نمونه سوال زمین شناسی محض پیام نور باجواب

نمونه سوال زمین شناسی محض پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زمین شناسی محض پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1114079 شیمی عمومی  
1116076 زمین شناسی فیزیکی  
1116004 بلورشناسی هندسی  
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
1111028 ریاضی 1  
1113083 فیزیک 1
1116006 بلورشناسی نوری  
1116005 زمین شناسی تاریخی  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1115019 مبانی کامپیوتر  
1116016 چینه شناسی  
1116014 سنگ شناسی رسوبی  
1116018 ژئوشیمی  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1116009 نقشه برداری
1116024 زمین شناسی ساختمانی  
1116020 پترولوژی  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
1116019 فتوژئولوژی  
1116027 زمین شناسی ایران  
1116025 زمین شناسی اقتصادی  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1116029 ژئوفیزیک  
1116030 زمین ساخت  
1116066 زمین شناسی مهندسی  
1116026 آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی)  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1233044 دانش خانواده و جمعیت  
1116012 زبان تخصصی زمین شناسی  
1116035 زمین شناسی نفت  
1116042 مینرالوگرافی  
1116246 میکروفاسیس  
1116033 تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی  
1116053 اصول سنجش از دور  
1116247 ترمودینامیک  
1116032 زلزله شناسی  
1116065 لرزه زمین ساخت  
1116041 زمین شناسی زیر زمینی  
1116073 زمین شناسی مهندسی کاربردی  
1116038 زمین شناسی محیط زیست  
1116022 آتشفشان شناسی  
1116210 آمار و احتمال  
1116023 خاک شناسی  
1116037 زمین شناسی دریایی  
1116017 محیط های رسوبی  
1116072 هیدروژئوشیمی  
1116214 آب شناسی (هیدروژئولوژی)  
1116040 زمین شناسی مواد انرژی زا  
1116215 دیرینه شناسی گیاهی  
1116013 ژئومورفولوژی  
1116175 مکانیک خاک
1116208 مبانی هیدرولیک  
1116248 آشنایی با gis  
1116245 ژئوتوریسم