نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب

نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1117147 مبانی احتمال  
۱۱۱۳۲۵۶ فیزیک عمومی  
۱۵۱۱۰۱۸ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  
1111307 ریاضی عمومی ۱  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
۱۲۲۲۲۲۳ مبانی جامعه شناسی
1111308 ریاضی عمومی ۲
1111309 مبانی علوم ریاضی
۱۱۱۷۱۵۳ احتمال ۱  
۱۱۱۱۳۲۱ معادلات دیفرانسیل  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۱۳۲۵ مبانی جبر
۱۱۱۱۳۲۲ مبانی آنالیز ریاضی  
۱۱۱۱۳۲۰ مبانی ماتریس ها و جبر خطی  
۱۱۱۱۳۲۳ مبانی آنالیز عددی  
۱۲۲۱۱۷۱ مبانی اقتصاد فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱  
1111326 بهینه سازی خطی  
1111370 توپولوژی عمومی  
۱۱۱۱۴۳۲ آنالیز ریاضی  
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
1111328 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی  
۱۱۱۱۴۵۷ مبانی ترکیبیات  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۱۳۷۱ مبانی هندسه  
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۲۲۲۲۲ مبانی جمعیت شناسی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  

دروس انتخابی رشته

۱۱۱۱۴۳۳ نظریه معادلات دیفرانسیل  
۱۱۱۱۳۳۲ جبر خطی عددی  
1111377 جبر  
1111378 توابع مختلط  
۱۵۱۱۰۱۹ برنامه سازی پیشرفته  
۱۱۱۱۳۷۹ نظریه مقدماتی اعداد  
۱۱۱۱۳۸۰ حل عددی معادلات دیفرانسیل  
۱۱۱۱۳۸۱ هندسه جبری مقدماتی  
1111382 مباحثی در ریاضیات و کاربردها  به زودی …
۱۱۱۱۳۸۳ مبانی منطق و نظریه مجموعه ها  

دروس اختیاری – شاخه ریاضیات محض

۱۱۱۱۳۸۴ هندسه دیفرانسیل موضوعی  
۱۱۱۱۳۸۵ هندسه دیفرانسیل سراسری  به زودی …
۱۱۱۱۳۸۶ گروه لی و جبر لی مقدماتی فاقد منبع
۱۱۱۱۳۸۷ نظریه حلقه و مدول  
1111406 قضیه های سیلو و نظریه گالوا  
1111388 توپولوژی جبری مقدماتی  
۱۱۱۱۳۸۹ نظریه اندازه و کاربردها فاقد منبع
۱۱۱۱۳۹۰ آنالیز تابعی مقدماتی فاقد منبع
۱۱۱۱۳۹۱ نظریه مجموعه های فازی فاقد منبع
۱۱۱۱۳۹۲ تاریخ و فلسفه ریاضی  
۱۱۱۱۳۹۳ نرم افزارهای ریاضی  
1111395 آموزش ریاضی  
1111396 زبان تخصصی ریاضی  

دروس اختیاری – شاخه ریاضیات کاربردی

۱۱۱۱۴۱۴ آنالیز عددی  
۱۱۱۱۲۹۲ تاریخ و فلسفه ریاضی  
1111402 ترکیبات و کاربردها  
1111391 نظریه مجموعه های فازی فاقد منبع
۱۱۱۱۳۹۳ نرم افزارهای ریاضی  
۱۱۱۱۳۹۶ زبان تخصصی ریاضی
۱۱۱۱۴۰۰ نظریه گراف و کاربردها  
۱۱۱۱۴۰۱ بهینه سازی غیر خطی  

دروس اختیاری – شاخه علوم کامپیوتر

۱۱۱۵۱۶۳ اصول سیستمهای کامپیوتری  
1111414 آنالیز عددی  
۱۵۱۱۰۳۳ اصول سیستمهای عامل
1119021 نظریه کد گذاری فاقد منبع
۱۱۱۱۴۰۲ ترکیبات و کاربردها
1111403 پایگاه داده ها
۱۱۱۱۱۹۳ شبیه سازی کامپیوتری
1115168 زبانهای برنامه سازی  
۱۱۱۱۴۰۰ نظریه گراف و کاربردها  
۱۱۱۱۴۰۴ مدارهای منطقی  
1111393 نرم افزارهای ریاضی  
۱۵۱۱۰۲۰ ساختمان داده ها و الگوریتم ها
۱۱۱۱۳۹۶ زبان تخصصی ریاضی  

 دروس اختیاری – شاخه آمار

۱۱۱۷۱۵۵ روشهای آماری  
۱۱۱۷۱۵۴ احتمال ۲  
۱۱۱۷۱۵۶ فرآیندهای تصادفی ۱  
۱۱۱۷۱۶۳ آمار ریاضی (برآوردیابی)  
1117165 آمار ریاضی (آزمون فرض ها)  
۱۱۱۷۱۷۵ آشنایی با نظریه صف
۱۱۱۷۱۷۶ آشنایی با نظریه تصمیم  
1117180 رگرسیون ۲
۱۱۱۱۳۲۶ بهینه سازی خطی  
۱۱۱۱۳۹۳ نرم افزارهای ریاضی  
۱۱۱۷۰۳۰ زبان تخصصی رشته آمار  

دروس کهاد ۶ واحد خارج از رشته

۱۱۲۲۰۷۹ اقتصاد مهندسی  
1235004 مدیریت مالی  
1214039 حسابداری  
1214092 اصول حسابداری ۱