سوالات رشته آمار مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته آمار مخصوص ورودیهای ۹6 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته آمار مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

 دریافت مجموعه کامل کتابچه سوالات این رشته با تخفیف ۵۰ درصدی و آپدیت نیم بهاء !

ترم ۱

۱۱۱۱۰۸۴ریاضی عمومی ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۵۲۱مبانی ریاضیاتنیمسالهای قبل:
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۲۱۷آمار و احتمال مقدماتینیمسالهای قبل:
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۲۸۸مبانی اقتصادنیمسالهای قبل:
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۲

۱۱۱۱۳۰۸ریاضی عمومی ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۱۸مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۲۱۶احتمال ۱نیمسالهای قبل:
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۲۱۹جبر خطی برای آمارنیمسالهای قبل:
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۳

۱۱۱۷۱۵۵روشهای آماری
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۲۲۰احتمال ۲نیمسالهای قبل:
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۲۸۶آنالیز ریاضی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۵۲۸۸برنامه نویسی پیشرفتهبه زودی …
۱۱۱۱۵۰۳معادلات دیفرانسیلنیمسالهای قبل:
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۴

۱۱۱۷۱۶۰روشهای نمونه گیری ۱
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۲۲۱آمار ریاضی ۱نیمسالهای قبل:
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۲۹فرآیندهای تصادفی ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۷۱کنترل کیفیت آمارینیمسالهای قبل:
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵

۱۱۱۷۲۲۲آمار ریاضی ۲نیمسالهای قبل:
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۳رگرسیون ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۱روشهای نمونه گیری ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۷۷سری های زمانی ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۶

۱۱۱۷۱۶۷روشهای نا پارامتری
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۶۶طرح آزمایشهای ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۷۰روش های چند متغیره پیوسته ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۲۲۳روش های عددی و شبیه سازیبه زودی …
۱۱۱۷۱۷۵آشنایی با نظریه صف
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۷

۱۱۱۷۱۶۸طرح آزمایشهای ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۲۲۴روشهای چند متغیره گسستهنیمسالهای قبل:
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۸۰رگرسیون ۲به زودی…
۱۱۱۷۱۷۳محاسبات آماری
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۲۱۸آشنایی با آمار رسمیبه زودی…
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۸

۱۱۱۷۱۷۹روشهای چند متغیره پیوسته ۲به زودی…
۱۱۱۷۰۳۰زبان تخصصی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۲۲۵احتمال و آمار فازیبه زودی…
۱۱۱۷۲۲۶پروژه
۱۱۱۷۲۰۹آشنایی با نظریه اطلاعبه زودی…
۱۱۱۷۲۲۷روش تحقیق و مشاوره آماریبه زودی…
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

دروس اختیاری

۱۲۲۰۸۸۹ارزشهای دفاع مقدسبه زودی…
۱۲۱۸۸۰۸کار آفرینیبه زودی…

This site is protected by wp-copyrightpro.com