نمونه سوال تربیت بدنی و علوم ورزشی

نمونه سوال تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال تربیت بدنی و علوم ورزشی ، با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۵۰۰۱آمادگی جسمانی۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۱۷ریاضیات پایه و مقدمات آمار 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۲۰۰۴زیست شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۴۰۰۱شیمی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۰۲فیزیولوژی انسان 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۰۴تغذیه و ورزش 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۰۳آناتومی انسان 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۱۴اشنایی با کامپیوتر 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۲۶۳مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۷۱روانشناسی کودک و نوجوان 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۰۷بهداشت ورزش 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۳۲تاریخ تربیت بدنی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۲۰تربیت بدنی و ورزش معلولین 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۳۸مدیریت و طرز اجرای مسابقات 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۱۷۲روانشناسی تربیتی 
۱۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۲۶۴سنجش و اندازه گیری 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۱۲رشد و تکامل حرکتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۱۱حرکات اصلاحی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۲۶۹اصول فلسفه آموزش و پرورش 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۴۷علم تمرین 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۰۰۱فیزیک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۱۵فیزیولوژی ورزش ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۱۶یادگیری حرکتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۲۶۶تولید و کاربرد مواد آموزشی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۲۶۷مدیریت آموزشی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۰۲۱اصول و مبانی تربیت بدنی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۰۸حرکت شناسی ورزشی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۳۶مقدمات بیومکانیک ورزشی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۲۶فیزیولوژی ورزش ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۲۲مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۲۷۲روش و فنون تدریس (کلیات) 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۲۵مدیریت سازمانهای ورزشی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۳۷تربیت بدنی در مدارس 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۲۷کمکهای اولیه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۱۱۵سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۲۶۵اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۱۵۸متون خارجه تخصصی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۰۳۳آسیب شناسی ورزشی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com