نمونه سوال زمین شناسی کاربردی پیام نور باجواب

نمونه سوال زمین شناسی کاربردی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زمین شناسی کاربردی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1114079 شیمی عمومی  
۱۱۱۶۰۷۶ زمین شناسی فیزیکی  
۱۱۱۶۰۴۳ بلورشناسی  
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
۱۱۱۱۰۳۰ ریاضی ۱  
1113083 فیزیک ۱
1116044 کانی شناسی  
1116075 زمین شناسی تاریخی  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۱۱۱۰۳۱ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۳۰۸۴ فیزیک ۲  
1116045 دیرینه شناسی  
1233025 اندیشه اسلامی ۱  
1115019 مبانی کامپیوتر  
1116046 رسوب شناسی و سنگ شناسی  
1116049 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی  
1116009 نقشه برداری
1233026 اندیشه اسلامی ۲
1116038 زمین شناسی محیط زیست  
۱۱۱۶۰۵۳ اصول سنجش از دور  
۱۱۱۶۰۴۸ چینه شناسی  
۱۱۱۶۰۵۱ زمین شناسی ساختاری  
1116018 ژئوشیمی
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۶۰۲۹ ژئوفیزیک  
1116055 فتوژئولوژی  
۱۱۱۶۰۵۷ زمین شناسی ایران
1116058 زمین شناسی اقتصادی  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۱۱۶۰۳۰ زمین ساخت  
۱۱۱۶۰۲۶ آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی)  
۱۱۱۶۰۵۶ زمین شناسی صحرایی ۱  
1116066 زمین شناسی مهندسی  
۱۱۱۶۰۶۲ اصول اکتشافات معدنی  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۱۱۶۰۶۳ آب شناسی کاربردی  
1116065 لرزه زمین ساخت  
۱۱۱۶۰۷۳ زمین شناسی مهندسی کاربردی  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۱۱۶۰۷۰ سنجش از دور در زمین شناسی  
1116041 زمین شناسی زیر زمینی  
۱۱۱۶۰۳۵ زمین شناسی نفت  
۱۱۱۶۱۷۵ مکانیک خاک
1116214 آب شناسی (هیدروژئولوژی)  
۱۱۱۶۰۶۰ کانی ها و سنگ های صنعتی  
1116033 تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی  
۱۱۱۶۲۰۸ مبانی هیدرولیک  
1116248 آشنایی با gis  
۱۱۱۶۰۴۲ مینرالوگرافی  
1116176 زمین پزشکی  
1116210 آمار و احتمال  
۱۱۱۶۰۷۲ هیدروژئوشیمی  
۱۱۱۶۰۱۲ زبان تخصصی زمین شناسی  
۱۱۱۶۲۴۶ میکروفاسیس  
1116215 دیرینه شناسی گیاهی  
1116247 ترمودینامیک  
1116022 آتشفشان شناسی  
۱۱۱۶۰۱۷ محیط های رسوبی  
1116245 ژئوتوریسم  
1116441 دیرینه شناسی کاربردی  به زودی …