نمونه سوال آمار و کاربردها پیام نور باجواب

نمونه سوال آمار و کاربردها پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال آمار و کاربردها پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1111307 ریاضی عمومی ۱  
۱۱۱۷۱۴۷ مبانی احتمال  
1511018 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
1222223 مبانی جامعه شناسی  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
۱۱۱۱۳۰۸ ریاضی عمومی ۲  
1113256 فیزیک عمومی
1111309 مبانی علوم ریاضی  
۱۱۱۷۱۵۳ احتمال ۱  
1221171 مبانی اقتصاد فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۱۱۷۱۵۵ روشهای آماری  
۱۱۱۱۳۲۰ مبانی ماتریسها و جبر خطی  
۱۱۱۱۳۲۱ معادلات دیفرانسیل  
۱۱۱۱۳۲۲ مبانی آنالیز ریاضی  
1117154 احتمال ۲  
1117156 فرآیندهای تصادفی ۱  
۱۱۱۷۱۵۷ آمار ریاضی (برآوردیابی)
۱۱۱۷۱۶۰ روشهای نمونه گیری ۱  
۱۱۱۱۳۲۳ مبانی آنالیز عددی
۱۲۲۲۲۲۲ مبانی جمعیت شناسی  
۱۱۱۷۱۶۵ آمار ریاضی (آزمون فرضها)  
۱۱۱۷۱۶۳ رگرسیون ۱  
1212400 آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۳۱ تربیت بدنی  
۱۱۱۷۱۶۷ روشهای نا پارامتری  
1117166 طرح آزمایشهای ۱  
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)  
۱۱۱۷۱۷۰ روشهای چند متغیره پیوسته ۱  
1117158 سریهای زمانی ۱  
۱۱۱۷۱۶۱ روشهای نمونه گیری ۲  
۱۱۱۷۱۶۸ طرح آزمایشهای ۲  
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۱۱۷۱۷۳ محاسبات آماری  
۱۱۱۷۱۷۱ کنترل کیفیت آماری  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت