سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۴۰۰۸ شیمی عمومی ۱

۱۱۱۱۵۰۱  ریاضی عمومی ۱

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۵  ایمنی در آزمایشگاه

به زودی …

۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه

۱۱۱۴۰۱۰ شیمی عمومی ۲

۱۱۱۳۳۴۱  فیزیک عمومی ۱

به زودی …

۱۱۱۱۵۰۰  ریاضی عمومی ۲

به زودی …

۱۱۱۴۰۲۸ زبان تخصصی شیمی

۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۱۱۳۳۴۲  فیزیک عمومی ۲

به زودی …

۱۱۱۴۰۱۶ شیمی فیزیک ۱

۱۱۱۴۰۱۲ شیمی آلی ۱

۱۱۱۴۰۱۸ شیمی تجزیه ۱

۱۲۳۳۰۲۵  اندیشه اسلامی ۱

۱۱۱۴۰۲۵ شیمی معدنی ۱

۱۱۱۴۰۱۴ شیمی آلی ۲

۱۱۱۴۰۲۱ شیمی فیزیک ۲

۱۱۱۴۳۴۶  شیمی تجزیه ۲

به زودی …

۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

۱۱۱۴۳۴۷  شیمی تجزیه ۳

به زودی …

۱۱۱۱۵۰۲  ریاضی در شیمی

به زودی …

۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۱۱۴۳۴۸  شیمی معدنی ۲

به زودی …

۱۱۱۴۰۲۰ شیمی آلی ۳

۱۱۱۴۳۵۷  شیمی فیزیک ۳

به زودی …

۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)

۱۱۱۴۳۴۴  شیمی معدنی ۳

به زودی …

۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۱۱۴۳۵۰  شناسایی ترکیبات آلی

به زودی …

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

دروس تخصصی

۱۱۱۴۰۳۳   اصول صنایع شیمیایی

۱۱۱۴۰۴۲   شیمی آلی فلزی

۱۱۱۴۰۴۶   شیمی فیزیک آلی

۱۱۱۴۰۳۹ طیف سنجی مولکولی

۱۱۱۴۰۳۷ شیمی محیط زیست

۱۱۱۴۳۵۴ شیمی پلیمر

به زودی …

۱۱۱۴۲۹۴ نانوشیمی

۱۱۱۴۲۴۵ اصول بیوشیمی

۱۱۱۴۳۵۵  متون علمی شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۰۷۸ اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

۱۱۱۴۳۵۶  روشهای جداسازی در شیمی

به زودی …

دروس اختیاری

۱۱۱۴۳۲۰  سنتز مواد آلی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۱  کاربرد نظریه گروه در شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۲ شیمی سطح و حالت جامد

به زودی …

۱۱۱۴۰۵۲ شیمی دارویی

۱۱۱۴۳۶۰ شیمی هسته ای

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۳  شیمی و فناوری مواد غذایی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۴  شیمی و فناوری چرم

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۵ شیمی و فناوری نفت و گاز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۷ شیمی صنایع معدنی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۶ شیمی و فناوری رنگ

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۷ فناوری پلیمرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۸ شیمی سبز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۲ خوردگی فلزات

۱۱۱۴۳۲۹ الکتروشیمی کاربردی

به زودی …

۱۱۱۴۰۷۴ کاربرد الکترونیک در شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۱ کاربرد رایانه در شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۳ استانداردسازی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۴ تاریخ و فلسفه علم شیمی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۷ مبانی رایانه و برنامه نویسی

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۸ آمار در شیمی تجزیه

به زودی …

۱۱۱۴۳۳۹ مبانی کاتالیزگرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۰ صنایع شیمیایی آلی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۱ شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۲ مبانی بیوتکنولوژی

به زودی …

۱۱۱۴۳۴۳  مدیریت کسب و کار

به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com