نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب

نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زیست شناسی عمومی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۱۱۲۰۰۸ تشریح و مورفولوژی گیاهی  
۱۱۱۱۱۱۳ ریاضی ۱  
۱۱۱۴۰۸۲ شیمی ۱  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۴۰۸۴ شیمی ۲  
۱۱۱۱۱۱۴ ریاضی ۲  
۱۱۱۲۰۱۴ تالوفیتها  
۱۱۱۳۱۰۹ فیزیک  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۴۰۸۶ شیمی آلی  
۱۱۱۷۰۸۳ آمار زیستی  
۱۱۱۲۰۲۹ جانور شناسی ۱  
۱۱۱۲۰۴۹ اکولوژی  
۱۱۱۲۰۱۸ میکرو بیولوژی عمومی  
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱  
۱۱۱۲۰۱۰  مبانی بیوشیمی  
۱۱۱۲۰۱۲ سیستماتیک گیاهی ۱  
۱۱۱۲۰۴۲ جانور شناسی ۲  
۱۱۱۲۰۲۵  متون زیست شناسی  
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
۱۱۱۲۰۱۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی  
۱۱۱۲۰۳۱ فیزیولوژی گیاهی ۱  
۱۱۱۲۰۲۳ فیزیولوژی جانوری ۱  
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۲۰۲۷ بافت شناسی  
۱۱۱۲۰۲۰ سیستماتیک گیاهی ۲  
۱۱۱۲۰۲۲ زیست شناسی پرتویی  
۱۱۱۲۰۳۹ فیزیولوژی گیاهی ۲  
۱۱۱۲۰۳۳ فیزیولوژی جانوری ۲  
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۱۱۲۰۴۶ جنین شناسی  
۱۱۱۲۰۵۲ ویروس شناسی  
۱۱۱۲۰۳۸ فیزیولوژی جانوری ۳  
۱۱۱۲۰۵۱ رشد و نمو گیاهی  
۱۱۱۲۰۳۶ ژنتیک  
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۱۱۲۰۳۵ ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان  
۱۱۱۲۰۴۸ تکامل  
۱۱۱۲۰۴۱ بیوفیزیک  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۱۱۵۲۱۴ کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی  
۱۱۱۲۰۴۴  زیست شناسی انگلها  
۱۱۱۲۰۰۶  پرتوزئولوژی  
۱۱۱۲۰۲۶  میکروبیولوژی محیطی  
۱۱۱۲۳۱۵ زیست شناسی مولکولی فاقد منبع
۱۱۱۲۳۲۴  ایمونولوژی فاقد منبع
۱۱۱۴۰۹۱ شیمی محیط زیست  
۱۱۱۲۳۱۳ بیوشیمی ۲ فاقد منبع

تعداد کاربران سایت: 3054

This site is protected by wp-copyrightpro.com