نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب

نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۷۱۴۷مبانی احتمال 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۲۵۶فیزیک عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۱۸مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۰۷ریاضی عمومی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۲۲۳مبانی جامعه شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۰۸ریاضی عمومی ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۰۹مبانی علوم ریاضی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۵۳احتمال ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۲۱معادلات دیفرانسیل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۲۵مبانی جبر
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۲۲مبانی آنالیز ریاضی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۲۰مبانی ماتریس ها و جبر خطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۲۳مبانی آنالیز عددی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۱۷۱مبانی اقتصاد به زودی …
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۲۶بهینه سازی خطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۷۰توپولوژی عمومی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۳۲آنالیز ریاضی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۲۸معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۵۷مبانی ترکیبیات 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۷۱مبانی هندسه 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۲۲۲مبانی جمعیت شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

دروس انتخابی رشته

۱۱۱۱۴۳۳نظریه معادلات دیفرانسیل 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۳۲جبر خطی عددی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۷۷جبر 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۷۸توابع مختلط 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۱۹برنامه سازی پیشرفته 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۷۹نظریه مقدماتی اعداد 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۸۰حل عددی معادلات دیفرانسیل به زودی …
۱۱۱۱۳۸۱هندسه جبری مقدماتی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۸۲مباحثی در ریاضیات و کاربردها به زودی …
۱۱۱۱۳۸۳مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید

دروس اختیاری – شاخه ریاضیات محض

۱۱۱۱۳۸۴هندسه دیفرانسیل موضوعی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۸۵هندسه دیفرانسیل سراسری به زودی …
۱۱۱۱۳۸۶گروه لی و جبر لی مقدماتی به زودی …
۱۱۱۱۳۸۷نظریه حلقه و مدول 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۰۶قضیه های سیلو و نظریه گالوا به زودی …
۱۱۱۱۳۸۸توپولوژی جبری مقدماتی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۸۹نظریه اندازه و کاربردها به زودی….
۱۱۱۱۳۹۰آنالیز تابعی مقدماتی به زودی …
۱۱۱۱۳۹۱نظریه مجموعه های فازی به زودی …
۱۱۱۱۳۹۲تاریخ و فلسفه ریاضی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۹۳نرم افزارهای ریاضی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۹۵آموزش ریاضی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۹۶زبان تخصصی ریاضی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید

دروس اختیاری – شاخه ریاضیات کاربردی

۱۱۱۱۴۱۴آنالیز عددی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۲۹۲تاریخ و فلسفه ریاضی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۰۲ترکیبات و کاربردها 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۹۱نظریه مجموعه های فازی به زودی …
۱۱۱۱۳۹۳نرم افزارهای ریاضی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۹۶زبان تخصصی ریاضی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۰۰نظریه گراف و کاربردها 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۰۱بهینه سازی غیر خطی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

دروس اختیاری – شاخه علوم کامپیوتر

۱۱۱۵۱۶۳اصول سیستمهای کامپیوتری 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۱۴آنالیز عددی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۳۳اصول سیستمهای عامل
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۹۰۲۱نظریه کد گذاری به زودی …
۱۱۱۱۴۰۲ترکیبات و کاربردها
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۰۳پایگاه داده ها به زودی …
۱۱۱۱۱۹۳شبیه سازی کامپیوتری به زودی …
۱۱۱۵۱۶۸زبانهای برنامه سازی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۰۰نظریه گراف و کاربردها 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۰۴مدارهای منطقی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۹۳نرم افزارهای ریاضی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۲۰ساختمان داده ها و الگوریتم ها
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۹۶زبان تخصصی ریاضی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید

 دروس اختیاری – شاخه آمار

۱۱۱۷۱۵۵روشهای آماری 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۵۴احتمال ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۵۶فرآیندهای تصادفی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۳آمار ریاضی (برآوردیابی) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۱۶۵آمار ریاضی (آزمون فرض ها) 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۷۵آشنایی با نظریه صف
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۷۶آشنایی با نظریه تصمیم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۱۸۰رگرسیون ۲ به زودی …
۱۱۱۱۳۲۶بهینه سازی خطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۹۳نرم افزارهای ریاضی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۳۰زبان تخصصی رشته آمار 
رایگان – اضافه به سبد خرید

دروس کهاد ۶ واحد خارج از رشته

۱۱۲۲۰۷۹اقتصاد مهندسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۵۰۰۴مدیریت مالی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۹حسابداری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۹۲اصول حسابداری ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com