نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون پایین ترین نقطه از این برگه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس
نام درس
قیمت
۱۱۱۱۵۲۶ ریاضی عمومی ۱ به زودی …
۱۱۱۳۳۸۱ فیزیک پایه ۱ به زودی …
۱۱۱۴۰۷۹ شیمی عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۱۵۰۰ ریاضی عمومی ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۸۲ فیزیک پایه ۲ به زودی …
۱۱۱۱۵۰۳ معادلات دیفرانسیل
۱۲۳۳۰۸۱ برنامه نویسی کامپیوتر به زودی …
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیرموضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیرموضوعی قرآن کریم
۱۱۱۳۳۸۳ فیزیک پایه ۳ به زودی …
۱۱۱۳۳۸۵ مکانیک تحلیلی ۱ به زودی …
۱۱۱۳۳۸۶ ریاضی فیزیک ۱ به زودی …
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۱۱۳۳۸۸ فیزیک پایه ۴ به زودی …
۱۱۱۳۳۹۰ مکانیک تحلیلی ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۹۱ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱ به زودی …
۱۱۱۳۳۹۲ الکترومغناطیس ۱ به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس
نام درس
قیمت
۱۱۱۳۳۹۳ الکترومغناطیس ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۹۴ ریاضی فیزیک ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۹۵ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۹۶ مکانیک کوانتومی ۱ به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۱۱۳۳۹۷ مکانیک کوانتومی ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۹۸ فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی به زودی …
۱۱۱۳۳۹۹ فیزیک حالت جامد ۱ به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتاکید بر مباحث تربیتی)
۱۱۱۳۰۲۲ اپتیک
۱۱۱۳۳۷۷ نجوم و اختر فیزیک به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

دروس اختیاری

کد درس
نام درس
قیمت
۱۱۱۳۳۲۶ فیزیک اتمی و مولکولی به زودی …
۱۱۱۳۳۲۷ فیزیک لیزر به زودی …
۱۱۱۳۳۴۶ آشنایی با کاربردهای لیزر به زودی …
۱۱۱۳۳۲۹ طیف سنجی به زودی …
۱۱۱۳۳۳۰ مبانی طراحی سامانه های اپتیکی به زودی …
۱۱۱۳۳۳۱ چشمه ها و آشکارسازهای نوری به زودی …
۱۱۱۳۴۰۰ بلور شناسی به زودی …
۱۱۱۳۴۰۱ فیزیک لایه های نازک به زودی …
۱۱۱۳۳۳۲ فیزیک قطعات نیمه رسانا به زودی …
۱۱۱۳۴۰۲ فیزیک حالت جامد ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۳۴ مبانی نانو فیزیک به زودی …
۱۱۱۳۳۳۵ مواد مغناطیس به زودی …
۱۱۱۳۳۳۶ ابررسانایی و کاربردهای آن به زودی …
۱۱۱۳۳۳۷ فیزیک سرامیکها به زودی …
۱۱۱۳۴۰۳ فیزیک هسته ای ۱ به زودی …
۱۱۱۳۴۰۴ فیزیک هسته ای ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۴۷ شتابدهنده های ذرات و اپتیک باریکه های یونی به زودی …
۱۱۱۳۳۴۸ فیزیک رآکتورهای هسته ای ۱ به زودی …
۱۱۱۳۳۴۹ اندازه گیری و آشکارسازی پرتوها به زودی …
۱۱۱۳۳۵۰ رادیوایزوتوپها و کاربرد آن ها به زودی …
۱۱۱۳۳۵۱ فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها به زودی …
۱۱۱۳۴۰۵ هواشناسی عمومی به زودی …
۱۱۱۳۳۵۲ اقلیم شناسی به زودی …
۱۱۱۳۳۵۳ مبانی هواشناسی دینامیکی به زودی …
۱۱۱۳۳۵۴ پیش بینی عددی وضع هوا به زودی …
۱۱۱۳۳۵۵ ذرات بنیادی به زودی …
۱۱۱۳۳۵۶ تقارن و نظریه گروه ها به زودی …
۱۱۱۳۳۵۷ نظریه نسبیت به زودی …
۱۱۱۳۳۵۸ گرانش به زودی …
۱۱۱۳۳۵۹ ساختار و تحول ستارگان به زودی …
۱۱۱۳۳۶۰ کیهان شناسی به زودی …
۱۱۱۳۳۶۱ ریاضی فیزیک ۳ به زودی …
۱۱۱۳۰۱۴ الکترونیک ۱ به زودی …
۱۱۱۳۳۶۲ الکترونیک ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۶۳ روشهای تجربی در فیزیک به زودی …
۱۱۱۳۳۶۴ مکانیک شاره ها به زودی …
۱۱۱۳۳۶۵ مکانیک کلاسیک به زودی …
۱۱۱۳۳۶۶ مکانیک کوانتومی ۳ به زودی …
۱۱۱۳۳۶۷ فیزیک محیط زیست به زودی …
۱۱۱۳۳۶۸ مبانی شبیه سازی عددی به زودی …
۱۱۱۳۳۶۹ محاسبات و اطلاعات کوانتومی به زودی …
۱۱۱۳۳۷۰ امواج و ارتعاشات به زودی …
۱۱۱۳۳۷۱ فیزیک جو به زودی …
۱۱۱۳۳۷۲ آلودگی هوا به زودی …
۱۱۱۳۴۰۶ زبان تخصصی به زودی …
۱۱۱۳۳۷۴ مبانی استاندارد و اندازه گیری به زودی …
۱۱۱۳۳۷۸ ژئوفیزیک به زودی …
۱۱۱۳۳۷۹ زلزله شناسی عمومی به زودی …
۱۱۱۳۳۷۵ انرژی های نو به زودی …
۱۱۱۳۳۷۶ تاریخ و فلسفه علم فیزیک به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com