سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم 1 تا 4

کد درس

نام و قیمت درس

1114008 شیمی عمومی 1

1111501  ریاضی عمومی 1

1114345  ایمنی در آزمایشگاه

فاقد منبع

1213209 فارسی عمومی

1212255 زبان خارجه

1114010 شیمی عمومی 2

1113341  فیزیك عمومی 1

1111500  ریاضی عمومی 2

1114028 زبان تخصصی شیمی

1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه

1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم

1113342  فیزیك عمومی 2

1114016 شیمی فیزیک 1

1114012 شیمی آلی 1

1114018 شیمی تجزیه 1

1233025  اندیشه اسلامی 1

1114025 شیمی معدنی 1

1114014 شیمی آلی 2

1114021 شیمی فیزیک 2

1114346  شیمی تجزیه 2

1233026 اندیشه اسلامی 2

1114347  شیمی تجزیه 3

1111502  ریاضی در شیمی

فاقد منبع

1212400 آشنایی با دفاع مقدس

1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

1114348  شیمی معدنی 2

1114020 شیمی آلی 3

1114357  شیمی فیزیک 3

1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

1211410 فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)

1114344  شیمی معدنی 3

فاقد منبع

1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1220424 انقلاب اسلامی ایران

1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی

1114350  شناسایی تركیبات آلی

1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم

1233044 دانش خانواده و جمعیت

دروس تخصصی

1114033   اصول صنایع شیمیایی

1114042   شیمی آلی فلزی

1114046   شیمی فیزیک آلی

1114039 طيف سنجی مولكولی

1114037 شیمی محیط زیست

1114354 شیمی پلیمر

1114294 نانوشیمی

1114245 اصول بيوشيمی

1114355  متون علمی شیمی

1114078 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

1114356  روشهای جداسازی در شیمی

فاقد منبع

دروس اختیاری

1114320  سنتز مواد آلی

1114321  كاربرد نظریه گروه در شیمی

1114322 شیمی سطح و حالت جامد

به زودی …

1114052 شیمی دارویی

1114360 شیمی هسته ای

فاقد منبع

1114323  شیمی و فناوری مواد غذایی

به زودی …

1114324  شیمی و فناوری چرم

به زودی …

1114325 شیمی و فناوری نفت و گاز

1114067 شیمی صنایع معدنی

فاقد منبع

1114326 شیمی و فناوری رنگ

1114327 فناوری پلیمرها

به زودی …

1114328 شیمی سبز

به زودی …

1114062 خوردگی فلزات

1114329 الكتروشیمی كاربردی

1114074 كاربرد الكترونیك در شیمی

1114331 كاربرد رایانه در شیمی

فاقد منبع

1114333 استانداردسازی

فاقد منبع

1114334 تاریخ و فلسفه علم شیمی

1114337 مبانی رایانه و برنامه نویسی

1114338 آمار در شیمی تجزیه

فاقد منبع

1114339 مبانی كاتالیزگرها

فاقد منبع

1114340 صنایع شیمیایی آلی

فاقد منبع

1114341 شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

فاقد منبع

1114342 مبانی بیوتكنولوژی

فاقد منبع

1114343  مدیریت كسب و كار

فاقد منبع