سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۴۰۰۸شیمی عمومی ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۵۰۱ ریاضی عمومی ۱

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۵ ایمنی در آزمایشگاه

به زودی …

۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۱۰شیمی عمومی ۲

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۳۴۱ فیزیک عمومی ۱

به زودی …

۱۱۱۱۵۰۰ ریاضی عمومی ۲

به زودی …

۱۱۱۴۰۲۸زبان تخصصی شیمی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۳۴۲ فیزیک عمومی ۲

به زودی …

۱۱۱۴۰۱۶شیمی فیزیک ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۱۲شیمی آلی ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۱۸شیمی تجزیه ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۲۵شیمی معدنی ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۱۴شیمی آلی ۲

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۲۱شیمی فیزیک ۲

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۳۴۶ شیمی تجزیه ۲

به زودی …

۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۳۴۷ شیمی تجزیه ۳

به زودی …

۱۱۱۱۵۰۲ ریاضی در شیمی

به زودی …

۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۳۴۸ شیمی معدنی ۲

به زودی …

۱۱۱۴۰۲۰شیمی آلی ۳

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۳۵۷ شیمی فیزیک ۳

به زودی …

۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۳۴۴ شیمی معدنی ۳

به زودی …

۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۳۵۰ شناسایی ترکیبات آلی

به زودی …

۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت

رایگان – اضافه به سبد خرید

دروس تخصصی

۱۱۱۴۰۳۳  اصول صنایع شیمیایی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۴۲  شیمی آلی فلزی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۴۶  شیمی فیزیک آلی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۳۹طیف سنجی مولکولی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۰۳۷شیمی محیط زیست

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۳۵۴شیمی پلیمر

به زودی …

۱۱۱۴۲۹۴نانوشیمی

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۲۴۵اصول بیوشیمی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۳۵۵ متون علمی شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۰۷۸اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۳۵۶ روشهای جداسازی در شیمی

به زودی …

دروس اختیاری

۱۱۱۴۳۲۰ سنتز مواد آلی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۱ کاربرد نظریه گروه در شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۲شیمی سطح و حالت جامد

به زودی …

۱۱۱۴۰۵۲شیمی دارویی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۳۶۰شیمی هسته ای

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۳ شیمی و فناوری مواد غذایی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۴ شیمی و فناوری چرم

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۵شیمی و فناوری نفت و گاز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۷شیمی صنایع معدنی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۶شیمی و فناوری رنگ

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۷فناوری پلیمرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۸شیمی سبز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۲خوردگی فلزات

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۳۲۹الکتروشیمی کاربردی

به زودی …

۱۱۱۴۰۷۴کاربرد الکترونیک در شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۱کاربرد رایانه در شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۳استانداردسازی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۴تاریخ و فلسفه علم شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۷مبانی رایانه و برنامه نویسی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۸آمار در شیمی تجزیه

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۹مبانی کاتالیزگرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۰صنایع شیمیایی آلی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۱شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۲مبانی بیوتکنولوژی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۳ مدیریت کسب و کار

به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com