نمونه سوال زمین شناسی محض پیام نور باجواب

نمونه سوال زمین شناسی محض پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال زمین شناسی محض پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۴۰۷۹شیمی عمومی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۷۶زمین شناسی فیزیکی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۰۴بلورشناسی هندسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۲۸ریاضی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۰۸۳فیزیک ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۰۶بلورشناسی نوری 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۰۵زمین شناسی تاریخی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۵۰۱۹مبانی کامپیوتر 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۱۶چینه شناسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۱۴سنگ شناسی رسوبی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۱۸ژئوشیمی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۰۹نقشه برداری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۲۴زمین شناسی ساختمانی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۲۰پترولوژی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۱۹فتوژئولوژی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۲۷زمین شناسی ایران 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۲۵زمین شناسی اقتصادی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۲۹ژئوفیزیک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۳۰زمین ساخت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۶۶زمین شناسی مهندسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۲۶آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۱۲زبان تخصصی زمین شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۳۵زمین شناسی نفت 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۴۲مینرالوگرافی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۴۶میکروفاسیس 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۳۳تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۵۳اصول سنجش از دور 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۲۴۷ترمودینامیک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۳۲زلزله شناسی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۶۵لرزه زمین ساخت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۴۱زمین شناسی زیر زمینی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۷۳زمین شناسی مهندسی کاربردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۳۸زمین شناسی محیط زیست 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۲۲آتشفشان شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۲۱۰آمار و احتمال 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۲۳خاک شناسی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۳۷زمین شناسی دریایی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۱۷محیط های رسوبی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۷۲هیدروژئوشیمی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۲۱۴آب شناسی (هیدروژئولوژی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۴۰زمین شناسی مواد انرژی زا 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۱۵دیرینه شناسی گیاهی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۱۳ژئومورفولوژی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۱۷۵مکانیک خاک
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۰۸مبانی هیدرولیک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۲۴۸آشنایی با gis 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۲۴۵ژئوتوریسم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com