کتابچه نمونه سوال زمین شناسی پیام نور باجواب

کتابچه نمونه سوال زمین شناسی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

کتابچه نمونه سوال زمین شناسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۶۳۰۶زمین شناسی فیزیکی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۰۸بلورشناسی نوری
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۲۸ریاضی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۸۳فیزیک ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۳۰۷زمین شناسی تاریخی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۰۹مبانی کانی شناسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۱۰رسوب شناسی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۱۶چینه شناسی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۲۹ریاضی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۳۱۱سنگ های رسوبی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۱۲سنگ های آذرین 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۱۴دیرینه شناسی – ماکروفسیل 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۸۴فیزیک ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۷۹شیمی عمومی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۱۳سنگ های دگرگونی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۱۷زمین شناسی ساختاری 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۲۲نقشه برداری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۲۰مبانی زمین شیمی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۱۹مبانی کامپیوتر 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۰۵آمار مقدماتی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۲۶زمین شناسی اقتصادی به زودی …
۱۱۱۶۳۳۲زمین شناسی زیست محیطی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۱۵ریز دیرینه شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۲۱زمین فیزیک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۳۱متون علمی زمین شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۳۱۹فتوژئولوژی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۲۴زمین شناسی ایران 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۲۹زمین شناسی مهندسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۲۸آب های زیر زمینی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۳۱۸زمین ساخت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۲۳سامانه اطلاعات جغرافیایی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۲۷زمین شناسی نفت 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۳۳۳سنجش از دور 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۳۳۴کانه نگاری به زودی …
۱۱۱۶۳۳۵ریز رخساره ها 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۳۶ارزیابی ذخایر معدنی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۳۷زلزله شناسی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۳۹لرزه زمین ساخت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۴۰زمین شناسی زیر سطحی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۴۱زمین شناسی مهندسی کاربردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۴۲آتشفشان شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۴۵زمین شناسی دریایی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۴۶محیط های رسوبی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۴۷آب شناسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۴۹دیرینه شناسی گیاهی به زودی …
۱۱۱۶۳۵۰زمین ریخت شناسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۵۱مکانیک خاک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۵۴هیدروژئوشیمی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۵۵منابع انرژی زمین 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۳۵۶خاک شناسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com