فهرست بستن

نمونه سوال مشاوره و راهنمایی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال مشاوره و راهنمایی پیام نور با جواب

نمونه سوال مشاوره و راهنمایی پیام نور

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مشاوره و راهنمایی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۷۰۵۶ روانشناسی عمومی ۱  
۱۲۱۱۰۰۹ کلیات فلسفه  
۱۲۱۷۰۵۵ مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۲۱۷۱۰۵ روانشناسی اجتماعی  
۱۲۱۱۳۶۵ روانشناسی تربیتی  
۱۲۱۷۰۴۹ متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی  
۱۲۱۷۰۴۶ روانشناسی رشد ۱
۱۱۱۷۰۰۴ آمار توصیفی  
۱۲۱۱۰۰۶ فلسفه آموزش و پرورش  
۱۲۱۷۰۰۶ روانشناسی عمومی ۲  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۱۷۱۸۶ روانشناسی یادگیری  
۱۲۱۷۰۵۱ روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  
۱۲۱۱۴۰۷ روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)  
۱۲۱۷۰۵۳ روشهای تغییر و اصلاح رفتار  
۱۲۱۱۳۶۷ روانسنجی  
۱۱۱۷۰۰۵ آمار استنباطی  
۱۲۳۳۰۳۰   اندیشه اسلامی ۱    
۱۲۱۱۰۰۴ کاربرد آزمونهای روانی   
۱۲۱۱۰۰۵ اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده  
۱۲۱۱۳۶۶ مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی  
۱۲۱۱۰۰۷ روشها و فنون تدریس  
۱۲۱۷۰۳۵ اختلالات یادگیری  
۱۲۱۷۰۵۲ روانشناسی پویایی گروه  
۱۲۳۳۰۳۱  اندیشه اسلامی ۲   
۱۲۱۱۳۵۹ مبانی جامعه شناسی   
۱۲۱۲۰۴۴ زبان تخصصی مشاوره  
۱۲۱۷۱۰۶ روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی   
۱۱۱۲۰۰۳ فیزیولوژی اعصاب و غدد   
۱۲۱۱۰۹۳ آسیب شناسی روانی ۱   
۱۲۱۷۱۰۸ مددکاری اجتماعی  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۱۳۶۰ آسیب شناسی اجتماعی   
۱۲۱۱۳۶۴ کاربرد کامپبوتر در روانشناسی   
۱۲۱۱۴۴۹ نظریه های مشاوره و روان درمانی۱   
۱۲۱۱۰۹۰ فناوری آموزشی   
۱۲۱۱۴۰۸ روانشناسی رشد ۲  
۱۲۱۱۰۹۵ خانواده نا بسامان  
۱۲۱۱۰۹۴ مسائل نوجوانان و جوانان در ایران و معاصر  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳  اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۲۱۱۳۶۱ راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن  
۱۲۱۱۰۹۶ مهارتهای ارتباطی کلاس  
۱۲۱۱۳۶۳ نظریه های مشاوره و رواندرمانی ۲  
۱۲۱۷۱۰۷ بهداشت روانی  
۱۲۱۱۰۹۹ بازی درمانی  
۱۲۱۱۱۰۲ مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره  
۱۲۱۱۰۹۸ آسیب شناسی روانی ۲  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۷۱۰۹ مقدمات روانپزشکی  
۱۲۱۱۳۶۲ روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها  
۱۲۱۱۴۰۹ راهنمایی و مشاوره گروهی
۱۲۱۱۱۰۱ اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان  
۱۲۱۱۱۰۳ نهاد خانواده در اسلام و ایران  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

This site is protected by wp-copyrightpro.com