نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون پایین ترین نقطه از این برگه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس
نام درس
قیمت
۱۱۱۱۵۲۶ ریاضی عمومی ۱ هم منبع:
۱۱۱۳۳۸۱ فیزیک پایه ۱ هم منبع:
۱۱۱۴۰۷۹ شیمی عمومی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۱۵۰۰ ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۳۳۸۲ فیزیک پایه ۲ هم منبع:
۱۱۱۱۵۰۳ معادلات دیفرانسیل
۱۲۳۳۰۸۱ برنامه نویسی کامپیوتر
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیرموضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیرموضوعی قرآن کریم
۱۱۱۳۳۸۳ فیزیک پایه ۳
۱۱۱۳۳۸۵ مکانیک تحلیلی ۱
۱۱۱۳۳۸۶ ریاضی فیزیک ۱
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۱۱۳۳۸۸ فیزیک پایه ۴ به زودی …
۱۱۱۳۳۹۰ مکانیک تحلیلی ۲ فاقد منبع
۱۱۱۳۳۹۱ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱ فاقد منبع
۱۱۱۳۳۹۲ الکترومغناطیس ۱
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس
نام درس
قیمت
۱۱۱۳۳۹۳ الکترومغناطیس ۲
۱۱۱۳۳۹۴ ریاضی فیزیک ۲ فاقد منبع
۱۱۱۳۳۹۵ ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲
۱۱۱۳۳۹۶ مکانیک کوانتومی ۱
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۱۱۳۳۹۷ مکانیک کوانتومی ۲
۱۱۱۳۳۹۸ فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۹۹ فیزیک حالت جامد ۱
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتاکید بر مباحث تربیتی)
۱۱۱۳۰۲۲ اپتیک
۱۱۱۳۳۷۷ نجوم و اختر فیزیک فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

دروس اختیاری

کد درس
نام درس
قیمت
۱۱۱۳۳۲۶ فیزیک اتمی و مولکولی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۲۷ فیزیک لیزر فاقد منبع
۱۱۱۳۳۴۶ آشنایی با کاربردهای لیزر فاقد منبع
۱۱۱۳۳۲۹ طیف سنجی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۳۰ مبانی طراحی سامانه های اپتیکی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۳۱ چشمه ها و آشکارسازهای نوری فاقد منبع
۱۱۱۳۴۰۰ بلور شناسی فاقد منبع
۱۱۱۳۴۰۱ فیزیک لایه های نازک فاقد منبع
۱۱۱۳۳۳۲ فیزیک قطعات نیمه رسانا فاقد منبع
۱۱۱۳۴۰۲ فیزیک حالت جامد ۲ به زودی …
۱۱۱۳۳۳۴ مبانی نانو فیزیک به زودی …
۱۱۱۳۳۳۵ مواد مغناطیس فاقد منبع
۱۱۱۳۳۳۶ ابررسانایی و کاربردهای آن
۱۱۱۳۳۳۷ فیزیک سرامیکها فاقد منبع
۱۱۱۳۴۰۳ فیزیک هسته ای ۱ فاقد منبع
۱۱۱۳۴۰۴ فیزیک هسته ای ۲
۱۱۱۳۳۴۷ شتابدهنده های ذرات و اپتیک باریکه های یونی به زودی …
۱۱۱۳۳۴۸ فیزیک رآکتورهای هسته ای ۱
۱۱۱۳۳۴۹ اندازه گیری و آشکارسازی پرتوها
۱۱۱۳۳۵۰ رادیوایزوتوپها و کاربرد آن ها فاقد منبع
۱۱۱۳۳۵۱ فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها فاقد منبع
۱۱۱۳۴۰۵ هواشناسی عمومی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۵۲ اقلیم شناسی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۵۳ مبانی هواشناسی دینامیکی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۵۴ پیش بینی عددی وضع هوا فاقد منبع
۱۱۱۳۳۵۵ ذرات بنیادی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۵۶ تقارن و نظریه گروه ها فاقد منبع
۱۱۱۳۳۵۷ نظریه نسبیت فاقد منبع
۱۱۱۳۳۵۸ گرانش فاقد منبع
۱۱۱۳۳۵۹ ساختار و تحول ستارگان فاقد منبع
۱۱۱۳۳۶۰ کیهان شناسی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۶۱ ریاضی فیزیک ۳ فاقد منبع
۱۱۱۳۰۱۴ الکترونیک ۱
۱۱۱۳۳۶۲ الکترونیک ۲
۱۱۱۳۳۶۳ روشهای تجربی در فیزیک فاقد منبع
۱۱۱۳۳۶۴ مکانیک شاره ها فاقد منبع
۱۱۱۳۳۶۵ مکانیک کلاسیک فاقد منبع
۱۱۱۳۳۶۶ مکانیک کوانتومی ۳ فاقد منبع
۱۱۱۳۳۶۷ فیزیک محیط زیست فاقد منبع
۱۱۱۳۳۶۸ مبانی شبیه سازی عددی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۶۹ محاسبات و اطلاعات کوانتومی فاقد منبع
۱۱۱۳۳۷۰ امواج و ارتعاشات
۱۱۱۳۳۷۱ فیزیک جو فاقد منبع
۱۱۱۳۳۷۲ آلودگی هوا فاقد منبع
۱۱۱۳۴۰۶ زبان تخصصی
۱۱۱۳۳۷۴ مبانی استاندارد و اندازه گیری فاقد منبع
۱۱۱۳۳۷۸ ژئوفیزیک
۱۱۱۳۳۷۹ زلزله شناسی عمومی
۱۱۱۳۳۷۵ انرژی های نو فاقد منبع
۱۱۱۳۳۷۶ تاریخ و فلسفه علم فیزیک فاقد منبع