نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب

نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ریاضیات و کاربردها پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۷۱۴۷ مبانی احتمال  
۱۱۱۳۲۵۶ فیزیک عمومی  
۱۵۱۱۰۱۸ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  
۱۱۱۱۳۰۷ ریاضی عمومی ۱  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۲۲۲۲۲۳ مبانی جامعه شناسی
۱۱۱۱۳۰۸ ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۱۳۰۹ مبانی علوم ریاضی
۱۱۱۷۱۵۳ احتمال ۱  
۱۱۱۱۳۲۱ معادلات دیفرانسیل  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۱۳۲۵ مبانی جبر
۱۱۱۱۳۲۲ مبانی آنالیز ریاضی  
۱۱۱۱۳۲۰ مبانی ماتریس ها و جبر خطی  
۱۱۱۱۳۲۳ مبانی آنالیز عددی  
۱۲۲۱۱۷۱ مبانی اقتصاد فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱  
۱۱۱۱۳۲۶ بهینه سازی خطی  
۱۱۱۱۳۷۰ توپولوژی عمومی  
۱۱۱۱۴۳۲ آنالیز ریاضی  
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
۱۱۱۱۳۲۸ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی  
۱۱۱۱۴۵۷ مبانی ترکیبیات  
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۱۱۱۳۷۱ مبانی هندسه  
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۲۲۲۲۲ مبانی جمعیت شناسی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت  

دروس انتخابی رشته

۱۱۱۱۴۳۳ نظریه معادلات دیفرانسیل  
۱۱۱۱۳۳۲ جبر خطی عددی  
۱۱۱۱۳۷۷ جبر  
۱۱۱۱۳۷۸ توابع مختلط  
۱۵۱۱۰۱۹ برنامه سازی پیشرفته  
۱۱۱۱۳۷۹ نظریه مقدماتی اعداد  
۱۱۱۱۳۸۰ حل عددی معادلات دیفرانسیل  
۱۱۱۱۳۸۱ هندسه جبری مقدماتی  
۱۱۱۱۳۸۲ مباحثی در ریاضیات و کاربردها  به زودی …
۱۱۱۱۳۸۳ مبانی منطق و نظریه مجموعه ها  

دروس اختیاری – شاخه ریاضیات محض

۱۱۱۱۳۸۴ هندسه دیفرانسیل موضوعی  
۱۱۱۱۳۸۵ هندسه دیفرانسیل سراسری  به زودی …
۱۱۱۱۳۸۶ گروه لی و جبر لی مقدماتی فاقد منبع
۱۱۱۱۳۸۷ نظریه حلقه و مدول  
۱۱۱۱۴۰۶ قضیه های سیلو و نظریه گالوا  
۱۱۱۱۳۸۸ توپولوژی جبری مقدماتی  
۱۱۱۱۳۸۹ نظریه اندازه و کاربردها فاقد منبع
۱۱۱۱۳۹۰ آنالیز تابعی مقدماتی فاقد منبع
۱۱۱۱۳۹۱ نظریه مجموعه های فازی فاقد منبع
۱۱۱۱۳۹۲ تاریخ و فلسفه ریاضی  
۱۱۱۱۳۹۳ نرم افزارهای ریاضی  
۱۱۱۱۳۹۵ آموزش ریاضی  
۱۱۱۱۳۹۶ زبان تخصصی ریاضی  

دروس اختیاری – شاخه ریاضیات کاربردی

۱۱۱۱۴۱۴ آنالیز عددی  
۱۱۱۱۲۹۲ تاریخ و فلسفه ریاضی  
۱۱۱۱۴۰۲ ترکیبات و کاربردها  
۱۱۱۱۳۹۱ نظریه مجموعه های فازی فاقد منبع
۱۱۱۱۳۹۳ نرم افزارهای ریاضی  
۱۱۱۱۳۹۶ زبان تخصصی ریاضی
۱۱۱۱۴۰۰ نظریه گراف و کاربردها  
۱۱۱۱۴۰۱ بهینه سازی غیر خطی  

دروس اختیاری – شاخه علوم کامپیوتر

۱۱۱۵۱۶۳ اصول سیستمهای کامپیوتری  
۱۱۱۱۴۱۴ آنالیز عددی  
۱۵۱۱۰۳۳ اصول سیستمهای عامل
۱۱۱۹۰۲۱ نظریه کد گذاری فاقد منبع
۱۱۱۱۴۰۲ ترکیبات و کاربردها
۱۱۱۱۴۰۳ پایگاه داده ها
۱۱۱۱۱۹۳ شبیه سازی کامپیوتری
۱۱۱۵۱۶۸ زبانهای برنامه سازی  
۱۱۱۱۴۰۰ نظریه گراف و کاربردها  
۱۱۱۱۴۰۴ مدارهای منطقی  
۱۱۱۱۳۹۳ نرم افزارهای ریاضی  
۱۵۱۱۰۲۰ ساختمان داده ها و الگوریتم ها
۱۱۱۱۳۹۶ زبان تخصصی ریاضی  

 دروس اختیاری – شاخه آمار

۱۱۱۷۱۵۵ روشهای آماری  
۱۱۱۷۱۵۴ احتمال ۲  
۱۱۱۷۱۵۶ فرآیندهای تصادفی ۱  
۱۱۱۷۱۶۳ آمار ریاضی (برآوردیابی)  
۱۱۱۷۱۶۵ آمار ریاضی (آزمون فرض ها)  
۱۱۱۷۱۷۵ آشنایی با نظریه صف
۱۱۱۷۱۷۶ آشنایی با نظریه تصمیم  
۱۱۱۷۱۸۰ رگرسیون ۲
۱۱۱۱۳۲۶ بهینه سازی خطی  
۱۱۱۱۳۹۳ نرم افزارهای ریاضی  
۱۱۱۷۰۳۰ زبان تخصصی رشته آمار  

دروس کهاد ۶ واحد خارج از رشته

۱۱۲۲۰۷۹ اقتصاد مهندسی  
۱۲۳۵۰۰۴ مدیریت مالی  
۱۲۱۴۰۳۹ حسابداری  
۱۲۱۴۰۹۲ اصول حسابداری ۱  

 

تعداد کاربران سایت: 2844

This site is protected by wp-copyrightpro.com