نمونه سوال آمار و کاربردها پیام نور باجواب

نمونه سوال آمار و کاربردها پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال آمار و کاربردها پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۳۰۷ریاضی عمومی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۴۷مبانی احتمال 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۵۱۱۰۱۸مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۲۲۳مبانی جامعه شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۰۸ریاضی عمومی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۵۶فیزیک عمومی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۰۹مبانی علوم ریاضی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۵۳احتمال ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۷۱مبانی اقتصاد به زودی …
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۵۵روشهای آماری 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۲۰مبانی ماتریسها و جبر خطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۲۱معادلات دیفرانسیل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۲۲مبانی آنالیز ریاضی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۱۵۴احتمال ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۱۵۶فرآیندهای تصادفی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۵۷آمار ریاضی (برآوردیابی)
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۰روشهای نمونه گیری ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۲۳مبانی آنالیز عددی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۲۲۲مبانی جمعیت شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۵آمار ریاضی (آزمون فرضها) 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۳رگرسیون ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۳۱تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۷روشهای نا پارامتری 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۱۶۶طرح آزمایشهای ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۷۰روشهای چند متغیره پیوسته ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۱۵۸سریهای زمانی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۱روشهای نمونه گیری ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۸طرح آزمایشهای ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۷۳محاسبات آماری 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۷۱کنترل کیفیت آماری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com