نمونه سوال زمین شناسی محض پیام نور باجواب

نمونه سوال زمین شناسی محض پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زمین شناسی محض پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1114079 شیمی عمومی  
۱۱۱۶۰۷۶ زمین شناسی فیزیکی  
۱۱۱۶۰۰۴ بلورشناسی هندسی  
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
۱۱۱۱۰۲۸ ریاضی ۱  
1113083 فیزیک ۱
1116006 بلورشناسی نوری  
۱۱۱۶۰۰۵ زمین شناسی تاریخی  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۵۰۱۹ مبانی کامپیوتر  
1116016 چینه شناسی  
۱۱۱۶۰۱۴ سنگ شناسی رسوبی  
۱۱۱۶۰۱۸ ژئوشیمی  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۶۰۰۹ نقشه برداری
1116024 زمین شناسی ساختمانی  
۱۱۱۶۰۲۰ پترولوژی  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۱۱۶۰۱۹ فتوژئولوژی  
۱۱۱۶۰۲۷ زمین شناسی ایران  
1116025 زمین شناسی اقتصادی  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۱۱۶۰۲۹ ژئوفیزیک  
1116030 زمین ساخت  
۱۱۱۶۰۶۶ زمین شناسی مهندسی  
۱۱۱۶۰۲۶ آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی)  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  
۱۱۱۶۰۱۲ زبان تخصصی زمین شناسی  
۱۱۱۶۰۳۵ زمین شناسی نفت  
۱۱۱۶۰۴۲ مینرالوگرافی  
1116246 میکروفاسیس  
1116033 تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی  
۱۱۱۶۰۵۳ اصول سنجش از دور  
۱۱۱۶۲۴۷ ترمودینامیک  
1116032 زلزله شناسی  
۱۱۱۶۰۶۵ لرزه زمین ساخت  
۱۱۱۶۰۴۱ زمین شناسی زیر زمینی  
۱۱۱۶۰۷۳ زمین شناسی مهندسی کاربردی  
۱۱۱۶۰۳۸ زمین شناسی محیط زیست  
۱۱۱۶۰۲۲ آتشفشان شناسی  
۱۱۱۶۲۱۰ آمار و احتمال  
۱۱۱۶۰۲۳ خاک شناسی  
۱۱۱۶۰۳۷ زمین شناسی دریایی  
۱۱۱۶۰۱۷ محیط های رسوبی  
1116072 هیدروژئوشیمی  
۱۱۱۶۲۱۴ آب شناسی (هیدروژئولوژی)  
۱۱۱۶۰۴۰ زمین شناسی مواد انرژی زا  
1116215 دیرینه شناسی گیاهی  
1116013 ژئومورفولوژی  
۱۱۱۶۱۷۵ مکانیک خاک
1116208 مبانی هیدرولیک  
1116248 آشنایی با gis  
۱۱۱۶۲۴۵ ژئوتوریسم