نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۱۵۲۶ریاضی عمومی ۱
۱۱۱۳۳۸۱فیزیک پایه ۱
۱۱۱۴۰۷۹شیمی عمومی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۵۰۰ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۳۳۸۲فیزیک پایه ۲
۱۱۱۱۵۰۳معادلات دیفرانسیل

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۸۱برنامه نویسی کامپیوتر
۱۲۳۳۰۳۹تفسیرموضوعی نهج البلاغه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیرموضوعی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۳۸۳فیزیک پایه ۳
۱۱۱۳۳۸۵مکانیک تحلیلی ۱
۱۱۱۳۳۸۶ریاضی فیزیک ۱
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۳۸۸فیزیک پایه ۴
۱۱۱۳۳۹۰مکانیک تحلیلی ۲
۱۱۱۳۳۹۱ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱
۱۱۱۳۳۹۲الکترومغناطیس ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
اندیشه اسلامی ۲

 

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۳۳۹۳الکترومغناطیس ۲
۱۱۱۳۳۹۴ریاضی فیزیک ۲
۱۱۱۳۳۹۵ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲
۱۱۱۳۳۹۶مکانیک کوانتومی ۱
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۳۹۷مکانیک کوانتومی ۲
۱۱۱۳۳۹۸فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی
۱۱۱۳۳۹۹فیزیک حالت جامد ۱
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتاکید بر مباحث تربیتی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۲۲اپتیک

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۳۷۷نجوم و اختر فیزیک
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید

دروس اختیاری

۱۱۱۳۳۲۶فیزیک اتمی و مولکولی
۱۱۱۳۳۲۷فیزیک لیزر
۱۱۱۳۳۴۶آشنایی با کاربردهای لیزر
۱۱۱۳۳۲۹طیف سنجی
۱۱۱۳۳۳۰مبانی طراحی سامانه های اپتیکی
۱۱۱۳۳۳۱چشمه ها و آشکارسازهای نوری
۱۱۱۳۴۰۰بلور شناسی
۱۱۱۳۴۰۱فیزیک لایه های نازک
۱۱۱۳۳۳۲فیزیک قطعات نیمه رسانا
۱۱۱۳۴۰۲فیزیک حالت جامد ۲
۱۱۱۳۳۳۴مبانی نانو فیزیک
۱۱۱۳۳۳۵مواد مغناطیس
۱۱۱۳۳۳۶ابررسانایی و کاربردهای آن
۱۱۱۳۳۳۷فیزیک سرامیکها
۱۱۱۳۴۰۳فیزیک هسته ای ۱
۱۱۱۳۴۰۴فیزیک هسته ای ۲
۱۱۱۳۳۴۷شتابدهنده های ذرات و اپتیک باریکه های یونی
۱۱۱۳۳۴۸فیزیک رآکتورهای هسته ای ۱
۱۱۱۳۳۴۹اندازه گیری و آشکارسازی پرتوها
۱۱۱۳۳۵۰رادیوایزوتوپها و کاربرد آن ها
۱۱۱۳۳۵۱فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها
۱۱۱۳۴۰۵هواشناسی عمومی
۱۱۱۳۳۵۲اقلیم شناسی
۱۱۱۳۳۵۳مبانی هواشناسی دینامیکی
۱۱۱۳۳۵۴پیش بینی عددی وضع هوا
۱۱۱۳۳۵۵ذرات بنیادی
۱۱۱۳۳۵۶تقارن و نظریه گروه ها
۱۱۱۳۳۵۷نظریه نسبیت
۱۱۱۳۳۵۸گرانش
۱۱۱۳۳۵۹ساختار و تحول ستارگان
۱۱۱۳۳۶۰کیهان شناسی
۱۱۱۳۳۶۱ریاضی فیزیک ۳
۱۱۱۳۰۱۴الکترونیک ۱
۱۱۱۳۳۶۲الکترونیک ۲
۱۱۱۳۳۶۳روشهای تجربی در فیزیک
۱۱۱۳۳۶۴مکانیک شاره ها
۱۱۱۳۳۶۵مکانیک کلاسیک
۱۱۱۳۳۶۶مکانیک کوانتومی ۳
۱۱۱۳۳۶۷فیزیک محیط زیست
۱۱۱۳۳۶۸مبانی شبیه سازی عددی
۱۱۱۳۳۶۹محاسبات و اطلاعات کوانتومی
۱۱۱۳۳۷۰امواج و ارتعاشات
۱۱۱۳۳۷۱فیزیک جو
۱۱۱۳۳۷۲آلودگی هوا
۱۱۱۳۴۰۶زبان تخصصی
۱۱۱۳۳۷۴مبانی استاندارد و اندازه گیری
۱۱۱۳۳۷۸ژئوفیزیک
۱۱۱۳۳۷۹زلزله شناسی عمومی
۱۱۱۳۳۷۵انرژهای نو
۱۱۱۳۳۷۶تاریخ و فلسفه علم فیزیک

This site is protected by wp-copyrightpro.com