نمونه سوال ریاضی محض پیام نور باجواب

نمونه سوال ریاضی محض پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ریاضی محض پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۰۳۲ریاضی عمومی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۸۵فیزیک پایه ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۳۳مبانی ریاضیات 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۸۷فیزیک پایه ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۳۴ریاضی عمومی ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۳۵ریاضی عمومی ۳ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۳۶معادلات دیفرانسیل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۳۷جبر ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۲۰مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۳۸آنالیز ریاضی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۳۹نظریه اعداد 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی-۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۴۰جبر خطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۴۱آنالیز ریاضی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۲۰آمار و احتمال ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۴۲جبر ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۴۳آنالیز عددی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۲۱آمار و احتمال ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۴۴توابع مختلط 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۴۵توپولوژی عمومی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۴۶آنالیز ریاضی ۳ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۴۸جبر ۳ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۴۹هندسه دیفرانسیل موضوعی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۵۰هندسه هذلولوی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۵۱نظریه معادلات دیفرانسیل 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۵۷منطق ریاضی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۵۹ریاضیات گسسته
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۴۷معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۲۲آمار ریاضی ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۵۲تحقیق در عملیات ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۵۴تاریخ ریاضیات 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۵۵فلسفه علم ریاضی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۵۶توپولوژی جبری مقدماتی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۵۸زبان تخصصی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۶۷آموزش ریاضی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۶۹آموزش ریاضی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۷۴تحقیق در عملیات ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۷۵آنالیز عددی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۷۶نظریه گراف وکاربردهای آن 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۷۷سری های زمانی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com