نمونه سوال رشته آمار پیام نور باجواب

نمونه سوال رشته آمار پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال رشته آمار پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۰۸۴ریاضی عمومی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۲۴آمار و احتمال 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۰۷۵مبانی جمعیت شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۸۵ریاضی عمومی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۲۵روشهای آماری 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۲۳مبانی اقتصاد 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۸۶ریاضی برای آمار 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۲۶احتمال و کاربرد آن 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۲۱مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۲۷جبر خطی ۱ برای آمار 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۲۸روشهای نمونه گیری ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۲۹فرآیندهای تصادفی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۳۰زبان تخصصی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۰۷۶مبانی جامعه شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۳۱روشهای نمونه گیری ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۳۲آمار ریاضی ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۸۷آنالیز ریاضی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۳۱تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۳۳آمار ریاضی ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۳۴روشهای نا پارامتری 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۳۵سریهای زمانی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۳۶رگرسیون 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۳۷طرح آزمایشهای ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۳۸آشنایی با نظریه صف بندی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۴۲کنترل کیفیت آماری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۴۸طرح آزمایشهای ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۴۹روشهای چند متغیره پیوسته 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۴۳روشهای پیشرفته آمار 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۴۴روشهای چند متغیره گسسته 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۴۵محاسبات آماری با کامپیوتر 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۳۹تحقیق در عملیات 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۸۸آنالیز ریاضی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۸۹آنالیز عددی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۹۰مبانی ریاضیات 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۲۲برنامه سازی پیشرفه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com