فهرست بستن

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته شیمی محض مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۴۰۰۸ شیمی عمومی ۱

۱۱۱۱۵۰۱  ریاضی عمومی ۱

۱۱۱۴۳۴۵  ایمنی در آزمایشگاه

فاقد منبع

۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه

۱۱۱۴۰۱۰ شیمی عمومی ۲

۱۱۱۳۳۴۱  فیزیک عمومی ۱

۱۱۱۱۵۰۰  ریاضی عمومی ۲

۱۱۱۴۰۲۸ زبان تخصصی شیمی

۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۱۱۳۳۴۲  فیزیک عمومی ۲

۱۱۱۴۰۱۶ شیمی فیزیک ۱

۱۱۱۴۰۱۲ شیمی آلی ۱

۱۱۱۴۰۱۸ شیمی تجزیه ۱

۱۲۳۳۰۲۵  اندیشه اسلامی ۱

۱۱۱۴۰۲۵ شیمی معدنی ۱

۱۱۱۴۰۱۴ شیمی آلی ۲

۱۱۱۴۰۲۱ شیمی فیزیک ۲

۱۱۱۴۳۴۶  شیمی تجزیه ۲

۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

۱۱۱۴۳۴۷  شیمی تجزیه ۳

۱۱۱۱۵۰۲  ریاضی در شیمی

فاقد منبع

۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۱۱۴۳۴۸  شیمی معدنی ۲

۱۱۱۴۰۲۰ شیمی آلی ۳

۱۱۱۴۳۵۷  شیمی فیزیک ۳

۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی)

۱۱۱۴۳۴۴  شیمی معدنی ۳

فاقد منبع

۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۱۱۴۳۵۰  شناسایی ترکیبات آلی

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

دروس تخصصی

۱۱۱۴۰۳۳   اصول صنایع شیمیایی

۱۱۱۴۰۴۲   شیمی آلی فلزی

۱۱۱۴۰۴۶   شیمی فیزیک آلی

۱۱۱۴۰۳۹ طیف سنجی مولکولی

۱۱۱۴۰۳۷ شیمی محیط زیست

۱۱۱۴۳۵۴ شیمی پلیمر

۱۱۱۴۲۹۴ نانوشیمی

۱۱۱۴۲۴۵ اصول بیوشیمی

۱۱۱۴۳۵۵  متون علمی شیمی

۱۱۱۴۰۷۸ اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

۱۱۱۴۳۵۶  روشهای جداسازی در شیمی

فاقد منبع

دروس اختیاری

۱۱۱۴۳۲۰  سنتز مواد آلی

۱۱۱۴۳۲۱  کاربرد نظریه گروه در شیمی

۱۱۱۴۳۲۲ شیمی سطح و حالت جامد

به زودی …

۱۱۱۴۰۵۲ شیمی دارویی

۱۱۱۴۳۶۰ شیمی هسته ای

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۲۳  شیمی و فناوری مواد غذایی

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۴  شیمی و فناوری چرم

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۵ شیمی و فناوری نفت و گاز

۱۱۱۴۰۶۷ شیمی صنایع معدنی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۲۶ شیمی و فناوری رنگ

۱۱۱۴۳۲۷ فناوری پلیمرها

به زودی …

۱۱۱۴۳۲۸ شیمی سبز

به زودی …

۱۱۱۴۰۶۲ خوردگی فلزات

۱۱۱۴۳۲۹ الکتروشیمی کاربردی

۱۱۱۴۰۷۴ کاربرد الکترونیک در شیمی

۱۱۱۴۳۳۱ کاربرد رایانه در شیمی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۳ استانداردسازی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۴ تاریخ و فلسفه علم شیمی

۱۱۱۴۳۳۷ مبانی رایانه و برنامه نویسی

۱۱۱۴۳۳۸ آمار در شیمی تجزیه

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۳۹ مبانی کاتالیزگرها

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۰ صنایع شیمیایی آلی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۱ شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۲ مبانی بیوتکنولوژی

فاقد منبع

۱۱۱۴۳۴۳  مدیریت کسب و کار

فاقد منبع

This site is protected by wp-copyrightpro.com