کتابچه نمونه سوال زمین شناسی پیام نور باجواب

کتابچه نمونه سوال زمین شناسی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

کتابچه نمونه سوال زمین شناسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1116306 زمین شناسی فیزیکی  
1116308 بلورشناسی نوری
1111028 ریاضی ۱  
1113083 فیزیک ۱
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
۱۱۱۶۳۰۷ زمین شناسی تاریخی  
1116309 مبانی کانی شناسی  
1116310 رسوب شناسی  
1116316 چینه شناسی
1111029 ریاضی ۲  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۶۳۱۱ سنگ های رسوبی  
1116312 سنگ های آذرین  
1116314 دیرینه شناسی – ماکروفسیل  
1113084 فیزیک ۲  
1114079 شیمی عمومی  
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱  
1116313 سنگ های دگرگونی  
1116317 زمین شناسی ساختاری  
1116322 نقشه برداری  
1116320 مبانی زمین شیمی  
1115019 مبانی کامپیوتر  
1116305 آمار مقدماتی  
1233026 اندیشه اسلامی ۲
1116326 زمین شناسی اقتصادی
۱۱۱۶۳۳۲ زمین شناسی زیست محیطی  
1116315 ریز دیرینه شناسی  
1116321 زمین فیزیک  
1116331 متون علمی زمین شناسی  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۶۳۱۹ فتوژئولوژی  
1116324 زمین شناسی ایران  
1116329 زمین شناسی مهندسی  
1116328 آب های زیر زمینی  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۱۱۶۳۱۸ زمین ساخت  
1116323 سامانه اطلاعات جغرافیایی  
1116327 زمین شناسی نفت  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۱۱۶۳۳۳ سنجش از دور  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۱۱۶۳۳۴ کانه نگاری
1116335 ریز رخساره ها  
1116336 ارزیابی ذخایر معدنی  
1116337 زلزله شناسی  
1116339 لرزه زمین ساخت  
1116340 زمین شناسی زیر سطحی  
1116341 زمین شناسی مهندسی کاربردی  
1116342 آتشفشان شناسی  
1116345 زمین شناسی دریایی  
1116346 محیط های رسوبی  
1116347 آب شناسی  
1116349 دیرینه شناسی گیاهی
۱۱۱۶۳۵۰ زمین ریخت شناسی  
1116351 مکانیک خاک  
1116354 هیدروژئوشیمی  
1116355 منابع انرژی زمین  
1116356 خاک شناسی