نمونه سوال زمین شناسی کاربردی پیام نور باجواب

نمونه سوال زمین شناسی کاربردی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زمین شناسی کاربردی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1114079 شیمی عمومی  
1116076 زمین شناسی فیزیکی  
1116043 بلورشناسی  
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
1111030 ریاضی 1  
1113083 فیزیک 1
1116044 کانی شناسی  
1116075 زمین شناسی تاریخی  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
1111031 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1113084 فیزیک 2  
1116045 دیرینه شناسی  
1233025 اندیشه اسلامی 1  
1115019 مبانی کامپیوتر  
1116046 رسوب شناسی و سنگ شناسی  
1116049 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی  
1116009 نقشه برداری
1233026 اندیشه اسلامی 2
1116038 زمین شناسی محیط زیست  
1116053 اصول سنجش از دور  
1116048 چینه شناسی  
1116051 زمین شناسی ساختاری  
1116018 ژئوشیمی
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1116029 ژئوفیزیک  
1116055 فتوژئولوژی  
1116057 زمین شناسی ایران
1116058 زمین شناسی اقتصادی  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
1116030 زمین ساخت  
1116026 آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی)  
1116056 زمین شناسی صحرایی 1  
1116066 زمین شناسی مهندسی  
1116062 اصول اکتشافات معدنی  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1116063 آب شناسی کاربردی  
1116065 لرزه زمین ساخت  
1116073 زمین شناسی مهندسی کاربردی  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1233044 دانش خانواده و جمعیت  
1116070 سنجش از دور در زمین شناسی  
1116041 زمین شناسی زیر زمینی  
1116035 زمین شناسی نفت  
1116175 مکانیک خاک
1116214 آب شناسی (هیدروژئولوژی)  
1116060 کانی ها و سنگ های صنعتی  
1116033 تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی  
1116208 مبانی هیدرولیک  
1116248 آشنایی با gis  
1116042 مینرالوگرافی  
1116176 زمین پزشکی  
1116210 آمار و احتمال  
1116072 هیدروژئوشیمی  
1116012 زبان تخصصی زمین شناسی  
1116246 میکروفاسیس  
1116215 دیرینه شناسی گیاهی  
1116247 ترمودینامیک  
1116022 آتشفشان شناسی  
1116017 محیط های رسوبی  
1116245 ژئوتوریسم  
1116441 دیرینه شناسی کاربردی  به زودی …