نمونه سوال زمین شناسی کاربردی پیام نور باجواب

نمونه سوال زمین شناسی کاربردی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زمین شناسی کاربردی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۴۰۷۹شیمی عمومی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۷۶زمین شناسی فیزیکی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۴۳بلورشناسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۳۰ریاضی ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۸۳فیزیک ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۴۴کانی شناسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۷۵زمین شناسی تاریخی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۳۱تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۸۴فیزیک ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۴۵دیرینه شناسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۱۹مبانی کامپیوتر 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۴۶رسوب شناسی و سنگ شناسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۴۹سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۰۹نقشه برداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۳۸زمین شناسی محیط زیست 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۵۳اصول سنجش از دور 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۴۸چینه شناسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۵۱زمین شناسی ساختاری 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۱۸ژئوشیمی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۲۹ژئوفیزیک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۵۵فتوژئولوژی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۵۷زمین شناسی ایران
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۵۸زمین شناسی اقتصادی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۳۰زمین ساخت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۲۶آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۵۶زمین شناسی صحرایی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۶۶زمین شناسی مهندسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۶۲اصول اکتشافات معدنی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۶۳آب شناسی کاربردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۶۵لرزه زمین ساخت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۷۳زمین شناسی مهندسی کاربردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۷۰سنجش از دور در زمین شناسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۴۱زمین شناسی زیر زمینی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۳۵زمین شناسی نفت 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۱۷۵مکانیک خاک
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۱۴آب شناسی (هیدروژئولوژی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۶۰کانی ها و سنگ های صنعتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۳۳تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۲۰۸مبانی هیدرولیک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۴۸آشنایی با gis 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۴۲مینرالوگرافی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۱۷۶زمین پزشکی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۱۰آمار و احتمال 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۷۲هیدروژئوشیمی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۱۲زبان تخصصی زمین شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۲۴۶میکروفاسیس 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۱۵دیرینه شناسی گیاهی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۴۷ترمودینامیک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۲۲آتشفشان شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۱۷محیط های رسوبی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۴۵ژئوتوریسم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۴۴۱دیرینه شناسی کاربردی به زودی …

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com