نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته فیزیک مخصوص ورودیهای 95 و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون پایین ترین نقطه از این برگه قابل مشاهده هست!

ترم 1 تا 4

کد درس
نام درس
قیمت
1111526 ریاضی عمومی 1 هم منبع:
1113381 فیزیك پایه 1 هم منبع:
1114079 شیمی عمومی
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
1111500 ریاضی عمومی 2
1113382 فیزیك پایه 2 هم منبع:
1111503 معادلات دیفرانسیل
1233081 برنامه نویسی كامپیوتر
1233039 تفسیرموضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیرموضوعی قرآن كریم
1113383 فیزیك پایه 3
1113385 مكانیك تحلیلی 1
1113386 ریاضی فیزیك 1
1233025 اندیشه اسلامی 1
1113388 فیزیك پایه 4 به زودی …
1113390 مكانیك تحلیلی 2 فاقد منبع
1113391 ترمودینامیك و مكانیك آماری 1 فاقد منبع
1113392 الكترومغناطیس 1
1233026 اندیشه اسلامی 2

ترم 5 تا 8

کد درس
نام درس
قیمت
1113393 الكترومغناطیس 2
1113394 ریاضی فیزیك 2 فاقد منبع
1113395 ترمودینامیك و مكانیك آماری 2
1113396 مكانیك كوانتومی 1
1212400 آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
1113397 مكانیك كوانتومی 2
1113398 فیزیك هسته ای و ذرات بنیادی فاقد منبع
1113399 فیزیك حالت جامد 1
1233027 آیین زندگی (اخلاق كاربردی)
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
1211410 فلسفه اخلاق (باتاكید بر مباحث تربیتی)
1113022 اپتیك
1113377 نجوم و اختر فیزیك فاقد منبع
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی
1233044 دانش خانواده و جمعیت
1220657 حفظ جزء سی قرآن كریم

دروس اختیاری

کد درس
نام درس
قیمت
1113326 فیزیك اتمی و مولكولی فاقد منبع
1113327 فیزیك لیزر فاقد منبع
1113346 آشنایی با كاربردهای لیزر فاقد منبع
1113329 طیف سنجی فاقد منبع
1113330 مبانی طراحی سامانه های اپتیكی فاقد منبع
1113331 چشمه ها و آشكارسازهای نوری فاقد منبع
1113400 بلور شناسی فاقد منبع
1113401 فیزیك لایه های نازك فاقد منبع
1113332 فیزیك قطعات نیمه رسانا فاقد منبع
1113402 فیزیك حالت جامد 2 به زودی …
1113334 مبانی نانو فیزیك به زودی …
1113335 مواد مغناطیس فاقد منبع
1113336 ابررسانایی و كاربردهای آن
1113337 فیزیك سرامیكها فاقد منبع
1113403 فیزیك هسته ای 1 فاقد منبع
1113404 فیزیك هسته ای 2
1113347 شتابدهنده های ذرات و اپتیك باریكه های یونی به زودی …
1113348 فیزیك رآكتورهای هسته ای 1
1113349 اندازه گیری و آشكارسازی پرتوها
1113350 رادیوایزوتوپها و كاربرد آن ها فاقد منبع
1113351 فیزیك بهداشت و حفاظت در برابر پرتوها فاقد منبع
1113405 هواشناسی عمومی فاقد منبع
1113352 اقلیم شناسی فاقد منبع
1113353 مبانی هواشناسی دینامیكی فاقد منبع
1113354 پیش بینی عددی وضع هوا فاقد منبع
1113355 ذرات بنیادی فاقد منبع
1113356 تقارن و نظریه گروه ها فاقد منبع
1113357 نظریه نسبیت فاقد منبع
1113358 گرانش فاقد منبع
1113359 ساختار و تحول ستارگان فاقد منبع
1113360 كیهان شناسی فاقد منبع
1113361 ریاضی فیزیك 3 فاقد منبع
1113014 الكترونیك 1
1113362 الكترونیك 2
1113363 روشهای تجربی در فیزیك فاقد منبع
1113364 مكانیك شاره ها فاقد منبع
1113365 مكانیك كلاسیك فاقد منبع
1113366 مكانیك كوانتومی 3 فاقد منبع
1113367 فیزیك محیط زیست فاقد منبع
1113368 مبانی شبیه سازی عددی فاقد منبع
1113369 محاسبات و اطلاعات كوانتومی فاقد منبع
1113370 امواج و ارتعاشات
1113371 فیزیك جو فاقد منبع
1113372 آلودگی هوا فاقد منبع
1113406 زبان تخصصی
1113374 مبانی استاندارد و اندازه گیری فاقد منبع
1113378 ژئوفیزیك
1113379 زلزله شناسی عمومی
1113375 انرژی های نو فاقد منبع
1113376 تاریخ و فلسفه علم فیزیك فاقد منبع