سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۴۰۰۸ شیمی عمومی ۱

۱۱۱۱۵۰۱  ریاضی عمومی ۱

۱۱۱۴۳۴۵  ایمنی در آزمایشگاه

فاقد منبع

۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی

1212255 زبان خارجه

۱۱۱۴۰۱۰ شیمی عمومی ۲

1113341  فیزیک عمومی ۱

۱۱۱۱۵۰۰  ریاضی عمومی ۲

1114028 زبان تخصصی شیمی

1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۱۱۳۳۴۲  فیزیک عمومی ۲

۱۱۱۴۰۱۶ شیمی فیزیک ۱

1114012 شیمی آلی ۱

1114018 شیمی تجزیه ۱

1233025  اندیشه اسلامی ۱

1114025 شیمی معدنی ۱

1114014 شیمی آلی ۲

1114021 شیمی فیزیک ۲

1114346  شیمی تجزیه ۲

۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

1114347  شیمی تجزیه ۳

۱۱۱۱۵۰۲  ریاضی در شیمی

فاقد منبع

۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۱۱۴۳۴۸  شیمی معدنی ۲

۱۱۱۴۰۲۰ شیمی آلی ۳

1114357  شیمی فیزیک ۳

۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)

۱۱۱۴۳۴۴  شیمی معدنی ۳

فاقد منبع

۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1220424 انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۱۱۴۳۵۰  شناسایی ترکیبات آلی

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

دروس تخصصی

۱۱۱۴۰۳۳   اصول صنایع شیمیایی

۱۱۱۴۰۴۲   شیمی آلی فلزی

۱۱۱۴۰۴۶   شیمی فیزیک آلی

۱۱۱۴۰۳۹ طیف سنجی مولکولی

۱۱۱۴۰۳۷ شیمی محیط زیست

1114354 شیمی پلیمر

۱۱۱۴۲۹۴ نانوشیمی

1114245 اصول بیوشیمی

۱۱۱۴۳۵۵  متون علمی شیمی

۱۱۱۴۰۷۸ اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

1114356  روشهای جداسازی در شیمی

فاقد منبع

دروس اختیاری

۱۱۱۴۳۲۰  سنتز مواد آلی

۱۱۱۴۳۲۱  کاربرد نظریه گروه در شیمی

۱۱۱۴۳۲۲ شیمی سطح و حالت جامد

به زودی …

۱۱۱۴۰۵۲ شیمی دارویی

۱۱۱۴۳۶۰ شیمی هسته ای

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۲۳  شیمی و فناوری مواد غذایی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۴  شیمی و فناوری چرم

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۵ شیمی و فناوری نفت و گاز

۱۱۱۴۰۶۷ شیمی صنایع معدنی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۲۶ شیمی و فناوری رنگ

۱۱۱۴۳۲۷ فناوری پلیمرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۸ شیمی سبز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۲ خوردگی فلزات

1114329 الکتروشیمی کاربردی

۱۱۱۴۰۷۴ کاربرد الکترونیک در شیمی

۱۱۱۴۳۳۱ کاربرد رایانه در شیمی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۳ استانداردسازی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۴ تاریخ و فلسفه علم شیمی

۱۱۱۴۳۳۷ مبانی رایانه و برنامه نویسی

۱۱۱۴۳۳۸ آمار در شیمی تجزیه

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۹ مبانی کاتالیزگرها

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۰ صنایع شیمیایی آلی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۱ شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۲ مبانی بیوتکنولوژی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۳  مدیریت کسب و کار

فاقد منبع