نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای 95 و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون پایین ترین نقطه از این برگه قابل مشاهده هست!

ترم 1 تا 4

کد درس
نام درس
قیمت
1111526 ریاضی عمومی 1 هم منبع:
1113381 فیزیک پایه 1 هم منبع:
1114079 شیمی عمومی
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
1111500 ریاضی عمومی 2
1113382 فیزیک پایه 2 هم منبع:
1111503 معادلات دیفرانسیل
1233081 برنامه نویسی کامپیوتر
1233039 تفسیرموضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیرموضوعی قرآن کریم
1113383 فیزیک پایه 3
1113385 مکانیک تحلیلی 1
1113386 ریاضی فیزیک 1
1233025 اندیشه اسلامی 1
1113388 فیزیک پایه 4 به زودی …
1113390 مکانیک تحلیلی 2 فاقد منبع
1113391 ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 فاقد منبع
1113392 الکترومغناطیس 1
1233026 اندیشه اسلامی 2

ترم 5 تا 8

کد درس
نام درس
قیمت
1113393 الکترومغناطیس 2
1113394 ریاضی فیزیک 2 فاقد منبع
1113395 ترمودینامیک و مکانیک آماری 2
1113396 مکانیک کوانتومی 1
1212400 آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
1113397 مکانیک کوانتومی 2
1113398 فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی فاقد منبع
1113399 فیزیک حالت جامد 1
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
1211410 فلسفه اخلاق (باتاکید بر مباحث تربیتی)
1113022 اپتیک
1113377 نجوم و اختر فیزیک فاقد منبع
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی
1233044 دانش خانواده و جمعیت
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم

دروس اختیاری

کد درس
نام درس
قیمت
1113326 فیزیک اتمی و مولکولی فاقد منبع
1113327 فیزیک لیزر فاقد منبع
1113346 آشنایی با کاربردهای لیزر فاقد منبع
1113329 طیف سنجی فاقد منبع
1113330 مبانی طراحی سامانه های اپتیکی فاقد منبع
1113331 چشمه ها و آشکارسازهای نوری فاقد منبع
1113400 بلور شناسی فاقد منبع
1113401 فیزیک لایه های نازک فاقد منبع
1113332 فیزیک قطعات نیمه رسانا فاقد منبع
1113402 فیزیک حالت جامد 2 به زودی …
1113334 مبانی نانو فیزیک به زودی …
1113335 مواد مغناطیس فاقد منبع
1113336 ابررسانایی و کاربردهای آن
1113337 فیزیک سرامیکها فاقد منبع
1113403 فیزیک هسته ای 1 فاقد منبع
1113404 فیزیک هسته ای 2
1113347 شتابدهنده های ذرات و اپتیک باریکه های یونی به زودی …
1113348 فیزیک رآکتورهای هسته ای 1
1113349 اندازه گیری و آشکارسازی پرتوها
1113350 رادیوایزوتوپها و کاربرد آن ها فاقد منبع
1113351 فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها فاقد منبع
1113405 هواشناسی عمومی فاقد منبع
1113352 اقلیم شناسی فاقد منبع
1113353 مبانی هواشناسی دینامیکی فاقد منبع
1113354 پیش بینی عددی وضع هوا فاقد منبع
1113355 ذرات بنیادی فاقد منبع
1113356 تقارن و نظریه گروه ها فاقد منبع
1113357 نظریه نسبیت فاقد منبع
1113358 گرانش فاقد منبع
1113359 ساختار و تحول ستارگان فاقد منبع
1113360 کیهان شناسی فاقد منبع
1113361 ریاضی فیزیک 3 فاقد منبع
1113014 الکترونیک 1
1113362 الکترونیک 2
1113363 روشهای تجربی در فیزیک فاقد منبع
1113364 مکانیک شاره ها فاقد منبع
1113365 مکانیک کلاسیک فاقد منبع
1113366 مکانیک کوانتومی 3 فاقد منبع
1113367 فیزیک محیط زیست فاقد منبع
1113368 مبانی شبیه سازی عددی فاقد منبع
1113369 محاسبات و اطلاعات کوانتومی فاقد منبع
1113370 امواج و ارتعاشات
1113371 فیزیک جو فاقد منبع
1113372 آلودگی هوا فاقد منبع
1113406 زبان تخصصی
1113374 مبانی استاندارد و اندازه گیری فاقد منبع
1113378 ژئوفیزیک
1113379 زلزله شناسی عمومی
1113375 انرژی های نو فاقد منبع
1113376 تاریخ و فلسفه علم فیزیک فاقد منبع