نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب

نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1117147 مبانی احتمال  
1113256 فیزیک عمومی  
1511018 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  
1111307 ریاضی عمومی 1  
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
1222223 مبانی جامعه شناسی
1111308 ریاضی عمومی 2
1111309 مبانی علوم ریاضی
1117153 احتمال 1  
1111321 معادلات دیفرانسیل  
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1111325 مبانی جبر
1111322 مبانی آنالیز ریاضی  
1111320 مبانی ماتریس ها و جبر خطی  
1111323 مبانی آنالیز عددی  
1221171 مبانی اقتصاد فاقد منبع
1233025 اندیشه اسلامی 1  
1111326 بهینه سازی خطی  
1111370 توپولوژی عمومی  
1111432 آنالیز ریاضی  
1233026 اندیشه اسلامی 2
1111328 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی  
1111457 مبانی ترکیبیات  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1111371 مبانی هندسه  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1222222 مبانی جمعیت شناسی
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1233044 دانش خانواده و جمعیت  

دروس انتخابی رشته

1111433 نظریه معادلات دیفرانسیل  
1111332 جبر خطی عددی  
1111377 جبر  
1111378 توابع مختلط  
1511019 برنامه سازی پیشرفته  
1111379 نظریه مقدماتی اعداد  
1111380 حل عددی معادلات دیفرانسیل  
1111381 هندسه جبری مقدماتی  
1111382 مباحثی در ریاضیات و کاربردها  به زودی …
1111383 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها  

دروس اختیاری – شاخه ریاضیات محض

1111384 هندسه دیفرانسیل موضوعی  
1111385 هندسه دیفرانسیل سراسری  به زودی …
1111386 گروه لی و جبر لی مقدماتی فاقد منبع
1111387 نظریه حلقه و مدول  
1111406 قضیه های سیلو و نظریه گالوا  
1111388 توپولوژی جبری مقدماتی  
1111389 نظریه اندازه و کاربردها فاقد منبع
1111390 آنالیز تابعی مقدماتی فاقد منبع
1111391 نظریه مجموعه های فازی فاقد منبع
1111392 تاریخ و فلسفه ریاضی  
1111393 نرم افزارهای ریاضی  
1111395 آموزش ریاضی  
1111396 زبان تخصصی ریاضی  

دروس اختیاری – شاخه ریاضیات کاربردی

1111414 آنالیز عددی  
1111292 تاریخ و فلسفه ریاضی  
1111402 ترکیبات و کاربردها  
1111391 نظریه مجموعه های فازی فاقد منبع
1111393 نرم افزارهای ریاضی  
1111396 زبان تخصصی ریاضی
1111400 نظریه گراف و کاربردها  
1111401 بهینه سازی غیر خطی  

دروس اختیاری – شاخه علوم کامپیوتر

1115163 اصول سیستمهای کامپیوتری  
1111414 آنالیز عددی  
1511033 اصول سیستمهای عامل
1119021 نظریه کد گذاری فاقد منبع
1111402 ترکیبات و کاربردها
1111403 پایگاه داده ها
1111193 شبیه سازی کامپیوتری
1115168 زبانهای برنامه سازی  
1111400 نظریه گراف و کاربردها  
1111404 مدارهای منطقی  
1111393 نرم افزارهای ریاضی  
1511020 ساختمان داده ها و الگوریتم ها
1111396 زبان تخصصی ریاضی  

 دروس اختیاری – شاخه آمار

1117155 روشهای آماری  
1117154 احتمال 2  
1117156 فرآیندهای تصادفی 1  
1117163 آمار ریاضی (برآوردیابی)  
1117165 آمار ریاضی (آزمون فرض ها)  
1117175 آشنایی با نظریه صف
1117176 آشنایی با نظریه تصمیم  
1117180 رگرسیون 2
1111326 بهینه سازی خطی  
1111393 نرم افزارهای ریاضی  
1117030 زبان تخصصی رشته آمار  

دروس کهاد 6 واحد خارج از رشته

1122079 اقتصاد مهندسی  
1235004 مدیریت مالی  
1214039 حسابداری  
1214092 اصول حسابداری 1