوژی جانوری 3  
1112051 رشد و نمو گیاهی  
1112036 ژنتیک  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1112035 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  
1112048 تکامل  
1112041 بیوفیزیک  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1233044 دانش خانواده و جمعیت  
1115214 کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی  
1112044  زیست شناسی انگلها  
1112006  پرتوزئولوژی  
1112026  میکروبیولوژی محیطی  
1112315 زیست شناسی مولکولی فاقد منبع
1112324  ایمونولوژی فاقد منبع
1114091 شیمی محیط زیست  
1112313 بیوشیمی 2 فاقد منبع