نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۱۱۲۰۰۸ تشریح و مورفولوژی گیاهی  
۱۱۱۱۱۱۳ ریاضی ۱  
۱۱۱۴۰۸۲ شیمی ۱  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۴۰۸۴ شیمی ۲  
۱۱۱۱۱۱۴ ریاضی ۲  
۱۱۱۲۰۱۴ تالوفیتها  
۱۱۱۳۱۰۹ فیزیک  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۴۰۸۶ شیمی آلی  
۱۱۱۷۰۸۳ آمار زیستی  
۱۱۱۲۰۲۹ جانور شناسی ۱  
۱۱۱۲۰۴۹ اکولوژی  
۱۱۱۲۰۱۸ میکرو بیولوژی عمومی  
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱  
۱۱۱۲۰۱۰  مبانی بیوشیمی  
۱۱۱۲۰۱۲ سیستماتیک گیاهی ۱  
۱۱۱۲۰۴۲ جانور شناسی ۲  
۱۱۱۲۰۲۵  متون زیست شناسی  
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
۱۱۱۲۰۱۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی  
۱۱۱۲۰۳۱ فیزیولوژی گیاهی ۱  
۱۱۱۲۰۲۳ فیزیولوژی جانوری ۱  
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۲۰۲۷ بافت شناسی  
۱۱۱۲۰۲۰ سیستماتیک گیاهی ۲  
۱۱۱۲۰۲۲ زیست شناسی پرتویی  
۱۱۱۲۰۳۹ فیزیولوژی گیاهی ۲  
۱۱۱۲۰۳۳ فیزیولوژی جانوری ۲  
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۱۱۲۰۴۶ جنین شناسی  
۱۱۱۲۰۵۲ ویروس شناسی  
۱۱۱۲۰۳۸ فیزیولوژی جانوری ۳  
۱۱۱۲۰۵۱ رشد و نمو گیاهی  
۱۱۱۲۰۳۶ ژنتیک  
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۱۱۲۰۳۵ ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  
۱۱۱۲۰۴۸ تکامل  
۱۱۱۲۰۴۱ بیوفیزیک  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۱۱۵۲۱۴ کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی  
۱۱۱۲۰۴۴  زیست شناسی انگلها  
۱۱۱۲۰۰۶  پرتوزئولوژی  
۱۱۱۲۰۲۶  میکروبیولوژی محیطی  
۱۱۱۲۳۱۵ زیست شناسی مولکولی  به زودی …
۱۱۱۲۳۲۴  ایمونولوژی  به زودی …
۱۱۱۴۰۹۱ شیمی محیط زیست  
۱۱۱۲۳۱۳ بیوشیمی ۲  به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com